Španělsko (Spain): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Španělsko je známé býčími zápasy, kytarou, sýrem manchego, olivami, vínem…

ÚvodŠpanělsko
Země:

Španělsko
Spain

Dějiny:

Spains mocné impérium světa v 16. a 17. století nakonec přinesly velením moře do Anglie. Následná neschopnost přijmout obchodní a průmyslová revoluce způsobila země do zaostávat Británie, Francie a Německo v ekonomické a politické moci. Španělsko zůstalo neutrální v první i druhou světovou válkou, ale utrpěl díky ničivé občanské války (1936-39). A mírového přechodu k demokracii po smrti diktátora Francisco Franco v roce 1975 a rychlý hospodářský modernizace (Španělsko vstoupilo do EU v roce 1986) dal Španělsko dynamická a rychle rostoucí ekonomikou, a to světový šampion svobody a lidských práv. Vláda pokračuje v boji o Baskicko a jeho svoboda (ETA) teroristické organizace, ale její hlavní zaměření na nejbližší budoucnosti budou o opatřeních k odvrácení těžké hospodářské recese, která začala v polovině-2008.

GeografieŠpanělsko
Umístění:

Jihozápadní Evropy, které hraničí s Biskajský záliv, Středozemní moře, sever Atlantského oceánu a Pyreneje hory, jihozápadě Francie

Zeměpisné souřadnice:

40°00´severní zeměpisné šířky, 4°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Španělsko :
Rozloha:

celkem: 504782 čtv. km
pevnina: 499.542 čtv. km
voda: 5240 čtv. km

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco větší než dvojnásobek velikosti Oregon

Hranice:

celkem: 1,917.8 km
sousední země: Andorra 63.7 km, Francie 623 km, Gibraltar 1,2 km, 1214 km Portugalsko, Maroko (Ceuta) 6.3 km, Maroko (Melilla) 9.6 km

Pobřežní linie:

4964 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil (platí jen do Atlantského oceánu)

PodnebíŠpanělsko
Podnebí:

mírných; jasné, horká léta v interiéru, mírnější a cloudy podél pobřeží; cloudy, chladné zimy v interiéru, partly cloudy a chladné podél pobřeží

Povrch:

velké, byt rozdělen na plošině obklopené drsné kopce, Pyreneje na severu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Pico de Teide (Tenerife) na Kanárských ostrovech 3718 m

Přírodní zdroje:

černé uhlí, hnědé uhlí, železná ruda, měď, olovo, zinek, uran, wolfram, rtuť, pyrit, magnezit, fluorit, sádrovec, sepiolit, kaolin, potaš, vodní energie, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 27,18%
trvalých kultur: 9,85%
ostatní: 62,97% (2005)

Zavlažovaná půda:

37.800 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

111,1 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 37,22 km3/ rok (13% / 19% / 68%)
Na jednoho obyvatele: 864 m3 / rok (2002)

Přírodní nebezpečí:

pravidelná období sucha

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění Středozemního moře ze syrového a splaškové odpadní vody z pobřežní produkce ropy a zemního plynu, vody a množství celostátní, znečištění ovzduší, odlesňování, rozšiřování pouští

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Marine Life Conservation, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látkách

Geografie - poznámka:

Strategická poloha spolu přístupy k průlivu Gibraltar, Španělsko ovládá řadu území v severním Maroku, včetně enklávy Ceuta a Melilla a ostrovů Penon de Velez de la Gomera, Penon de Alhucemas a Islas Chafarinas

ObyvatelstvoŠpanělsko
Obyvatelstvo:

40491052 (červenec 2008)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 14,4% (muži 3011815 / ženy 2832788)
15-64 let: 67,6% (muži 13741493 / ženy 13641914)
65 let a více: 17,9% (muži 3031597 / ženy 4231444) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 40,7 let
Muži: 39,3 let
Ženy: 42,1 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0.096% (2008)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

9,87 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

9,9 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0.99 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,07 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,01 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,72 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,96 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 4,26 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 4,65 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 3,85 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 79,92 let
Muži: 76,6 let
Ženy: 83.45 let (2008)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,3 narozených dětí na 1 ženu (2008)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,7% (2001)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

140.000 (2001)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 1000 (2003)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Španěl (y)
Přídavné jméno: španělština

Etnické skupiny:

složené ze Středomoří a severské druhy

Náboženství:

Římskokatolické 94%, ostatní 6%

Jazyky:

Kastilština, španělština (úřední) 74%, 17% Katalánština, galicijština 7%, 2% baskičtinu, jsou oficiální regionálně

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 97,9%
Muži:98.7%
Ženy: 97,2% (2003)

Základní vzdělání:

Celkem: 16 let
Muži:16 let
Ženy: 17 let (2006)

Školství - výdaje:

4,2% HDP (2005)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaŠpanělsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Španělské království
krátká forma: Španělsko
místní dlouhá forma: Reino de Espana
místní krátká forma: Espana

Vláda - typ:

parlamentní monarchie

Hlavní město:

Název: Madrid
Zeměpisné souřadnice: 40 24 N 3 41 W
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Španělsko :
Administrativní rozdělení:

17 autonomních společenství (Comunidades autónomas, singulární - Comunidad Autónoma) a 2 autonomní města * (ciudades autónomas, singulární - Ciudad Autónoma) Andalusie, Aragón, Asturias, Baleares (Baleárské ostrovy), Ceutou * Canarias (Kanárské ostrovy), Cantabria, Kastilie-La Mancha, Castilla y León, Katalánsko (Katalánsko), Comunidad Valenciana (Valencie společenství), Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Melilla *, Murcia, Navarra, Pais Vasco (Baskicko)

Zobrazit všechna města státu: Španělsko :
Nezávislost:

Iberský poloostrov byl charakteristický řadou nezávislých království před muslimské okupace, která začala na počátku 8. století nl a trvala téměř sedm století; malé křesťanské redoubts ze severu začala opětovně dobýt téměř okamžitě, což vyvrcholilo v zabavení v Granada 1492; této akci dokončil sjednocení několika království a tradičně je považováno padělání přítomen-denní Španělsko

Národní svátek:

Státní svátek 12. října (1492), první rok, kdy Columbus vkročit do Ameriky

Ústava:

schváleného volebního 31. říjen 1978, prošel v referendu 6. prosince 1978, efektivní 29 prosince 1978

Právní systém:

občanského práva, systém, s regionálními aplikací; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: král Juan Carlos I (od 22. listopadu 1975), dědic princ Felipe, syn se panovník, narozený 30. ledna 1968
předsedy vlády: předseda vlády (premiér ekvivalent) José Luis Rodríguez Zapatero (od 17. dubna 2004); První Vice President (a ministr předsednictví) Maria Teresa FERžádné údajeNDEZ DE LA VEGA (od 18. dubna 2004) a druhé Vice President (a ministr hospodářství a financí) Pedro Solbes Mira (od 18. dubna 2004)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem

Zákonodárná moc:

dvoukomorový; Obecné soudy nebo národní shromáždění nebo Las Cortes Generales skládá ze Senátu nebo Senado (264 křesel z roku 2008; 208 členů přímo volených lidovým hlasováním a dalších 56 - od roku 2008 - jmenován regionálním zákonodárce, aby sloužil čtyři - rok smyslu) a španělské Poslanecké sněmovny nebo Congreso de los Diputados (350 míst, každé z 50 volebních provincií zaplňuje minimálně dvě sedadla a severoafrické enklávy Ceuta a Melilla vyplnit jedno křeslo pro každý s členy sloužící čtyř-leté období ; dalších 248 členů jsou určeny poměrného zastoupení založeny na všelidovém hlasování o bloku seznamy, které slouží čtyři-rok podmínek)
volby: Senát - naposledy konala dne 9. března 2008 (příští, který se bude konat nejpozději do března 2012), španělské Poslanecké sněmovny - poslední konat dne 9. března 2008 (příští, který se bude konat nejpozději do března 2012)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - Na; sedadel stranou - PP 101, PSOE 88, Entesa Catalona de Pokrok 12, kolektivního investování 4, PNV 2, CC 1, členů jmenovaných regionálních zákonodárných 56; Kongresu poslanců - procenta hlasování by strana - PSOE 43,6%, 40,1% PP, kolektivního investování 3,1%, 1,2% PNV, ERC 1,2%, ostatní 10,8%; sedadel strana - PSOE 169, PP 154, kolektivního investování 10, PNV 6, ERC 3, dalších 8

Soudní moc:

Nejvyšší soud Supremo

Politické strany a jejich vůdci:

Aragonština strana nebo CHA [Bizen FUSTER]; baskičtinu Nacionalistické strany nebo PNV nebo EAJ [Inigo URKULLU]; baskičtinu solidarity nebo EA [Begona ERRAZTI]; Kanárské koalice nebo CC [Jose Torres STINGA] (koalice pěti stran), Konvergence a Unie kolektivního investování nebo [Artur MAS i Gavarro] (koalice Demokratické konvergence Katalánska nebo CDC [Artur MAS i Gavarro] a demokratické unie Katalánska či MDT [Josep Antoni Duran LLEIDA i]); Entesa de Catalunya pokroku (a Senátu koalice Sdružení Katalánština čtyři strany - PSČ, ERV, ICV, EUA); galicijštině Nacionalistické Bloc nebo BNG [Anxo Manuel Gonzalez QUINTAžádné údaje]; Iniciativa pro Katalánsko Zelení nebo ICV [Joan Laporta Saura i]; Navarra ano nebo Na Bai [Uxue Barkósovi Berruezo] ( koalice čtyř stran Navarran), Lidová strana nebo PP [Mariano Rajoy Brey]; republikánské levice Katalánska nebo ERV [Joan RIDAO]; Španělské socialistické strany pracovníků nebo PSOE [José Luis Rodríguez Zapatero]; sjednocené levice nebo IU [Cayo LARA] (koalice stran, včetně Komunistické strany Španělska nebo PCE a dalších malých stran)

Politické organizace a jejich vůdci:

Sdružení na pomoc obětem teroristických útoků nebo AVT (spontánně organizace věnuje především kolidujícími ETA teroristických útoků a podporou obětí), Basta Ya (španělština pro Dost je dost, na základní úrovni organizace věnuje především kolidujícími ETA teroristických útoků a podporou obětí); Nunca Mais ( galicijštině pro Never Again; vznikla v reakci na ropný tanker únik ropy z tankeru Prestige); socialistické Všeobecné unie pracovníků nebo UGT a menších nezávislých pracovníků Syndical unie nebo USO; konfederace odborových svazů pracovníků komisí nebo CC.OO.
ostatní: obchodní a velkostatkářský zájmů katolické církve; zdarma odborových svazů (povolených v dubnu 1977), vysokoškolských studentů

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregional členů), AfDB (nonregional členů), Arctic Rady (pozorovatel), Australská skupina, BCIE, BIS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, IADB, IAEA, IBRD, ICAO , ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, Láďa (pozorovatel), MIGA, MINURCAT, MONUC, Nám. (host), žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengenská úmluva, SECI (pozorovatel), OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL Unie Latina, UNRWA, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec DEZCALLAR Jorge de Mazarredo
adresa: 2375 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20037
Tel.: [1] (202) 452-0100, 728-2340
FAX: [1] (202) 833-5670
konzulát obecně: Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York, San Francisco, San Juan (Portoriko)

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Arnold A. Chacón
Velvyslanectví: Serrano 75, 28006 Madrid
Poštovní adresa: PSČ 61, APO AE 09642
Telefon: [34] (91) 587-2200
FAX: [34] (91) 587-2303
Konzulát obecně: Barcelona

Vlajka - popis:

ze tří vodorovných pásů červené (top), žlutá (dvojitá šířka), a červená s národními erb o vlajky straně žlutý pás; erb je čtvrtiny na displeji znaky tradičního království ve Španělsku (ve směru hodinových ručiček od levého horního, Kastilie, León, Navarra a Aragon), zatímco Granada je zastoupena v stylizované granátové jablko na spodní části krytu; zbraně jsou ohraničeny dvěma sloupy zastupují pilířů Hercules, což jsou dvě promontories (Gibraltar a Ceuta ) na obou stranách východní straně průlivu Gibraltar, červené přejděte přes dva sloupce nese císařské motto Plus Ultra (mimo dalších), který odkazuje na španělské zemí mimo Evropu

EkonomikaŠpanělsko
Ekonomický přehled:

Španělská ekonomika rostla ročně v letech 1994 až 2008 před vstupem do recese, která začala ve třetím čtvrtletí roku 2008. Spains smíšené kapitalistické ekonomiky podporuje, že HDP na hlavu je základ, že se blíží z největších západoevropských ekonomik. Socialistické prezidenta, José Luis Rodríguez Zapatero, ve funkci od roku 2004, dosáhla smíšených pokroku při provádění klíčových strukturálních reforem. Ekonomika byla výrazně ovlivněna, a to zejména po Zapateros druhé období začalo v dubnu 2008, od prasknutí bubliny na bydlení a stavební boom, který byl motorem velká část hospodářského růstu v letech 2001 a 2007. Globální finanční krize zhoršuje ekonomické recese. Růst HDP v roce 2008 byla 1,3%, což je výrazně nižší než 3% nebo vyšší růst země těšila z 1997 až 2007. Španělská bankovní systém je považován za pevný, díky částečně konzervativní dohled Evropské centrální banky a vládní intervence na záchranu bank v měřítku viděl jinde v Evropě v roce 2008 nebylo nutné. Po značných úspěchů, neboť v polovině-1990s při snižování nezaměstnanosti na nízkou 2007 o 8%, ve Španělsku utrpěly velkou špice nezaměstnanosti v posledních měsících roku 2008, dokončení na rok s mírou nezaměstnanosti nad 13%.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 1,378 bilionu (2008)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,683 bilionu dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

1,3% (2008)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 34.100 (2008)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 3,6%
Průmysl: 28,9%
Služby: 67.5% (2008)

Pracovní síly:

22,79 mil. (2008)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 5,3%
Průmysl: 29,7%
Služby: 65% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

10,9% (2008)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,6%
Nejvyšší 10%: 26,6% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

32 (2005)

Investice (hrubé):

30,1% HDP (2008)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 616,1 mld. $
výdaje: 657,2 miliard dolarů (2008)

Státní dluh:

38,5% HDP (2008)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,4% (2008)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

9,89% (k 31. prosinci 2007)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 3,177 bilionu (31. prosince 2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, zeleninu, olivy, vinné hrozny, cukrová řepa, citrusové plody, hovězí maso, vepřové maso, drůbež, mléčné výrobky, ryby

Průmysl:

textilu a oděvů (včetně obuvi), potraviny a nápoje, kovy a kovové výrobky, chemické látky, stavba lodí, automobilů, strojů, turistika, hlína a žáruvzdornými výrobky, obuv, léky, lékařské vybavení

Elektřina - výroba:

287,4 mld. kWh (2007)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

254,1 mld. kWh (2006)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

14,52 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

8,773 mld. kWh (2007)

Ropa - výroba:

29.000 barelů / den (2007)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

1,611 milionu barelů / den (2007)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

1,8 bilionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

181.800 barelů / den (2005)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

1,777 milionu barelů / den (2005)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

150 milionů barelů (od 1. ledna 2008)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

88 miliónů m3 (2007)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

34,43 miliard m3 (2007)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

34,47 miliard m3 (2007)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

2,548 miliard m3 (1. ledna 2008)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 152,5 mld. dolarů (2008)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

292,8 mld. dolarů (2008)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

strojní zařízení, motorová vozidla, potraviny, léčiva, léky, ostatní spotřební zboží

Export - partneři:

Francie 18,8%, Německo 10,8%, Portugalsko 8,6%, Itálie 8.5%, UK 7.6%, USA 4,2% (2007)

Import:

444,9 miliard dolarů (2008)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, paliva, chemikálie, polotovary zboží, potraviny, spotřební zboží, měřicích a kontrolních přístrojů lékařské

Import - partneři:

Německo 15,7%, Francie 12,7%, Itálie 8.4%, Čína 5,8%, Velká Británie 4,8%, Nizozemsko 4,6% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

19,05 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,084 bilionu dolarů (30. června 2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

606,8 mld. dolarů (2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

738,5 mld. dolarů (2008)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6734 (2008), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetŠpanělsko
Telefony - pevné linky:

18,583 milionu (2007)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

48,813 milionu (2007)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: dobře vyvinutá, moderní zařízení, pevné-line teledensity je asi 45 100 osob
domácí: kombinované-pevné linky a mobilní-buněčné teledensity je téměř 170 telefonů na 100 osob
International: kód země - 34; podmořské kabely poskytují konektivitu do Evropy, Středního východu, Asie a USA; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (1 Atlantského oceánu a Indického oceánu, 1), žádné údaje Eutelsat; troposférických rozptýlím na přilehlých zemí

Rozhlasové stanice:

AM 18, FM 250, krátkovlnný 2 (2008)

Televizní stanice:

379 (2008)

Internet - kód země:

.es

Internet - host:

3,264 mil. (2008)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

19,69 milionu (2007)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaŠpanělsko
Letiště:

154 (2007)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 96
Nad 3047 m: 18
2438 až 3047 m: 11
1524 až 2437 m: 18
914 až 1523 m: 25
Pod 914 m: 24 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 58
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 14
Pod 914 m: 42 (2007)

Heliporty:

8 (2007)

Potrubní systém:

7858 km plyn, ropa 622 km; čištěná ropa 3445 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 14974 km
široký rozchod kolejí: 11919 km 1.668-m rozchod (6950 km elektrizovaných)
normální rozchod: 1099 km 1.435-m rozchod (1054 km elektrizovaných)
úzkorozchodná: 1928 km 1.000-m rozchod (815 km elektrizovaných), 28 km 0.914-m rozchod (28 km elektrizovaná) (2006)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 681.224 km
silnice: 681224 km (zahrnuje 13.872 km rychlostních silnic) (2006)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

1000 km (2008)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 158
podle typu: hromadný dopravce 9, náklad 14, chemický tanker 11, kontejner 22, zkapalněný plyn 11, osobní 1, osobní / nákladní 47, ropný tanker 16, chlazený náklad 5, najet na / drmolit 15, specializovaný tanker 2, vozidla dopravce 5
cizí-vlastnil: 26 (Kanada 3, 1 Kanada, Dánsko 2, 5 Německo, Itálie 2, 3 Mexiko, Norsko 5, UK 3, UK 2)
registrovaná v jiných zemích: +110 (1 Angola, Argentina 2, 14 Bahamy, Belize 1, 9 Brazílie, Cape Verde 1, Kuba 1, 6 Kypr, Malta 3, Marshallovy ostrovy 1, Nigérie 1, Panama 50, Portugalsko 11, Svatý Kryštof a Nevis 1, UK 1, 6 Uruguay, Venezuela 1) (2008)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, Tarragona, Valencia

ObranaŠpanělsko
Obrana - složky:

Španělských ozbrojených sil: armáda (Ejercito de Tierra), španělského námořnictva (Armada Espanola, AE, včetně námořní pěchoty), španělský Air Force (Ejercito del Aire Espanola, EDA) (2007)

Věk pro vojenskou službu:

20 let (2004)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 10033069
ženy 16-49 let: 9764937 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 8228426
ženy 16-49 let: 7990678 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 203650
ženy: 191352 (2008)

Výdaje na obranu:

1,2% HDP (2005)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéŠpanělsko
Mezinárodní spory:

v roce 2002, Gibraltar obyvatelé drtivé většině hlasovali v referendu, aby zůstala britskou kolonií a proti celkové sdílené suverenity uspořádání, zatímco náročnější účast v rozhovorech mezi UK a Španělska Španělsko nesouhlasí UK v úmyslu poskytnout větší autonomii Gibraltar, Maroko protesty Spains kontrolu nad pobřežním enklávy Ceuta, Melilla a ostrovů Penon de Velez de la Gomera, Penon de Alhucemas a Islas Chafarinas a okolní vody, Maroko slouží jako primární spuštění webu nelegální migrace do Španělska ze severní Afriky, Portugalsko neuznává španělsky suverenitu nad územím Olivenza založené na rozdíl výklad z kongresu ve Vídni 1815 a 1801 smlouvy o Badajoz


Zobrazit všechny obrázky: Španělsko

Diskuze k článku: Španělsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Španělsko Příspěvek k článku: Španělsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Španělsko
 Poradna k článku Španělsko
Diskuze k článku: Španělsko
 Diskuze k článku Španělsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Španělsko
Španělsko


Španělsko
Španělsko


Španělsko
Španělsko


Španělsko
Španělsko


Španělsko
Španělsko


Fotogalerie (63)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
23.07: Dobrý den. Jízdenka na MHD v Barceloně T10 se dá použít i pro 4 osoby naje...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Španělsko , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Jeroným, zítra Igor