Severní Mariany (Northern Mariana Islands): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Severní Mariany je nezávislá federativní republika

ÚvodSeverní Mariany
Země:

Severní Mariany
Northern Mariana Islands

Dějiny:

Podle americké vlády v rámci OSN Trust území Tichého, lidé ze Severní Mariany rozhodli v 1970 nebude usilovat o nezávislost, ale místo navazovat užší vztahy s USA. Jednání o územní stav začal v roce 1972. Smlouvu o vytvoření společenství v politickou unii s USA byla schválena v roce 1975 a vstoupila v platnost dnem 24. března 1976. Nová vláda a ústava vstoupil v platnost v roce 1978.

GeografieSeverní Mariany
Umístění:

Oceánie, ostrovy v severní části Tichého oceánu, asi tři čtvrtiny-cestě z Hawaii na Filipíny

Zeměpisné souřadnice:

15°12´severní zeměpisné šířky, 145°45´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Oceánie

Zobrazit mapu státu: Severní Mariany :
Rozloha:

celkem: 477 čtv. km
pevnina: 477 čtv. km
voda: 0 čtv. km

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

2,5 násobek velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

1482 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil

PodnebíSeverní Mariany
Podnebí:

tropických moří; moderuje severovýchodě obchodu winds, trochu sezónní výkyvy teploty, sucho prosinec až červen, období dešťů červenec-říjen

Povrch:

Jižní ostrovy jsou vápencové s úrovní teras a třásně korálové útesy, severní ostrovy jsou sopečného

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Tichý oceán 0 m
Nejvyšší bod: nepojmenovaný umístění na Agrihan 965 m

Přírodní zdroje:

orné půdy, ryby

Využíváná půda:

orná půda: 13,04%
trvalých kultur: 4,35%
ostatní: 82,61% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

aktivní sopky na Pagan a Agrihan; tajfuny (zejména od srpna do listopadu)

Životní prostředí - aktuální problémy:

kontaminace podzemních vod na Saipan může přispět k onemocnění, clean-up skládek, ochrana ohrožených druhů v rozporu s rozvojem

Geografie - poznámka:

strategická poloha v severní části Tichého oceánu

ObyvatelstvoSeverní Mariany
Obyvatelstvo:

86616 (červenec 2008)

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 18,4% (muži 8342 a žen 7594)
15-64 let: 79,9% (muži 27996 / ženy 41245)
65 let a více: 1,7% (muži 740 / ženy 699) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 29,9 let
Muži: 32 let
Ženy: 28,9 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

2.377% (2008)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

19.04 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

2,31 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

221 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

7.04 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,06 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,1 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,68 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 1,06 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,75 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 6,72 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 6,68 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 6,76 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 76,5 let
Muži: 73,89 let
Ženy: 79.26 let (2008)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,18 narozených dětí na 1 ženu (2008)

219 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

230 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: žádné údaje (občané USA)
Přídavné jméno: žádné údaje

Etnické skupiny:

Asijské 56,3%, 36,3% Pacifik ostrovan, běloch 1,8%, ostatní 0,8%, směs 4,8% (2000 sčítání lidu)

Náboženství:

Christian (většinou římští katolíci, i když tradiční víry a tabu může být stále nalezených)

Jazyky:

Filipínské jazyky 24,4%, 23,4% čínských, Chamorro 22.4%, 10,8% anglicky, jiné tichomořské ostrovní jazyky 9,5%, ostatní 9,6% (2000 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 97%
Muž: 97%
Ženy: 96% (1980)

Závislost:

společenstvi v politické unii s USA; federálních fondů na Commonwealthu, které spravuje ministerstvo vnitra, Úřad Insular věci

Školství - výdaje:

žádné údaje

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaSeverní Mariany
Země - jméno:

dlouhá forma: Commonwealthu ze Severní Mariany
krátká forma: Severní Mariany
Zkratka: CNMI
bývalé: Trust územím tichomořské ostrovy, Mariany Okres

Vláda - typ:

společenstvi; sebe-řídící s lokálně zvolen guvernérem, guvernér a volebního

Hlavní město:

Název: Saipan
Zeměpisné souřadnice: 15 12 N, 145 45 E
časový rozdíl: UTC +10 (15 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Severní Mariany :
Administrativní rozdělení:

žádný (Commonwealthu v politické unii s USA), neexistují-order první administrativní dělení, jak jsou definovány v americké vládě, ale jsou zde čtyři obce na druhém pořadí: Severní ostrovy, Rota, Saipan, Tinian

Zobrazit všechna města státu: Severní Mariany :
Nezávislost:

žádný (Commonwealthu v politické unii s USA)

Národní svátek:

Commonwealthu dní, 8. ledna (1978)

Ústava:

Ústava z Commonwealthu ze Severní Mariany je účinný od 1. ledna 1978; pakt dohody plně účinný 4. listopadu 1986

Právní systém:

založené na americký systém, s výjimkou celní, mzdy, imigračních zákonů a zdanění

Volební věk:

18 let, univerzální; domorodých obyvatel jsou občany USA, ale nemohou hlasovat v amerických prezidentských volbách

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Barack Obama H. (od 20. ledna 2009), Vice President Joseph R. Biden (od 20. ledna 2009)
předsedy vlády: Guvernére Benigno R. FITIAL (od 9. ledna 2006), nadporučík guvernér Timothy S. Villagomez (od 9. ledna 2006)
rozvaděče: Rozvaděč se skládá z hlavice z 10 hlavních útvarů v rámci výkonné moci, kteří jsou jmenováni guvernérem s rady a souhlasu Senátu, další členy patří zvláštní Asistenti guvernéra a kancelářské hlavy jmenovaný a přímo podřízená guvernéra
voleb: v americké ústavě, rezidenti nesdružených územích, jako je například Commonwealthu ze Severní Mariany, nevolili ve volbách pro prezidenta USA a Vice President, může však hlasováním v demokratické a republikánské prezidentské primární volby; guvernéra a guvernér volený na stejné jízdenky všelidovém hlasování na čtyři-rok podmínek (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách konat 5. listopadu 2005 (vedle, která se bude konat v listopadu 2009)
volební výsledky: Benigno R. FITIAL zvolen guvernérem ve čtyř-pásmový závod; procent hlasů - Benigno R. FITIAL 28,07%, Heinz HOFSCHNEIDER 27,34%, Juan BABAUTA 26,6%, Froilan TENORIO 17,99%

Zákonodárná moc:

dvoukomorový Legislativa sestává ze Senátu (9 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok rozložit výrazy) a Sněmovny reprezentantů (20 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit dva-rok podmínek)
volby: Senát - naposledy konala 3. listopadu 2007 (vedle, která se bude konat v listopadu 2009), House of Representatives - last konat 3. listopadu 2007 (vedle, která se bude konat v listopadu 2009)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - Na; sedadel party - pakt strana 3, Republikánská strana 3, Demokratická strana, 1, 2 nezávislé; sněmovny - procenta hlasů stranou - Na; sedadel strany - Republikánská strana 12, pakt 4 strany, demokratické strany 1, 3 nezávislé

Soudní moc:

Commonwealthu Nejvyšší soud, Vrchní soud; Federálního okresního soudu

Politické strany a jejich vůdci:

Pakt strany [Benigno R. FITIAL]; demokratické strany [Dr. Carlos S. CAMACHO] Republikánská strana [Juan S. Reyes]

Politické organizace a jejich vůdci:

žádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

SPC, UPU

Vlajka - popis:

modrá, s bílým, pět-špičaté hvězdy překrývá šedou siluetu a latte kámen (tradiční základní kámen používá ve stavebnictví) v centru, obklopen věnec

EkonomikaSeverní Mariany
Ekonomický přehled:

Ekonomika dávky od finanční pomoc z USA. Míra financování klesla jako místně generované vládní příjmy rostou. Klíčem turistického průmyslu zaměstnáno přibližně 50% pracovních sil a představuje zhruba jedno-čtvrtinu HDP. Japonských turistů převládají. Výroční turistická záznamy překročily jeden-polovina milionu v posledních letech, ale finanční potíže v Japonsku způsobily dočasné zpomalení. Zemědělský sektor se skládá z hovězího dobytka rančů a malé farmy produkují kokosy, chlebovník, rajčata a melouny. Oděvní výroby je zdaleka nejvýznamnější odvětví se zaměstnáváním 17500 většinou čínských pracovníků a rozměrný zásilek do USA za cla a kvóty výjimky.

HDP (v paritě kupní síly):

900 milionů dolarů

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

633,4 milionu dolarů (2000)

HDP - růst reálného kurzu:

žádné údaje%

220 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 12.500 (2000)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Pracovní síly:

44470 celkem domácích pracovních sil, 2699 nezaměstnaných, 28717 zahraničních pracovníků (2000)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Míra nezaměstnanosti:

3,9% (2001)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

výnosy: $ 193 mil.
výdaje: 223 milionů amerických dolarů (2001/02)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

-0,8% (2000)

229 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

kokosové ořechy, ovoce, zelenina, dobytek

Průmysl:

turistiky, stavebnictví, oděvy, řemesla

Elektřina - výroba:

žádné údaje kWh

220 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

žádné údaje kWh

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Export:

$ žádné údaje

227 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

oděvy

Import:

$ 214,4 mil. (2001)

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, stavebních zařízení a materiálů, ropných produktů

Dluh - vnější:

$ žádné údaje

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

americkému dolaru se používá

Komunikace / internetSeverní Mariany
Telefony - pevné linky:

21.000 (2000)

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

20.500 (2004)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: žádné údaje
Domácí: žádné údaje
International: kód země - 1-670; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Tichý oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 6, krátkovlnný 1 (2005)

Televizní stanice:

1 (na Saipan, kromě toho 2 kabelové služby na Saipan poskytovat rozmanitý program od satelitních sítí) (2006)

Internet - kód země:

.mp

Internet - host:

6 (2008)

221 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

10.000 (2003)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaSeverní Mariany
Letiště:

5 (2007)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 3
2438 až 3047 m: 2
1524 až 2437 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 2
2438 až 3047 m: 1
Pod 914 m: 1 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

Celkem: 536 km (2007)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Saipan, Tinian

ObranaSeverní Mariany
Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 572
ženy: 594 (2008)

Obrana - poznámka:

obrana je odpovědností USA

RůznéSeverní Mariany

Zobrazit všechny obrázky: Severní Mariany

Diskuze k článku: Severní Mariany

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Severní Mariany Příspěvek k článku: Severní Mariany Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Severní Mariany
 Poradna k článku Severní Mariany
Diskuze k článku: Severní Mariany
 Diskuze k článku Severní Mariany
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Severní Mariany
Severní Mariany


Severní Mariany
Severní Mariany


Severní Mariany
Severní Mariany


Fotogalerie (3)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
12.08: Prosím o nějaké podrobnější ifo rmace o federativním statutu Severních Maria...
02.05: Caw, jaký je opravdu rozumný a dobrovolný důvod přidružen í (Sev.) marian k ...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Severní Mariany, ne...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Richard, zítra Ivana