Srí Lanka (Sri Lanka): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země známá hlavně cejlonským čajem…

ÚvodSrí Lanka
Země:

Srí Lanka
Sri Lanka

Dějiny:

První Sinhalština přijel pozdě na Srí Lance, v 6. století př. nl pravděpodobně ze severní Indie. Buddhismus byl zaveden asi v polovině-třetího století před naším letopočtem a velké civilizace se vyvíjela v města Anuradhapura (říše od cca 200 př. nl až kolem AD 1000) a Polonnaruwa (od cca 1070 - 1200). V 14. století, jižní indické dynastie založil Tamilština říše v severní části Srí Lanky. V pobřežních oblastech ostrova byly kontrolovány portugalské v 16. století a podle nizozemského v 17. století. Ostrov byl svým britským v roce 1796, se stala koruna kolonie v 1802 a byl sjednocené pod britskou vládu 1815. Jako Cejlon, se stala nezávislou v roce 1948, jeho jméno bylo změněno na Srí Lance v roce 1972. Napětí mezi většinou a Sinhalština tamilských separatistů vypukly do války v roce 1983. Desítky tisíc uhynulo v etnických konfliktů, které nadále hnisat. Po dvou desetiletích bojů, vláda i Tygři osvobození tamilského Ílamu (LTTE) formálně příměří-požáru v únoru 2002 s Norskem zprostředovatelské mírových jednání. Násilí mezi LTTE a vládními silami Intenzifikovaná v roce 2006 a vláda se opět kontrolu nad východní provincii v roce 2007. V lednu 2008, vláda oficiálně stáhl z příměří, a koncem ledna 2009, LTTE zůstal pod kontrolou malý a zmenšuje prostor Mullaitivu okrese na severu.

GeografieSrí Lanka
Umístění:

Jižní Asie, ostrov v Indickém oceánu na jih od Indie

Zeměpisné souřadnice:

7°00´severní zeměpisné šířky, 81°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Srí Lanka :
Rozloha:

celkem: 65610 čtv. km
pevnina: 64.740 čtv. km
voda: 870 čtv. km

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než West Virginia

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

1340 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíSrí Lanka
Podnebí:

tropický monzun, monzun severovýchodu (prosinec-březen), jihozápadní monzun (červen až říjen)

Povrch:

většinou nízké, ploché kolejových plain; horách v jiho-centrální interiéru

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Indický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Pidurutalagala 2524 m

Přírodní zdroje:

vápenec, grafit, minerální písky, klenoty, fosfáty, jílovité, hydroenergetických

Využíváná půda:

orná půda: 13,96%
trvalých kultur: 15,24%
ostatní: 70,8% (2005)

Zavlažovaná půda:

7430 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

50 km3 (1999)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 12,61 km3/ rok (2% / 2% / 95%)
Na jednoho obyvatele: 608 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

občasné cyklony a tornáda

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, eroze půdy; populace volně žijících živočichů ohrožených udusání a urbanizace; pobřežní degradace z hornické činnosti a zvýšené znečištění; sladkovodní zdroje znečišťují průmyslové odpady a kanalizace odtokem, likvidace odpadů, znečišťování ovzduší v Kolombu

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: mořský život Conservation

Geografie - poznámka:

strategická poloha v blízkosti velkých námořních tras v Indickém oceánu

ObyvatelstvoSrí Lanka
Obyvatelstvo:

21.128.772

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 24,1% (muži 2596463 / ženy 2495136)15-64 let: 68% (muži 7019446 / ženy 7340809)65 let a více: 7,9% (muži 783823 / ženy 893096) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 30,4 let
Muži: 29,5 let
Ženy: 31,4 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0.943% (2008)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

16.63 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,07 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-1.12 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,04 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,96 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,88 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 19,01 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 20,76 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 17.17 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 74,97 let
Muži: 72,95 let
Ženy: 77.08 let (2008)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,02 narozených dětí na 1 ženu (2008)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2001)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

3500 (2001)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjem a hepatitidy A
Vectorborne onemocnění: horečka dengue a malárie
vody kontakt onemocnění: leptospirózu (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Srí Lanky (y)
Přívlastek: srílanské

Etnické skupiny:

Sinhalština 73,8%, Srí Lanky Slatě 7,2%, indický Tamil 4,6%, Srí Lanky Tamilština 3,9%, ostatní 0,5%, nespecifikované 10% (2001 sčítání předběžných údajů)

Náboženství:

Buddhistické 69,1%, muslimské 7,6%, 7,1% hinduistické, křesťanské 6,2%, nespecifikované 10% (2001 sčítání předběžných údajů)

Jazyky:

Sinhálském (úřední a národní jazyk) 74%, tamilština (národní jazyk) 18%, ostatní 8%

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 90,7%
Muži:92.3%
Ženy: 89,1% (2001 sčítání lidu)

Školství - výdaje:

žádné údaje

219 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaSrí Lanka
Země - jméno:

dlouhá forma: Demokratická socialistická republika Srí Lanka
krátká forma: Srí Lanka
místní dlouhá forma: Shri Lamka Prajatantrika Samajaya di Janarajaya / Ilankai Jananayaka Choshalichak Kutiyarachu
místní krátká forma: Shri Lamka / Ilankai
bývalé: Serendib, Ceylon

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Colombo
Zeměpisné souřadnice: 6 56 N, 79 51 E
časový rozdíl: UTC +5,5 (10,5 hodiny před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Srí Lanka :
Administrativní rozdělení:

8 provincií, Central, North Central, North Eastern, North Western, Sabaragamuwa, jižní, Uva, Western

Zobrazit všechna města státu: Srí Lanka :
Nezávislost:

4. února 1948 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 4. února (1948)

Ústava:

přijaté 16. srpna 1978, certifikovaný 31. srpna 1978; změněna 20. prosince 2000

Právní systém:

velmi složitá směs anglické zvykové právo, Roman-nizozemské, Kandyan a Jaffna Tamilština práva; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Mahinda RAJAPAKSA (od 19. listopadu 2005);

Zákonodárná moc:

jednokomorový parlament (225 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním na základě otevřeného-list, systém poměrného zastoupení do volebního obvodu, který bude sloužit šest-podmínky roku)
volby: naposledy konala dne 2. dubna 2004 (příští, který se bude konat v roce 2010)
volební výsledky: procento hlasů strana nebo volební spojenectví - SLFP a JVP (již dosažené UPFA aliance) 45,6%, 37,8% UNP, Tžádné údaje 6,8%, JHU 6%, SLMC 2%, UPF 0,5%, EPDP 0,3%, ostatní 1%; sedadel party - UNP 68, SLFP 57, JVP 39, Tžádné údaje 22, CWC 8, JHU 7, SLMC 6, SLMC disidentů 4, Komunistická strana 2, JHU disidentů 2, LSSP 2, poslanec Evropského parlamentu 2, Nua 2, UPF 2, EPDP 1, UNP disident 1

Soudní moc:

Nejvyšší soud, odvolací soud, soudce u obou soudů jsou jmenováni prezidentem

Politické strany a jejich vůdci:

Všechny Ceylon Tamilština kongres nebo ACTC [G. PONžádné údajeMBALAM]; Ceylon pracovníků kongres nebo CWC [Arumugam THONDAMAN]; komunistické strany nebo CP [D. GUžádné údajeSEKERA]; Eelam Lidově demokratická strana nebo EPDP [Douglas DEVAžádné údajeNDA]; Eelam Revoluční Peoples Liberation Front nebo EPRLF [Suresh PREMACHANDRAN]; Janatha Vimukthi Peramuna nebo JVP [Somawansa AMARASINGHE]; Lanka Sama Samaja strana nebo LSSP [Tissa VITHARAžádné údaje]; Mahajana Eksath Peramuna (Peoples Spojených přední) nebo europoslanec [D. GUžádné údajeWARDENE], Národní památkový strany nebo JHU [Ellawala METHAžádné údajeNDA]; národní jednoty aliance nebo Nua [denní ASHRAFF]; Lidově osvobozenecké organizace Tamil Eelam nebo PLOTE [D. SIDHARTHAN]; Srí Lanka Svoboda strana nebo SLFP [Mahinda RAJAPAKSA]; Srí Lanka muslimský kongres nebo SLMC [Rauff orientální lékař]; Tamil Eelam Organizací pro osvobození nebo tělo [selvam ADAIKALAžádné údajeTHAN]; Tamilština Národní aliance nebo Tžádné údaje [R. SAMPANTHAN]; Tamilština Spojených Liberation Front nebo TULF [V. Ažádné údajeNDASANGAREE], Velká národní strana nebo UNP [Ranil Wickremasinghe]; Up-země lidové fronty nebo UPF [S. Chandrasekaran]

Politické organizace a jejich vůdci:

Tygři osvobození tamilského Ílamu nebo LTTE [Velupillai Prabhakaran] (povstalecké skupiny bojují za samostatný stát); Tamilština Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) nebo Karuna frakci [Vinayagamurthi MURALITHARAN] (polovojenského odtrženecké z LTTE a boj s LTTE)
ostatní: buddhistických duchovních; odbory; radikální šovinista Sinhalština skupin, jako jsou národní hnutí proti terorismu; Sinhalština buddhistické ležel skupiny

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, BIMSTEC, C, CP, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURSO, MINUSTAH, MONUC, Nam, OAS (pozorovatel), OPCW, PCA, SAARC, SACEP, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIS, UNWTO , UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Jaliya WICKRAMASURIYA

adresa: 2148 Wyoming Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 483-4025 (až 4028)
FAX: [1] (202) 232-7181
Konzulát obecně: Los Angeles
Konzulát : New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Robert O. Blake, Jr.
Velvyslanectví: 210 Galle Road, Colombo 3
Poštovní adresa: P. O. Box 106, Colombo
Telefon: [94] (11) 249-8500
FAX: [94] (11) 243-7345

Vlajka - popis:

žlutá se dvěma panely, menší výtah-boční panel má dvě stejné vertikální pásem zeleně (výtah straně) a oranžové, ostatní panelu je velký tmavě červený obdélník se žlutým lvem držení meče, a tam je žlutá bo v listí každém rohu, žluté pole se zobrazí jako hranici kolem celého vlajky a rozšiřuje mezi dvěma panely

EkonomikaSrí Lanka
Ekonomický přehled:

V roce 1977, Colombo opuštěné centralistické hospodářské politiky a její dovoz náhradních obchodní politiky k více tržně-orientované politiky, export-orientovaný obchodu a podpora zahraničních investic. Poslední změny ve vládě, však přinesly některé politické zvraty. V současné době vládnoucí Srí Lanka Svoboda strana má více centralistické ekonomický přístup, který směřuje ke snížení chudoby prostřednictvím investic do kormidelním znevýhodněných oblastech, rozvoj malých a středních podniků, podpora zemědělství a rozšiřuje již tak obrovské civilní službu. Vláda zastavila privatizace. Přestože trpí brutální občanské válce, která začala v roce 1983, na Srí Lance viděli růst HDP v průměru 4,5% za posledních 10 let, s výjimkou recese v roce 2001. Na konci prosince 2004, hlavní tsunami vzala životy asi 31.000, vlevo více než 6300 pohřešovaných a 443.000 vysídlenců, a zničí se odhaduje na 1,5 miliard dolarů v hodnotě majetku. Vládní výdaje na vývoj a boj proti LTTE řídil růst o 6% ročně v období 2006-08, ale vysoké vládní výdaje a vysoké ceny ropy a komodit také tlačí inflaci minulých 20% v roce 2008. Srí Lankas nejdynamičtějších odvětví nyní zpracování potravin, textilu a oděvů, potravin a nápojů, port stavebnictví, telekomunikace a pojišťovnictví a bankovnictví. V roce 2008 pěstěném plodin skládá pouze asi 20% exportu (ve srovnání s více než 90% v roce 1970), zatímco textilní a oděvní představovaly více než 40%. O 1,5 milionu Srí Lankans práci v zahraničí, 90% z nich na Blízkém východě. Jsou poslat domů více než 2,5 miliardy dolarů ročně. 25-leté občanského konfliktu mezi LTTE a vládou Srí Lanky byl vážnou překážkou pro hospodářskou činnost. Do poloviny února 2009, zůstaly pod kontrolou LTTE malých a zmenšuje prostor na North. Konfliktu nadále ohrožuje nad ekonomikou.

HDP (v paritě kupní síly):

93,32 miliardy dolarů (2008)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

42,16 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

5,4% (2008)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 4400 (2008)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 11,7%
Průmysl: 29,9%
Služby: 58.4% (2008)

Pracovní síly:

7,511 mil.

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 34,3%
Průmysl: 25,3%
služby: 40.4% (30. června 2006)

Míra nezaměstnanosti:

5,8% (2008)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,1%
Nejvyšší 10%: 39,7% (FY03/04)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

50 (FY03/04)

Investice (hrubé):

25,3% HDP (2008)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 6,646 miliardy dolarů
Výdaje: 9,369 miliardy dolarů (2008)

Státní dluh:

75,5% HDP (2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

21,8% (2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

15% (k 31. prosinci 2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

17,08% (k 31. prosinci 2007)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 2,465 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 10,46 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

14,82 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

rýže, cukrová třtina, obilí, luskovin, olejnin, koření, čaj, kaučuk, kokosové ořechy, mléko, vejce, kůže, maso, ryby

Průmysl:

Zpracování gumy, čaj, kokosové ořechy, tabák a dalších zemědělských komodit, telekomunikace, pojišťovnictví, bankovnictví, oděvy, textil, cement, zpracování ropy, služby v oblasti informačních technologií

Elektřina - výroba:

8,317 mld. kWh (2006)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

6,884 mld. kWh (2006)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2005)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

86.030 barelů / den (2006)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

7,553 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

291,9 barelů / den (2005)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

87.090 barelů / den (2005)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledna 2006)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 1,981 mld. (2008)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

9,132 mld. dolarů (2008)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

textilu a oděvů, čaj a koření, diamanty, smaragdy, rubíny, kokosový výrobky, pryžové výrobky, ryby

Export - partneři:

USA 25,5%, Velká Británie 13.2%, Indie 6,7%, Německo 5,7%, Itálie 5.1% (2007)

Import:

$ 12,57 miliard (2008)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

textilie, minerální výrobky, ropa, potraviny, stroje a přepravní zařízení

Import - partneři:

Indie 23.1%, Singapur 9.9%, Čína 8,2%, Írán 7,5%, Hong Kong 6.4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 3,675 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 12,99 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ žádné údaje

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Srí Lanky rupií (LKR) na americký dolar - 108,33 (2008) 110,78 (2007) 103,99 (2006), 100,498 (2005), 101,194 (2004)

Komunikace / internetSrí Lanka
Telefony - pevné linky:

2,742 mil. (2007)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

7,983 mil. (2007)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

obecné hodnocení: telefonní služby mají výrazně zlepšila a jsou dostupné v mnoha částech země domácích: zavazadlový národní síť se skládá většinou z digitálních mikrovlnných rádiových relé; Fiber-optic odkazy nyní v použití v oblasti Colombo a bezdrátové místní smyčky byly instalovány, konkurence je silná v mobilní buňkové systémy a mobilní buňkové subscribership roste International: kód země - 94; o SEA-ME-WE-3 a SEA-ME-WE-4 podmořské kabely poskytují konektivitu do Asie, Austrálie, Střední východ, Evropa, USA, družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Indický oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 15, FM 52, krátkovlnný 4 (2007)

Televizní stanice:

14 (2006)

Internet - kód země:

.lk

Internet - host:

4.940 (2008)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

771.700 (2007)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaSrí Lanka
Letiště:

18 (2007)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 14
Nad 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 6
914 až 1523 m: 7 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 4
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 3 (2007)

Železniční trati:

celkem: 1449 km
široký rozchod kolejí: 1449 km 1.676-m rozchod (2006)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 97286 km
silnice: 78.802 km
Nezpevněné: 18.484 km (2003)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

160 km (především na řekách v jihozápadní) (2008)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 26
podle typu: hromadný dopravce 4, náklad 18, chemický tanker 1, 1 kontejner, ropný tanker 2
Cizí-vlastnil: 5 (Německo 5)
registrovaná v jiných zemích: 1 (Panama 1) (2008)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Colombo

ObranaSrí Lanka
Obrana - složky:

Srí Lanka armády, námořnictva Srí Lanka, Srí Lanka Air Force (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 5458720
ženy 16-49 let: 5594006 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 4477437
ženy 16-49 let: 4683716 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 174065
ženy: 168593 (2008)

Výdaje na obranu:

2,6% HDP (2006)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéSrí Lanka
Mezinárodní spory:

žádný

Uprchlíků a hledaných osob:

KDOs: 460000 (oba Tamils a non-Tamils vysídlených kvůli dlouhé-období občanské války mezi vládou a separatistickými Tygři osvobození tamilského Ílamu (LTTE)) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Srí Lanka

Diskuze k článku: Srí Lanka

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Srí Lanka (cestopis) Příspěvek k článku: Srí Lanka (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Srí Lanka (cestopis)
 Poradna k článku Srí Lanka
Diskuze k článku: Srí Lanka (cestopis)
 Diskuze k článku Srí Lanka
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Srí Lanka (cestopis)
Srí Lanka (cestopis)


Srí Lanka (cestopis)
Srí Lanka (cestopis)


Srí Lanka (cestopis)
Srí Lanka (cestopis)


Srí Lanka (cestopis)
Srí Lanka (cestopis)


Srí Lanka (cestopis)
Srí Lanka (cestopis)


Fotogalerie (58)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
16.07: Dobrý den. Zajímala by mě průměrná teplota moře v období ledna. Děkuji za o...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Srí Lanka, neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Dorota, zítra Alexandr