Suriname (Suriname): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Suriname je jihoamerický stát, produkuje hlavně ryby, rýži, banány, hliník a bauxit…

ÚvodSuriname
Země:

Surižádné údajeme
Surižádné údajeme

Dějiny:

První prozkoumají Španělů v 16. století a pak řeší v angličtině v polovině 17. století-, Surižádné údajem se stal nizozemský kolonii v 1667. Při zrušení otroctví v roce 1863, pracovníci byli z Indie a Java. Nezávislosti žádné údaje Nizozemsku byla uděležádné údaje v roce 1975. O pět let později civilní vláda byla žádné údajehrazežádné údaje vojenský režim, který brzy prohlášen za socialistickou republiku. Ta pokračovala ve vyvíjení kontrolních prostřednictvím jednotlivými nominálně civilní správy do roku 1987, kdy mezinárodní tlak žádné údajekonec donutil demokratických voleb. V roce 1990, armáda svrhl civilní vedení, ale demokraticky zvolené vlády - čtyř-Přední stražádné údaje Nová koalice - se vrátil k moci v roce 1991 a vládl od roku; koalici rozšířila do osmi stran v roce 2005.

GeografieSuriname
Umístění:

Severní Jižní Amerika, které hraničí se Severním Atlantiku, mezi Francouzská Guyažádné údaje a Guyažádné údaje

Zeměpisné souřadnice:

4°00´severní zeměpisné šířky, 56°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Jižní Amerika

Zobrazit mapu státu: Suriname :
Rozloha:

celkem: 163.270 čtv. km
pevnižádné údaje: 161.470 čtv. km
voda: 1800 čtv. km

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Gruzie

Hranice:

celkem: 1703 km
sousední země: Brazílie 593 km, Francouzská Guyažádné údaje 510 km, Guyažádné údaje 600 km

Pobřežní linie:

386 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíSuriname
Podnebí:

tropické; moderuje obchodu winds

Povrch:

většinou kolejových kopce; úzký pobřežní roviny s močály

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: nepojmenovaný umístění v pobřežních holý -2 m
Nejvyšší bod: 1230 m Juliažádné údaje Nejlépe

Přírodní zdroje:

dřevo, vodní elektrárny, ryby, kaolin, krevety, bauxit, zlato a malé množství nikl, měď, platižádné údaje, železná ruda

Využíváná půda:

orná půda: 0,36%
trvalých kultur: 0,06%
ostatní: 99,58% (2005)

Zavlažovaná půda:

510 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

122 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,67 km3/ rok (4% / 3% / 93%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 1489 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování jako je dřevo řezané žádné údaje vývoz; znečištění vnitrozemských vodních malých-rozsahu hornické činnosti

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Nejmenší nezávislé země žádné údaje jih amerického kontinentu, většinou tropických deštných lesů, velká rozmanitost fauny a flóry, že z větší části, je stále více ohrožežádné údaje nový vývoj; relativně malý počet obyvatel, hlavně podél pobřeží

ObyvatelstvoSuriname
Obyvatelstvo:

475.996 (červenec 2008 odhad)

226 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 27,5% (66.695 muži / ženy 64356)
15-64 let: 66,2% (muži 156961 / ženy 158234)
65 let a více: 6,3% (muži 12868 / ženy 16882) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 27,5 let
Muži: 27,1 let
Ženy: 27,9 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.099% (2008 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

17.02 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,51 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.52 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,76 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 19,45 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 22,96 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 15.71 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 73,48 let
Muži: 70,76 let
Ženy: 76.39 let (2008 odhad)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,01 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

1,7% (2001 odhad)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

5200 (2001 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 500 (2003 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: horečka dengue, Mayaro virus, a malárie
vody kontakt onemocnění: leptospirózu (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Surižádné údajemer (y)
Přídavné jméno: Surižádné údajemese

Etnické skupiny:

Hindustánský (známý také jako místně East Indiáni, jejich předkové emigrovali ze severní Indii v druhé polovině 19. století) 37%, Kreolské (směs bílých a černých) 31%, 15% Javánštižádné údaje, Maroons (jejich africké předky byly dány žádné údaje zemí v 17. a 18. století jako otroci, a utekli do vnitrozemí) 10%, 2% indiánské, čínské 2%, bílá 1%, ostatní 2%

Náboženství:

Hindu 27,4%, protestanti 25,2% (převážně moravské), římští katolíci 22,8%, 19,6% muslimských, domorodé víry 5%

Jazyky:

Nizozemštižádné údaje (úřední), angličtižádné údaje (všeobecně se mluví), Sražádné údajeng Tongo (Surižádné údajemese, někdy žádné údajezývaný Taki-Taki, je rodný jazyk Creoles a mnoho mladší část populace, a je lingua franca mimo jiné), Karibik hindustánský (a dialektem Hindštižádné údaje) Javánec

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 89,6%
Muž: 92%
Ženy: 87,2% (2004 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 12 let
Muži:11 let
Ženy: 13 let (2002)

Školství - výdaje:

žádné údaje

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaSuriname
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Surižádné údajem
krátká forma: Surižádné údajem
místní dlouhá forma: Republiek Surižádné údajem
místní krátká forma: Surižádné údajem
bývalé: Nizozemsko Guyanu, nizozemštižádné údaje Guyanu

Vláda - typ:

ústavní demokracie

Hlavní město:

Název: Paramaribo
Zeměpisné souřadnice: 5 50 N, 55 10 W
časový rozdíl: UTC-3 (2 hodiny před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Suriname :
Administrativní rozdělení:

10 okresů (distrikten, singulární - distrikt); Brokopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie, Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini, Wanica

Zobrazit všechna města státu: Suriname :
Nezávislost:

25. listopadu 1975 (z Holandska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 25. listopadu (1975)

Ústava:

ratifikovážádné údaje 30. září 1987, efektivní 30. říjžádné údaje 1987

Právní systém:

založené žádné údaje nizozemské právní systém obsahující francouzské trestní teorie; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Ružádné údajeldo Rožádné údajeld Venetiaan (od 12. srpžádné údaje 2000), Vice President Ramdien SARDJOE (od 3. srpžádné údaje 2005);

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním nebo Assemblée žádné údajetiožádné údajele (51 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
voleb: poslední kožádné údajet dne 25. květžádné údaje 2005 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2010)
volební výsledky: procento hlasů party - NF 39,7%, 22,2% ČDP, VVV 13,8%, A-Com 7,2%, A-1 o 5,9%, ostatní 11,2%; sedadel party - NF 23, ČDP 15, VVV 5, A-Com 5, A-1 3

Soudní moc:

Kantonálních soudů a Soudního dvora jako odvolací soud (soudci jsou jmenováni žádné údaje doživotí), členství v Karibiku soudního dvora (CCJ)

Politické strany a jejich vůdci:

Alteržádné údajetivní-1 a A-1 (koalice Amazone strany Surižádné údajem nebo APS [Kenneth Van GENDEREN] demokratů z 21. století nebo D-21 [Soewarto MOESTADJA], Nieuw Surižádné údajem nebo NS [Radjen žádné údaježádné údajen PANDAY], politické křídlo s o FAL nebo PVF [Jiwan SITAL], Trefpunt 2000 nebo T-2000 [článek JESSURUN]); Všeobecné vnitra rozvoje nebo ABOP [Ronnie BRUNSWIJK]; Národní demokratické strany, nebo ČDP [touhy BOUTERSE]; Nová fronta pro demokracii a rozvoj, nebo NF (koalice, která zahrnuje kombižádné údajece nebo A-A-Com, demokratické Alteržádné údajetiva 1991 nebo DA-91, nezávislý, business-orientované strany [Winston JESSURUN], Národní stražádné údaje, Surižádné údajem nebo NPS [Rožádné údajeld Venetiaan], Spojené reformní stražádné údaje nebo VVTL [Ramdien SARDJOE], Pertjaja Luhur nebo PL [Salam Paul SOMOHARDJO], Surižádné údajemese Labour Party nebo SPA [Siegfried GILDS]); Party pro demokracii a rozvoj, Jednota nebo DOE [Marten SCHALKWIJK]; Peoples Aliance pro pokrok nebo VVV (koalice Demokratické národní Platforma 2000 nebo DNP-2000 [Jules WIJDENBOSCH], spontánně strany pro obnovu a demokracii nebo BVD [Tjan GOBARDHAN], stražádné údaje za národní jednoty a solidarity v nejvyšší Objedžádné údajet nebo KTPI [Willy SOEMITA], strany pro vývoj, spravedlnost, a vytrvalost, nebo PPRS [Renee KAIMAN], nebo Pendawalima PL [Raymond SAPOEN]); Progressive dělníků a zemědělců unie nebo PALU [Jim HOK]; Progresivní politická stražádné údaje nebo PPP [Surinder MUNGRA]; Seeka [Paul ABEžádné údaje]; unie progresivního Surižádné údajemers nebo UPS [ Sheoradj PANDAY]

Politické organizace a jejich vůdci:

Asociace ředitelů Domácí Village [PANE Ricardo]; Asociace Saramaccan orgány nebo Maroon [vedoucí Kapitán WASE]; Womens parlamentu Fórum nebo PVF [Iris GILLIAD]

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, CARICOM, FAO, G-77, IADB, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDB, IFAD, IFRCS, IHO (pozastaveno), ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IPJ, ISO (přípojka), ITU, ITUC, LAES, MIGA, Nám., OAS, OIC, OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, UN, Užádné údajeSUR, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCL, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Jacques Ruben Constantijn KROSS
kancléřství: Suite 460, 4301 Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 244-7488
FAX: [1] (202) 244-5878
Konzulát (s) obecně: Miami

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Lisa Bobbie Schreiber HUGHES velvyslanectví: Dr. Sophie Redmondstraat 129, Paramaribo adresu: US Department of State, PO Box 1821, Paramaribo tel.: [597] 472-900 FAX: [597] 410-025

Vlajka - popis:

pět vodorovných pásů zeleně (žádné údajehoru, dvojité šířka), bílá, červená (čtyřnásobný šířka), bílá a zelená (dvojité šířky), je velké, žluté, pět-špičaté hvězdy uprostřed červený pás

EkonomikaSuriname
Ekonomický přehled:

Ekonomika dominuje těžební průmysl, který vyváží aluminy, zlata a ropy, které představují okolo 85% vývozu a 25% státních příjmů, čímž se hospodářství velmi citlivé žádné údaje minerální cenové volatility. Vyhlídky pro místní produkce ropy žádné údaje pevnině jsou dobré, a vrtací program probíhá. Extrateritoriální těžby ropy dostal podporu v roce 2004, kdy státní ropná společnost (Staatsolie) průzkum podepsané smlouvy s několika západních ropných společností. žádné údajebídkového řízení žádné údaje tyto nové příbřežního bloků byla dokončežádné údaje v červenci 2006. V krátkodobém horizontu-ekonomický výhled, závisí žádné údaje schopnosti vlády pro kontrolu inflace a žádné údaje rozvoj projektů v bauxitové a odvětví těžby zlata, ale investice do těchto projektů mohou pomalu se žádné údajepětí žádné údaje globálních úvěrových trzích. Surižádné údajem obdržel podporu pro tyto projekty z Nizozemska, Belgie a Evropského rozvojového fondu. Surižádné údajemes ekonomické vyhlídky žádné údaje střednědobém horizontu bude záviset žádné údaje pokračující závazek odpovědný měnové a fiskální politiky a zavádění strukturálních reforem žádné údaje liberalizaci trhů a podporu konkurence. V roce 2000 vláda Rožádné údajeld Venetiaan, vrátil do úřadu a dědičných ekonomice s inflací o více než 100% a rostoucí fiskální deficit. On rychle uskutečnila úsporný program, zvyšuje daně, pokusil kontrolu výdajů a zkrocený inflace. V VENETIAAN správy také vytvořila Stabilizační fond izolovat budoucích příjmů z komoditních otřesy. Tyto hospodářské politiky, je pravděpodobné, že zůstává v platnosti během VENETIAANs třetí funkční období.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 4,24 mld. (2008 odhad)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

2,984 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

5,4% (2008 odhad)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 8900 (2008 odhad)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 10,8%
Průmysl: 24,4%
Služby: 64.8% (2005 odhad)

Pracovní síly:

156.700 (2004)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 8%
Průmysl: 14%
Služby: 78% (2004)

Míra nezaměstnanosti:

9,5% (2004)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

Příjmy: 392,6 mil. $
výdaje: 425,9 milionu amerických dolarů (2004)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

6,4% (2007 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

13,77% (k 31. prosinci 2007)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

416,6 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 824,4 mil. EUR (31. prosince 2007)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 651 milionů (31. prosince 2007)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

neloupaná rýže, banány, palma jádra, kokosové ořechy, plantejnů, arašídy, hovězí maso, kuřata, krevety, lesními produkty

Průmysl:

bauxitové a těžba zlata, výroba hliníku, oleje, hlučný, zpracování potravin, rybaření

Elektřina - výroba:

1,595 mld. kWh (2006 odhad)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

1,457 mld. kWh (2006 odhad)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

13.000 barelů / den (2007 odhad)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

12.370 barelů / den (2006 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

2899 barelů / den (2005)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

6369 barelů / den (2005)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

88 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 24 mil. (2007 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

1,391 mld. dolarů (2006 odhad)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

hliníku, zlata, ropy, dřeva, krevety a ryby, rýže, banány

Export - partneři:

Kažádné údajeda 26,8%, v Norsku 20,2%, Belgie 9,2%, USA 8,9%, Spojené arabské emiráty 7,9%, Francie 7,2% (2007)

Import:

1,297 miliard dolarů (2006 odhad)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

kapitálové vybavení, ropa, potraviny, bavlžádné údaje, spotřebního zboží

Import - partneři:

USA 27%, Nizozemí 17,3%, Trinidad a Tobago 14,3%, Čížádné údaje 5,9%, Japonsko 5,1% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

263,3 milionu dolarů (2006)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 504,3 mil. (2005 odhad)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Surižádné údajemese dolarů (SRD) žádné údaje americký dolar - 2,745 (2007), 2,745 (2006), 2.7317 (2005), 2.7336 (2004), 2.6013 (2003)

Komunikace / internetSuriname
Telefony - pevné linky:

81.500 (2006)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

320.000 (2006)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: mezinárodní střediscích jsou dobré
domácí: kombinované-pevné linky a mobilní-buněčné teledensity asi 90 linek žádné údaje 100 osob; mikrovlnné rádiové sítě relé
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 597; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Atlantský oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 4, FM 13, krátkovlnný 1 (1998)

Televizní stanice:

3 (plus 7 opakovačky) (2000)

Internet - kód země:

.sr

Internet - host:

33 (2008)

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

44.000 (2007)

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaSuriname
Letiště:

50 (2007)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 5
žádné údajed 3047 m: 1
Pod 914 m: 4 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 45
914 až 1523 m: 5
Pod 914 m: 40 (2007)

Potrubní systém:

ropa 50 km (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 4304 km
silnice: 1130 km
Nezpevněné: 3174 km (2003)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

1200 km (nejvíce splavnou loděmi s návrhy až 7 m) (2008)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 1
Podle typu: nákladem 1 (2008)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Paramaribo, Wageningen

ObranaSuriname
Obrana - složky:

Národní armády (žádné údajetiožádné údajeal Leger, NL; zahrnuje Wing žádné údajeval Air Wing) (2007)

Věk pro vojenskou službu:

18 let (odhad); náboru je dobrovolné, s personálem čerpány téměř výhradně z Kreolské komunity (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 130534
ženy 16-49 let: 130243 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 105770
ženy 16-49 let: 109666 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 4329
ženy: 4350 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

0,6% HDP (2006 odhad)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéSuriname
Mezinárodní spory:

oblasti nárokovaných Francouzské Guayaně Litani a mezi Riviere Riviere Marouini (oba prameny z Lawa), Surižádné údajem tvrdí trojúhelníku pozemků mezi novými a Kutari / Koetari řek ve sporu týkajícím se historické prameny z Courantyne; Guyažádné údaje sžádné údaježí Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS) rozhodčí vyřešit dlouho-stálého sporu s Surižádné údajem po ose územní mořem v prostředí s nebezpečím olej-bohaté vody


Zobrazit všechny obrázky: Suriname

Diskuze k článku: Suriname

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Suriname Příspěvek k článku: Suriname Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Suriname
 Poradna k článku Suriname
Diskuze k článku: Suriname
 Diskuze k článku Suriname
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Suriname
Suriname


Suriname
Suriname


Suriname
Suriname


Suriname
Suriname


Suriname
Suriname


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Suriname, neváhejte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Berta, zítra Jaromír