Spojené království (Velká Británie) (United kingdom): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Velká Británie - země, kde vládne už desítky let královna Alžběta II., kde se řídí nalevo, země častých teroristických útoků, země mlhy..

ÚvodSpojené království (Velká Británie)
Země:

Spojené království (Velká Británie)
United kingdom

Dějiny:

Jako dominantní průmyslovou a námořní mocností z 19. století, ve Spojeném království Velké Británie a Irska, hrála vůdčí roli ve vývoji parlamentní demokracie a při prosazování literatury a vědy. Na její vrchol, britského impéria roztáhl nad jeden-čtvrtina je povrch zeminy. V první polovině 20. století došlo k UKS sílu vážně ohroženy ve dvou světových válkách a Irské republiky z Evropské unie. Druhá polovina svědky demontáže z říše a britské přestavbu sama v moderní a prosperující evropský národ. Jako jeden z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN, zakládající člen žádné údajeTO a Britského společenství, Spojené království sleduje globální přístup k zahraniční politice, ale v současné době je vážení stupeň jeho integrace s kontinentální Evropou. A členství v EU, se rozhodli zůstat mimo hospodářské a měnové unie v současné době. Ústavní reforma je rovněž významným problémem ve Velké Británii. Skotský parlament, národní shromáždění pro Wales a Severní Irsko shromáždění byla založena v roce 1999, ale tento byl pozastaven až do května 2007 v důsledku tahanic v mírovém procesu.

GeografieSpojené království (Velká Británie)
Umístění:

Západní Evropa, ostrovy včetně severní-šestinu ostrova mezi Severní Irsko Atlantský oceán a Severní moře, severozápadě Francie

Zeměpisné souřadnice:

54°00´severní zeměpisné šířky, 2°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Spojené království (Velká Británie) :
Rozloha:

celkem: 244.820 čtv. km
pevnina: 241.590 čtv. km
voda: 3230 čtv. km

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Oregon

Hranice:

Celkem: 360 km

Pobřežní linie:

12.429 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná rybolovná zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: jak je definována v kontinentálním šelfu objednávky, nebo v souladu s dohodnutými hranice

PodnebíSpojené království (Velká Británie)
Podnebí:

mírných; moderuje převládající southwest winds nad Severoatlantické Aktuální; více než jeden-polovina dnové zamračit

Povrch:

většinou drsné kopce a nízká pohoří

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: V slatiniště -4 m
Nejvyšší bod: Ben Nevis 1343 m

Přírodní zdroje:

uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, olovo, zinek, zlato, cín, vápenec, sůl, hlína, křída, sádra, draslík, křemičitý písek, břidlice, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 23,23%
Trvalé kultury: 0,2%
ostatní: 76,57% (2005)

Zavlažovaná půda:

1700 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

160,6 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 11,75 km3/ rok (22% / 75% / 3%)
Na jednoho obyvatele: 197 m3 / rok (1994)

Přírodní nebezpečí:

zimní větrné bouře, povodně

Životní prostředí - aktuální problémy:

trvá na snížení emisí skleníkových plynů (Kjótský protokol byl splněn cíl a 12,5% snížení od roku 1990 a má v úmyslu splnit právně závazný cíl a přesunout směrem k domácí cíl 20% snížení emisí do roku 2010), do roku 2005 vláda sníží množství průmyslového a obchodního odpadu likvidován na skládkách na 85% úrovně roku 1998 a recykluje nebo kompostuje nejméně 25% domovního odpadu, zvyšuje na 33% do 2015

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských živých zdrojů Antarktidy Seals, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost , změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Marine Life Conservation, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřadech, lov velryb
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Leží v blízkosti životně Severoatlantické moře pruhy, jen 35 km od Francie a propojeny tunelem pod kanálem La Manche, protože silně odsadit pobřeží, žádné místo je více než 125 km od přílivové vody

ObyvatelstvoSpojené království (Velká Británie)
Obyvatelstvo:

60943912 (červenec 2008)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 16,9% (muži 5287590 / ženy 5036881)
15-64 let: 67,1% (muži 20698645 / ženy 20185040)
65 a více let: 16% (muži 4186561 / ženy 5549195) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 39,9 let
Muži: 38,8 let
Ženy: 41 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0.276% (2008)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.65 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

10.05 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.17 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,75 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 4,93 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 5,49 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 4,34 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,85 let
Muži: 76,37 let
Ženy: 81.46 let (2008)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,66 narozených dětí na 1 ženu (2008)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,2% (2001)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

51.000 (2001)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 500 (2003)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Brit (y), Britové (kolektivní plural)
Přívlastek: British

Etnické skupiny:

Běloši 92,1%, černoši 2%, Indove 1,8% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

křesťanství 71,6%, muslimské 2,7%, hinduistické 1%, ostatní 1,6%, nespecifikované nebo žádný 23.1%

Jazyky:

Angličtina, velština (asi 26% obyvatel Walesu), skotská gaelština formě (asi 60.000 ve Skotsku)

Gramotnost:

Definice: věk 15 a více let bylo dokončeno pět nebo více let školní docházky
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003)

Základní vzdělání:

Celkem: 16 let
Muži:16 let
Ženy: 17 let (2006)

Školství - výdaje:

5,6% HDP (2005)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaSpojené království (Velká Británie)
Země - jméno:

dlouhá forma: Spojené království Velké Británie a Severního Irska; vědomí - Velká Británie zahrnuje Anglii, Skotsko a Wales
krátká forma: Spojené království
Zkratka: UK

Vláda - typ:

konstituční monarchie

Závislých oblastí:

Anguilla, Bermudy, Britské území v Indickém oceánu, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Pitcairnovy ostrovy, Svatá Helena, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, ostrovy Turks a Caicos

Hlavní město:

Název: London
Zeměpisné souřadnice: 51 30 N, 0 10 W
časový rozdíl: UTC 0 (5 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Spojené království (Velká Británie) :
Administrativní rozdělení:

Anglie: dva 34-vrstvé hrabství, 32 London boroughs a 1 City of London nebo Greater London, 36 metropolitních hrabství, 46 nečleněný orgány
dva-vrstvé okresy: Bedfordshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cheshire, Cornwall a ostrovy Scilly, Cumbria, Derbyshire, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Hampshire, Hertfordshire, Kent, Lancashire, Leicestershire, Lincolnshire, Norfolk, North Yorkshire, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Shropshire, Somerset, Staffordshire, Suffolk, Surrey, Warwickshire, West Sussex, Wiltshire, Worcestershire
London boroughs a City of London nebo Greater London: Barking a Dagenham, Barnet, Bexley, Brent, Bromley, Camden, Croydon, Ealing, Enfield, Greenwich, Hackney, Hammersmith a Fulham, Haringey, Harrow, váhající, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington a Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewishamu, City of London, Merton, Newham, Redbridge, Richmond na Temži, Southwark, Sutton, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Westminster
Metropolitní hrabství: Barnsley, Birmingham, Bolton, Bradford, Bury, Calderdale, Coventry, Doncaster, Dudley, Gateshead, Kirklees, Knowlsey, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle upon Tyne, North Tyneside, Oldham, Rochdale, Rotherham, Salford, Sandwell, Sefton, Sheffield, Solihull, South Tyneside, St Helens, Stockport, Sunderland, Tameside, Trafford, Wakefield, Walsall, Wigan, Wirral, Wolverhampton


nečleněný orgány: Vana a North East Somerset, Blackburn s Darwen, Blackpool, Bournemouth, Bracknell Forest, Brighton a Hove, City of Bristol, Darlington, Derby, East Riding of Yorkshire, Halton, Hartlepool, Hrabství Herefordshire, Isle of Wight, City v Kingston upon Hull, Leicester, Luton, Medway, Middlesbrough, Milton Keynes, North East Lincolnshire, North Lincolnshire, North Somerset, Nottingham, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar a Cleveland, Rutland, Slough, South Gloucestershire, Southampton , Southend-on-Sea, Stockton-on-Tees, Stoke-on-Trent, Swindon, Telford a Wrekin, Thurrock, Torbay, Warrington, West Berkshire, Windsor a Maidenhead, Wokingham, York
Severní Irsko: 26 okresního oblastí
okresního oblastech: Antrim, Ards, Armagh, Ballymena, Ballymoney, Banbridge, Belfast, Carrickfergus, Castlereagh, Coleraine, Cookstown, Craigavon, Derry, Down, Dungannon, Fermanagh, Larne, Limavady, Lisburn, Magherafelt, Moyle, Newry a Mourne, Newtownabbey, North Down, Omagh, Strabane
Skotsko: 32 nečleněný orgány
nečleněný orgány: Aberdeen City, Aberdeenshire, Angus, Argyll a Bute, Clackmannanshire, Dumfries a Galloway, Dundee City, East Ayrshire East Dunbartonshire East Lothian East Renfrewshire, City of Edinburgh, Eilean Siar (Západní ostrovy), Falkirk, Fife, Glasgow City, Highland, Inverclyde, Midlothian, Moray, North Ayrshire, North Lanarkshire, Orkney Islands, Perth a Kinross, Renfrewshire, Shetlandských ostrovů, South Ayrshire, Jižní Lanarkshire, Stirling, Skotská hranicích, West Dunbartonshire, West Lothian
Wales: 22 nečleněný orgány
nečleněný orgány: Blaenau Gwent, Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Carmarthenshire, Ceredigion, Conwy; Denbighshire, Flintshire, Gwynedd, Isle of Anglesey, Merthyr Tydfil; Monmouthshire; Neath Port Talbot, Newport, Pembrokeshire, Powys, Rhondda, Cynon, Taff, Swansea , The Vale of Glamorgan, Torfaen; Wrexham

Zobrazit všechna města státu: Spojené království (Velká Británie) :
Nezávislost:

Anglii existuje jako jednotný subjekt, od 10. století, v unii mezi Anglii a Walesu, začal v 1284 se statutem Rhuddlan nebyl formálně až 1536 s aktu Unie, v jiném aktu Unie v 1707, Anglie a Skotska souhlasila s trvale připojit ve Velké Británii; legislativní unie Velké Británie a Irska byla zavedena v roce 1801, kdy byl přijat název Spojené království Velké Británie a Irska, a Anglo-irská smlouva 1921 formalizovaných oblast Irska, šest hrabství Severního Irska zůstala součástí Spojeného království, Severního Irska a současný název země, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, byla přijata v roce 1927

Národní svátek:

Spojené království není oslavit jednoho konkrétního státního svátku

Ústava:

nepsané, částečně stanov, částečně společné právo a praxi

Právní systém:

založenou na společných práva s raně římské tradice a moderní kontinentální vlivy, má nezávazné soudní přezkum aktů parlamentu v rámci zákona o lidských právech z roku 1998; přijímá povinný ICJ jurisdikce, s rezervacemi

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Queen Elizabeth II (od 6. února 1952), dědic princ Charles (syn královny, narozený 14. listopadu 1948)
předsedy vlády: ministerský předseda Gordon Brown James (od 27. června 2007)
kabinet: Kabinet ministrů jmenuje premiéra
volby: monarchie je dědičná, po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny ze stran, nebo vůdce většiny koalice je obvykle předseda vlády

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament se skládá ze Sněmovny lordů (618 míst, se skládá z přibližně 500 životě vrstevníků, 92 dědičných peerů a 26 duchovních) a House of Commons (646 míst od roku 2005 volby; členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok, pokud jde Dům se rozpustí dříve)
volby: House of Lords - žádné volby (pozn. - v roce 1999, jak je stanoveno v Domě pánů zákona platí, že volby se konaly v Domě pánů určit 92 dědičných vrstevníků, kteří by tam zůstat, volby se konají pouze v případě volných míst v dědičná šlechta vzniknout), House of Commons - naposledy konala 5. květen 2005 (vedle, která se bude konat v červnu 2010)
volební výsledky: House of Commons - procenta hlasů party - práce 35,2%, 32,3% konzervativní, liberální demokraté 22%, ostatní 10,5%; sedadel party - Labor 355, konzervativci 198, liberální demokraty 62, ostatní 31, sedadel do stran v House of Commons, jak ze dne 21. listopadu 2008 - Labor 350, konzervativci 192, liberální demokraty 63, Skotské národní strany a pléd Cymru 10, demokratické Unionist 9, Sinn fein 5, dalších 17

Soudní moc:

House of Lords (Nejvyšší odvolací soud - několik Lordů, doživotně jmenovaných panovníkem), nejvyšší soudy Anglie, Walesu a Severního Irska (zahrnující Odvolací soudy, Vrchní soudy spravedlnosti, a královské soudy); Scotlands Court of Session (nejvyšší civilní soud) a Skotský nejvyšší soud.

Politické strany a jejich vůdci:

Konzervativní [David Cameron]; Demokratické unionistické strany (Severní Irsko) [Peter Robinson], Labour Party [Gordon Brown]; liberálních demokratů [Nick Clegg]; Party of Wales (pléd Cymru) [Ieuan Wyn Jones]; Skotské národní strany nebo SNP [Alex SALMOND]; Sinn fein (Severní Irsko) [Gerry Adams]; sociálně demokratická dělnická strana a nebo SDLP (Severní Irsko) [Známka DURKAN]; Ulster unionistické strany (Severní Irsko) [Pane Reg Empey]

Politické organizace a jejich vůdci:

Kampaň za jaderné odzbrojení, Confederation of British Industry, National Farmers Union; odborů Kongres

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregional členů), AfDB (nonregional členů), Arctic Rady (pozorovatel), Australská skupina, BIS, C, CBSS (pozorovatel), CDB, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA, EU, FAO, G - 20, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PIF (partner), SECI (pozorovatel ), OSN, Rady bezpečnosti OSN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNOMIG, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec sir Nigel E. SHEINWALD
adresa: 3100 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 588-6500
FAX: [1] (202) 588-7870
konzulát obecně: Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco
Konzulát : Denver, Orlando

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Robert Holmes Tuttle
Velvyslanectví: 24 Grosvenor Square, London, W1A 1AE
poštovní adresa: PSČ 801, Box 40, FPO AE 09498-4040
Telefon: [44] (0) 20 7499-9000
FAX: [44] (0) 20 7629-9124
konzulát obecně: Belfast, Edinburgh

Vlajka - popis:

modrém poli s červeným křížem svatého Jiří (patronem Anglie) hranami v bílých překrývá diagonální červený kříž svatého Patrika (patrona Irska), která překrývá šikmým bílým křížem svatého Ondřeje (patronem Skotska ); správně známý jako unii vlajky, ale běžně nazývá unie Jack, designu a barev (zejména Blue podporučík) byly základem pro řadu jiných vlajek, včetně dalších zemí Commonwealthu a jejich států nebo provincií, a britských zámořských území

EkonomikaSpojené království (Velká Británie)
Ekonomický přehled:

UK, vedoucí obchodní velmocí a finanční centrum, je jedním z kvintet z bilionu dolaru ekonomik západní Evropy. Během posledních dvou desetiletí, vláda má výrazně snížit veřejné vlastnictví a obsažené růstu sociálních programů. Zemědělství je intenzivní a vysoce mechanizované a účinné evropské normy, produkují asi 60% potravin musí s méně než 2% z celkové pracovní síly. Spojené království má velké uhlí, zemního plynu a ropných zdrojů, ale její ropy a zemního plynu jsou klesající a Velké Británii se stala čistým dovozcem energie v roce 2005; energetickém průmyslu nyní přispívají asi 4% HDP. Služeb, zejména bankovnictví, pojišťovnictví a podnikatelských služeb, přičemž zdaleka největší podíl na HDP, zatímco podíl průmyslu i nadále klesat na významu. Vzhledem k tomu, že vznikající od recese v roce 1992, Britains ekonomice těší nejdelší období expanze na záznam v průběhu této doby růstu outpaced většině západní Evropy. Globálního ekonomického zpomalení, těsný úvěrů a klesající ceny domů však tlačí Británie zpět do recese ve druhé polovině roku 2008 a výzva k BROWN vláda provést řadu nových opatření na podporu ekonomiky a stabilizovat finanční trhy, mezi ně patří part-znárodňováním bankovní systém, dělení daní, pozastavení Veřejný sektor výpůjční pravidla, a Urychlením veřejných výdajů na kapitálové projekty. Bank of England pravidelně souřadnice úroková sazba se pohybuje s Evropskou centrální bankou, ale Británie zůstává mimo Evropské hospodářské a měnové unie (EMU), a průzkumy veřejného mínění ukazují, většina Britů proti vstupu do eurozóny.

HDP (v paritě kupní síly):

2,279 bilionu dolarů (2008)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

2,787 bilionu amerických dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

1,1% (2008)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 37.400 (2008)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 0,9%
Průmysl: 22,8%
Služby: 76,2% (2008)

Pracovní síly:

31,2 mil. (2008)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 1,4%
Průmysl: 18,2%
Služby: 80.4% (2006)

Míra nezaměstnanosti:

5,5% (2008)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,1%
Nejvyšší 10%: 28,5% (1999)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

34 (2005)

Investice (hrubé):

16,7% HDP (2008)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 1,107 bilionu dolarů
Výdaje: 1,242 bilionu dolarů (2008)

Státní dluh:

47,2% HDP (2008)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3,8% (2008)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

5,52% (k 31. prosinci 2007)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

5,278 bilionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obiloviny, olejniny, brambory, zelenina, skot, ovce, drůbež, ryby

Průmysl:

obráběcí stroje, elektrické zařízení, automatizace zařízení, železniční zařízení, stavba lodí, letadel, motorových vozidel a jejich částí, elektroniku a komunikační zařízení, kovy, chemikálie, uhlí, ropy, papír a výrobky z papíru, zpracování potravin, textilie, oděvy, ostatní spotřební zboží

Elektřina - výroba:

371 mld. kWh (2007)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

348,5 mld. kWh (2006)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

3,398 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

8,613 mld. kWh (2007)

Ropa - výroba:

žádné údaje

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

1,763 milionu barelů / den (2007)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

3,859 bilionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

1,749 milionu barelů / den (2005)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

1,673 milionu barelů / den (2005)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

3,6 miliardy barelů (od 1. ledna 2008)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

72,3 miliard m3 (2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

91,1 miliard m3 (2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

10,4 miliard m3 (2007)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

29,2 miliard m3 (2007)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

412 miliard m3 (1. ledna 2008)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 72,54 mld. dolarů (2008)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

468,7 mld. dolarů (2008)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

výrobky, pohonné hmoty, chemické látky, potraviny, nápoje, tabák

Export - partneři:

USA 14,2%, Německo 11,1%, Francie 8,1%, Irsko 8%, Nizozemsko 6,8%, Belgie 5,3%, Španělsko 4,5%, Itálie 4.1% (2007)

Import:

645,7 mld. dolarů (2008)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

výrobky, stroje, paliva, potravin

Import - partneři:

Německo 14,2%, USA 8,6%, Čína 7,3%, Nizozemsko 7,3%, Francie 6,9%, Belgie 4,7%, Norsko 4,7%, Itálie 4.2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

57,3 miliard dolarů (k 31. prosinci 2007)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 10,45 bilionu (30. června 2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

1,409 bilionu amerických dolarů (2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

1,841 bilionu dolarů (2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Britské libry (GBP) za jeden americký dolar - 0.5302 (2008), 0.4993 (2007), 0.5418 (2006), 0.5493 (2005), 0,5462 (2004)

Komunikace / internetSpojené království (Velká Británie)
Telefony - pevné linky:

33,682 milionu (2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

71,992 milionu (2007)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: technologicky vyspělé domácí a mezinárodní systém
domácí: stejná kombinace pohřben kabely, mikrovlnné rádiové relé a vlákniny-optických systémů
International: kód země - 44; četné podmořské kabely poskytovat odkazy v celé Evropě, Asii, Austrálii, na Středním východě av USA; družicových pozemských stanic - Intelsat 10 (7 Atlantského oceánu a Indického oceánu, 3), 1 Inmarsat (Atlantského oceánu) a 1 Eutelsat, alespoň 8 velkých mezinárodních center přepínání

Rozhlasové stanice:

AM 206, FM 696, krátkovlnný 3 (2008)

Televizní stanice:

940 (2008)

Internet - kód země:

.uk

Internet - host:

8,269 mil. (2008)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

40,2 mil. (2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaSpojené království (Velká Británie)
Letiště:

449 (2007)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 310
Nad 3047 m: 8
2438 až 3047 m: 33
1524 až 2437 m: 131
914 až 1523 m: 79
Pod 914 m: 59 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 139
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 23
Pod 914 m: 113 (2007)

Heliporty:

11 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 567 km; zkapalněný plyn 22 km; 18980 km plyn, zkapalněný plyn 59 km; ropa 4930 km, ropa / plyn / voda 165 km; čištěná ropa 4444 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 16567 km
široký rozchod kolejí: 303 km 1.600-m rozchod (v Severním Irsku)
normální rozchod: 16264 km 1.435-m rozchod (5361 km elektrizovaných) (2006)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 398.366 km
silnice: 398366 km (zahrnuje 3520 km rychlostních silnic) (2006)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

3200 km (620 km používané pro obchod) (2008)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 518
podle typu: hromadný dopravce 33, náklad 67, dopravce 5, chemický tanker 61, kontejner 180, zkapalněný plyn 18, osobní 10, osobní / nákladní 67, ropný tanker 23, chlazený nákladu 12, najet na / drmolit 24 vozidel dopravce 18
cizí-vlastnil: 264 (Kypr 2, 62 Dánsko, Finsko 1, Francie 23, Německo 76, Hong Kong 2, Irsko 1, 5 Itálie, Japonsko 4, NZ 1, v Norsku 31, Jižní Afrika 3, 1 Španělsku, ve Švédsku 17, Švýcarsko 1, 11 Tchaj-wan, Turecko 2, SAE 9, US 12)
registrovaná v jiných zemích: +391 (11 Alžírsko, Antigua a Barbuda 9, Argentina 4, Austrálie 5, 56 Bahamy, Barbados 9, Belize 5, Bermudy 3, 1 Brunej, Cape Verde 1, 3 Kajmanské ostrovy, Kypr 19, Gibraltar 2, Řecko 32, Hong Kong 39, Indie 2, 7 Itálie, Jižní Korea 1, Libérie 20, Lucembursko 8, Malta 19, Marshallovy ostrovy 18, Nizozemsko 2, 5 Norsko, Panama 59, Svatý Kryštof a Nevis 3, Svatý Vincenc a Grenadiny 14, Sierra Leone 2, Singapur 17, Slovensko 1, 5 Španělsko, Švédsko 2, Thajsko 5, Tonga 1, USA 1) (2008)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Dover, Felixstowe, Immingham, Liverpool, Londýn, Southampton, Teesport (Anglie), Forth Ports Hound bod (Skotsko), Milford Haven (Wales)

ObranaSpojené království (Velká Británie)
Obrana - složky:

Armády, Royal Navy (včetně Royal námořnictva), Royal Air Force

Věk pro vojenskou službu:

16-33 let (osoby 17-28) pro dobrovolné vojenské služby (se souhlasem rodičů do 18 let), ženy sloužit ve vojenských službách, ale jsou vyloučeny z pozemních bojových pozic a některých vojenských vysílání, musí být občanem Spojeného království, Commonwealthu nebo Irsko; záložníků sloužit minimálně 3 roky, k věku 45 nebo 55, 16 let na dobrovolné vojenské služby občanů v nepálské brigády z Gurkhas, 16-34 let na dobrovolné vojenské služby Papua Nové guinejským občanů (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 14729500
ženy 16-49: 14125600 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 12121602
ženy16-49: 11616582 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 400927
ženy: 383593 (2008)

Výdaje na obranu:

2,4% HDP (2005)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéSpojené království (Velká Británie)
Mezinárodní spory:

v roce 2002, Gibraltar obyvatelé drtivé většině hlasovali v referendu odmítnout jakýkoli sdílené suverenity ujednání mezi UK a ve Španělsku; vláda Gibraltaru trvá na rovné účasti v jednáních mezi oběma zeměmi; Španělsko nesouhlasí UK v úmyslu poskytnout větší autonomii Gibraltar; Mauricius a Seychely Tvrzení, že Chagos Archipelago (Britské území v Indickém oceánu) a jeho bývalých obyvatel od jejich vystěhování v roce 1965, většina Chagossians pobyt na Mauriciu, av roce 2001 bylo uděleno britské občanství, pokud některé z nich, protože znovuusídlit, v květnu 2006 se High Court of London zvrácen britské vlády 2004 objednávek rada že zakázáno bydlení na ostrovech; UK odmítá svrchovanost rozhovory požadované Argentina, která se stále tvrdí, Falklandských ostrovů (Islas Malvíny) a Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, územní nárok v Antarktidě (Britské území v Antarktidě ) překrývá Argentinské pohledávky a částečně překrývá Čilské tvrzení, Island, Velká Británie a Irsko tvrdí, že spor Denmarks Faerské ostrovy kontinentální šelf přesahuje 200 nm


Zobrazit všechny obrázky: Spojené království (Velká Británie)

Diskuze k článku: Spojené království (Velká Británie)

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Velká Británie (cestopis) Příspěvek k článku: Velká Británie (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Velká Británie (cestopis)
 Poradna k článku Spojené království (Velká Británie)
Diskuze k článku: Velká Británie (cestopis)
 Diskuze k článku Spojené království (Velká Británie)
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Velká Británie (cestopis)
Velká Británie (cestopis)


Velká Británie (cestopis)
Velká Británie (cestopis)


Velká Británie (cestopis)
Velká Británie (cestopis)


Velká Británie (cestopis)
Velká Británie (cestopis)


Velká Británie (cestopis)
Velká Británie (cestopis)


Fotogalerie (63)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
18.09: nevie niekto prosim ako by som sa mohla dostat z centra londyna z hlavnej s...
27.03: Neví někdo, jaké jsou organizace cestovního ruchu ve Velké Británii? ......
24.05: nema nekdo poneti ,ktera cast londyna ma cislo s predvolbou 05 600375659? .....
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Alois, zítra Pavla