Svět (World): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí, statistiky

ÚvodSvět
Země:

Svět
World

Zeměpis:

Povrch země je přibližně 70,9% 29,1% vody a půdy. Bývalá část je rozdělena do velkých vod označují oceánů. World Factbook rozpoznává a popisuje pět oceánů, které jsou v sestupném pořadí podle velikosti: Tichého oceánu, Atlantický oceán, Indický oceán, Jižní oceán a Severního ledového oceánu.
Část pozemků je obecně rozdělit do několika velkých, diskrétní landmasses nazývá kontinentech. V závislosti na použité konvence se počet kontinentů může lišit od pěti do sedmi. Nejběžnější klasifikace rozeznává sedm, které jsou (od největší k nejmenší): Asie, Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Evropa a Austrálie. Asie a Evropa jsou někdy spolu soustředěný do Eurasian continent vyplývající z šesti kontinentů. Případně, Severní a Jižní Americe, jsou někdy seskupeny, jak jednoduše v Americe, což má za následek kontinentu celkem šest (nebo pěti, pokud Eurasia označení se používá).
Severní Amerika je obecně chápáno jako patří ostrov Grónsko, ostrovy v Karibiku, a rozšířit jih celou cestu do úžina Panamě. Nejvýchodnějším míry v Evropě je obecně definována jako pohoří Ural a řeka Ural, na jihovýchodě Kaspické moře a na jižním Kavkazu hory, Černé moře a Středozemní moře. Africas severovýchodní okraj je často vytyčena na úžina o Suez, ale pro geopolitické účely, egyptský Sinajský poloostrov je často zahrnuta jako část Afriky. Asie obvykle zahrnuje všechny ostrovy Filipín, Malajsie a Indonésie. Ostrovy v Tichomoří jsou často soustředěný s Austrálie do země zvané Oceánie hmotnost nebo Oceánie.
Přestože výše seskupení jsou nejčastější, různé kontinentální dispozice jsou uznány nebo vyučují v určitých částech světa, s některými režimy více silně založené na kulturní sféře spíše než fyzický geografických hledisek.

Dějiny:

Globálně, 20. století bylo poznamenáno: (a) dvě ničivé světové války, (b) Velké hospodářské krize z 1930s (c) na konci obrovské koloniální říše (d) rychlý pokrok ve vědě a technologii, od prvního letu v letadle Kitty Hawk, Severní Karolína (USA) pro přistání na měsíci, (e) studené války mezi západní aliance a Varšavské smlouvy národy; (f) a prudký růst životní úrovně v Severní Americe, Evropě a Japonsko; (g) se zvýšila obavy o životní prostředí, včetně úbytku lesů, nedostatek energie a vody, úbytek biologické rozmanitosti, a znečištění ovzduší, (h) nástup na epidemii AIDS, a (i) konečnou vzniku USA jako jediné světové supervelmoci. Planet populace nadále explodovat: od 1 mld. EUR v roce 1820 na 2 miliardy EUR v roce 1930, 3 miliardy EUR v roce 1960, 4 miliardy v roce 1974, 5 miliard EUR v roce 1988, a 6 miliard v roce 2000. Pro 21. století, pokračující exponenciální růst v oblasti vědy a technologie zvyšuje jak doufá (např. pokroky v medicíně) a obavy (např. vývoj ještě více smrtící zbraně z války).

GeografieSvět
Odkaz na mapu:

Svět

Zobrazit mapu státu: Svět :
Rozloha:

celkem: 510,072 mil. čtv. km
pevnina: 148,94 mil. čtv. km
voda: 361,132 mil. čtv. km

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

rozlohu asi 16 krát velikost USA

Hranice:

pozemní hranice na světě, celkem 251.060 km (bez započítání sdílených hranic dvakrát), dva státy, Čína a Rusko, z nichž každý hranici 14 dalších zemích

Pobřežní linie:

356.000 km

Námořní nároky:

různých situacích, ale obecně, většina zemí, aby tyto nároky měřeno od střední-nízký příliv výchozím, jak je popsáno v 1982 Úmluva OSN o mořském právu: teritoriální moře - 12 mořských mil , sousedící zóny - 24 mořských mil , a výlučné ekonomické zóny - 200 mořských mil , další oblastí zajistit využíváníkontinentální šelf zdrojů a exkluzivní rybolovu; hranici situací se sousedními státy zabránit mnoha zemí z rozšíření jejich rybářská nebo hospodářských oblastí na plný 200 mořských mil

PodnebíSvět
Podnebí:

široký rovníkový pás teplé a vlhké tropické podnebí - lemují severní a jižní do mírného subtropického pásma - že dva rozsáhlé oblasti studené a suché podnebí polární

Povrch:

Největší hloubka oceánů je Mariana příkop na 10.924 m v Tichém oceánu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Bentley Subglacial příkop -2.540m

Přírodní zdroje:

k rychlému vyčerpání neobnovitelný nerostných zdrojů, ke snižování plochy lesů a mokřadů, že vymírání živočišných a rostlinných druhů, a zhoršení kvality ovzduší a vody (zejména v některých zemích východní Evropy, bývalého Sovětského svazu a Číny) představovat vážné dlouhodobém horizontu problémy-to, že vlády a národy se teprve začínají zabývat

Využíváná půda:

orná půda: 10,57%
trvalých kultur: 1,04%
ostatní: 88,38% (2005)

Zavlažovaná půda:

2770980 sq km (2003)

Přírodní nebezpečí:

rozsáhlých oblastí podléhá těžkým počasí (tropické cyklóny), přírodní katastrofy (zemětřesení, sesuvy půdy, tsunami, sopečné výbuchy)

Životní prostředí - aktuální problémy:

rozsáhlých oblastí podléhá přelidněnost, průmyslové katastrofy, znečištění (vzduchu, vody, kyselé deště, toxické látky), ztráta vegetace (nadměrná, odlesňování, desertifikace), úbytek volně žijících živočichů, degradace půdy, vyčerpání půdy, eroze, globální oteplování je stále větší obavy

Geografie - poznámka:

Svět je dnes považován za asi 4,55 miliardy let, jen asi jednu třetinu z-13.7-miliard-leté stáří odhadují na vesmír

ObyvatelstvoSvět
Obyvatelstvo:

6706993152 (červenec 2008)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 27,3% (muži 944665142 / ženy 887471328)
15-64 let: 65,1%
65 let a více: 7,6% (muži 222808372 / ženy 284647297) (2008)

Urbanizace:

městského obyvatelstva: 48,6% z celkového počtu obyvatel (2005)
míra urbanizace: 1,98% roční míry změny (2005-2010)
deseti největších městských aglomerací: Tokyo (Japonsko) - 35676000, New York-Newark (USA) - 19040000, Ciudad de Mexico (Mexiko) - 19028000; Bombaj (Indie) - 18978000, Sao Paulo (Brazílie) - 18845000, Delhi (Indie) - 15926000; Šanghaj (Čína) - 14987000, Kalkata (Indie) - 14787000, Dháka (Bangladéš) - 13458000, Buenos Aires (Argentina) - 12795000 (2007)

Průměrný věk:

celkem:
Muži: 27,4 let
Ženy: 28,7 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.188% (2008)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

20.18 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,23 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,07 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,78 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,01 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 42,09 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 44,91 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 39.09 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 66,26 let
Muži: 64,3 let
Ženy: 68.35 let (2008)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,61 narozených dětí na 1 ženu (2008)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Náboženství:

Křesťané 33,32% (z toho 16,99% římští katolíci, protestanti 5,78%, ortodoxní 3,53%, Anglicans 1,25%), muslimové 21,01%, 13,26% hinduisty, buddhisty 5,84%, 0,35% Sikhové, Židé 0,23%, Bahais 0,12%, ostatní náboženství 11,78%, non-náboženské 11,77%, ateisté 2,32% (2007)

Jazyky:

Mandarin čínských 13,22%, 4,88% španělština, angličtina 4,68%, 3,12% Arabština, Hindština 2,74%, 2,69% Portugalština, Bengali 2,59%, 2,2%, rusky, japonsky 1,85%, německý standard 1,44%, francouzské 1,2% (2005)

Gramotnost:

definice : stáří 15 a více let umí číst a psát celková populace: 82% mužů: 87% žen: 77%

VládaSvět
Administrativní rozdělení:

266 národy, závislých oblastí a ostatních subjektů

Zobrazit všechna města státu: Svět :
Právní systém:

všichni členové OSN jsou smluvními stranami statutu, který byl zřízen Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) nebo Světová soudu

EkonomikaSvět
Ekonomický přehled:

Globální produkce vzrostla o 3,8% v roce 2008, ze 5,2% v roce 2007. Mezi hlavní ekonomiky, růst byl v čele s Čínou (9,8%), Rusko (7,4%) a Indie (7,3%). Celém světě, národy se značně liší v jejich růstu výsledky, s Macau (16,6%), Ázerbajdžán (15,6%), Angola (15,1%) a Afghánistán (13,5%) zaznamenává nejvyšší. Zpomalil tempo růstu na všech významných průmyslových zemích a většina rozvojových zemí, a to z důvodu nejistoty na finančních trzích a snížila spotřebitelské důvěry. Externě národ-stav, jako skalní hospodářsko-politických institucí, je stále ztrácejí kontrolu nad mezinárodní toky osob, zboží, peněžní prostředky a technologie. Vnitřně, ústřední vláda často najde jeho kontrolu nad zdroji proklouznutím jako regionální separatistické hnutí - obvykle založeny na etniku - získat impuls, např., v mnoha z nástupnických států bývalého Sovětského svazu, v bývalé Jugoslávii, v Indii, v Iráku, v Indonésii a v Kanadě. Externě, ústřední vláda ztrácí rozhodování pravomoci na mezinárodní organizace, zejména EU. V západní Evropě se vlády čelí složité politické problém s výměnou zdroje od blahobytu programy s cílem zvýšit investice a posílit motivaci k hledání zaměstnání. Přidání 80 milionů lidí ročně na celém světě je již přeplněno prohlubuje problémy znečištění a pouští, nezaměstnaností, epidemie a hladomor. Kvůli své vlastní vnitřní problémy a priority, industrializovaných zemí vyčlenit dostatečné prostředky, aby účinně chudších oblastí světa, které, alespoň z ekonomického hlediska, se stávají další opomíjené. Zavedení eura jako společné měny z velké části západní Evropě v lednu 1999, a zároveň připravit půdu pro integrovaný ekonomický motorem, s sebou nese ekonomické riziko, protože různé úrovně příjmů a kulturní a politické rozdíly mezi zúčastněnými státy. Teroristické útoky na USA z 11. září 2001 zvýraznily rostoucí riziko pro globální prosperity, dokládá například tím, že přerozdělování zdrojů od investice do boje proti terorismu-programy. Zahájení války v březnu 2003 mezi USA-vedl koaliční a irácké nové nejistoty na globálních ekonomických vyhlídek. Složité politické obtíže a vysoké ekonomické náklady na založení domácí pořadí v Iráku se stal hlavní globální problémy, které pokračovalo až 2008.

HDP (v paritě kupní síly):

70,65 bilion dolarů (2008)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

78,36 bilion dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

3,8% (2008)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 10.500 (2008)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 4%
Průmysl: 32%
Služby: 64% (2008)

Pracovní síly:

3,167 mld. (2008)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 40%
Průmysl: 20,5%
Služby: 39.5% (2007)

Míra nezaměstnanosti:

30% (2007)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,5%
Nejvyšší 10%: 29,9% (2002)

Investice (hrubé):

22,4% HDP (2008)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

rozvinutéh zemí, 1% až 4%; rozvojové země 5% až 20%

222 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

12,35 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

27,31 bilion dolarů (k 31. prosinci 2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

69,9 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průmysl:

Dominantou je nápor technologií, zejména počítačů, robotika, telekomunikace a léky a lékařské vybavení, většina z těchto záloh proběhne v OECD národy, jen malou část non-OECD podařilo rychle přizpůsobují se těchto technologických sil; urychlený vývoj nových průmyslových (a zemědělské) technologie je již hrozivou komplikaci ekologické problémy

Elektřina - výroba:

19,02 bilionů kWh (2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

17,48 bilionů kWh (2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

674 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

622,6 mld. kWh (2007)

Ropa - výroba:

85,54 milionu barelů / den (2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

85,22 milionu barelů / den (2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

66,82 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

66,19 milionu barelů / den (2005)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

65,41 milionu barelů / den (2005)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

1,332 bilionu barelů (od 1. ledna 2008)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

3,021 bilionu m3 (2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

3,198 bilionu m3 (2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

929,9 miliard m3 (2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

957,6 miliard m3 (2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

175,4 bilionu m3 (1. ledna 2008)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

16,34 bilionů dolarů (2008)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

na celou řadu průmyslových a zemědělských výrobků a služeb
Top Ten - podíl na světovém obchodu: Elektrické strojní zařízení, včetně počítačů, 14,8%, minerálních paliv, včetně ropy, uhlí, plyn a rafinovaných produktů 14,4%, jaderné reaktory, kotle, a části 14,2%, osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a 8,9% , vědecké a přesné přístroje 3,5%, 3,4% plastů, železa a oceli 2,7%, organické chemikálie 2,6%, farmaceutických výrobků 2,6%, diamanty, perlami a drahokamy 1,9% (2006)

Export - partneři:

USA 13,7%, Německo 7,3%, Čína 6,2%, Francie 4,6%, Velká Británie 4,5%, Japonsko 4,1% (2007)

Import:

16,21 bilionů dolarů (2008)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

na celou řadu průmyslových a zemědělských výrobků a služeb
Top Ten - podíl na světovém obchodu: viz výpis pro vývoz

Dluh - vnější:

52,15 bilion dolarů

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

16,65 bilion dolarů
Top 10 příjemců: US $ 2,220 bilionu, Spojené království 1,409 bilionu amerických dolarů, HK $ 1,235 bilionu, Francie 1,079 bilionů dolarů, Německo 924,7 mld. dolarů, Čína 758,9 miliard dolarů, Belgie $ 733,9 mld., Nizozemí 726,9 miliard amerických dolarů, Španělsko 606,8 mld. dolarů; Kanada 586,6 mld. dolarů (2008)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

16,22 bilionů dolarů
Top 10: US 2,751 bilionu dolarů, Spojené království 1,841 bilionů dolarů, Francie 1,571 bilionu amerických dolarů, Německo $ 1,360 bilionu; HK $ 1,078 bilionu, Nizozemsko 872,5 miliard dolarů, Španělsko 738,5 mld. dolarů; Švýcarsko 633,5 mld. amerických dolarů, Japonsko $ 597,0 mld., Belgie 581,9 mld. dolarů (2008)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Komunikace / internetSvět
Telefony - pevné linky:

1.263.367.600 (2005)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

2.168.433.600 (2005)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: žádné údaje
Domácí: žádné údaje
Mezinárodní: žádné údaje

Rozhlasové stanice:

AM žádné údaje, FM žádné údaje, krátkovlnný žádné údaje

Televizní stanice:

žádné údaje

Internet - uživatelů:

1.018.057.389 (2005)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaSvět
Letiště:

Celkově letiště - 49024
top deset: Atlanta - 84846639, Chicago - 77028134, Londýn - 67530197; Tokio - 65810672, Los Angeles - 61041066, Dallas / Fort Worth - 60226138, Paris - 56849567, Frankfurt - 52810683; Peking - 48654770, Denver - 47325016
Top Ten by náklad (t): Memphis - 3692081, Hong Kong - 3609780; Anchorage - 2691395; Soul - 2336572; Tokio - 2280830; Šanghaj - 2168122, Paris - 2130724, Frankfurt - 2127646; Louisville (USA) - 1983032, Singapur - 1931881 (2006)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Heliporty:

1.359 (2007)

Železniční trati:

Celkem: 1.370.782 km (2006)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 68.937.575 km (2008)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

671.886 km (2004)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Top Ten kontejnerových přístavů (TEU): Singapur - 24792400, Hong Kong - 23539000, Šanghaj - 21710000, Shenzhen (Čína) - 18468890, Busan (Jižní Korea) - 12030000, Kaohsiung (Tchaj-wan) - 9.774.670, - Rotterdam - 9603000; Dubaj ( SAE) - 8923465, Hamburg - 8861545, Los Angeles - 8469853 (2006)

ObranaSvět
Výdaje na obranu:

zhruba 2% HDP, hrubého světového produktu (2005)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéSvět
Mezinárodní spory:

nad 250000 km, světy 322 mezinárodních pozemních hranic samostatného 194 nezávislých států a 70 závislostem oblastech zvláštní svrchovanost, a dalších různých subjektů, etnickou příslušnost, kulturu, rasu, náboženství, a jazyk se dělí na samostatné státy, politické subjekty, stejně jako historie , fyzické terénem, politické Fiat či dobytí, což v některých případech svévolné a uložila hranice; největší námořní státy tvrdily, že jsou limity teritoriálních moří a výlučných ekonomických zón; překrývání hranice kvůli přilehlé nebo protilehlé pobřeží vytvořit potenciál pro 430 dvoustranné námořní hranice 209, které mají smlouvy, které zahrnují souvislou a non-sousedící segmenty; hranice, pohraničí / zdroj a územní spory se mohou lišit podle intenzity od řízené nebo odložených na násilné nebo militarizovaný; undemarcated, neurčitou, porézní a neudržovaných hranice tendenci podporovat nelegální přes-hraniční aktivity, nekontrolované migrace a konfrontace, územní spory se mohou vyvíjet z historických a / nebo kulturní nároky, nebo mohou být v závislosti na zdroj soutěže; etnických a kulturních střetů i nadále zodpovědné za velkou část územní roztříštěnost a vnitřního vysídlení z odhadovaných 6,6 milionů lidí a přes-hraniční posuvu na 8,6 milionu uprchlíků na celém světě od počátku roku 2006, jen něco málo přes jeden milion uprchlíků byly repatriovány ve stejném období, jiné zdroje tvrdí zahrnovat přístup do vody a minerálů (zejména uhlovodíkových zdrojů), rybolovu, a orné půdy; ozbrojeného konfliktu přednost ani tak mezi uniformovaných ozbrojených sil nezávislých států mezi státní ozbrojených jednotek, které ubírají na živobytí a dobré životní podmínky místních obyvatel, přičemž společenství národů se vypořádat s výslednými uprchlíci, hlad, nemoci, chudoba a degradace životního prostředí

Uprchlíků a hledaných osob:

Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky (UNHCR) odhaduje, že v prosinci roku 2006 došlo k celosvětové populaci 8,8 milionu registrovaných uprchlíků a až 24,5 milionu vnitřně přesídlených osob ve více než 50 zemích; skutečné globální populace uprchlíků je asi blíže k 10 milionů vzhledem k očekávanému 1,5 milionů iráckých uprchlíků přesídlených celém Blízkém východě (2007)

Obchodování s lidmi:

současný stav: přibližně 800.000 lidí, převážně žen a dětí, jsou každoročně nelegálně přes státní hranice, vyjma miliony obchodování ve své vlastní zemi, alespoň 80% obětí jsou ženy a 50% jsou děti a mladiství, 75% všech obětí jsou obchodované na komerční sexuální vykořisťování;-téměř dvě třetiny z celosvětové oběti jsou obchodované v rámci územně-do východní Asie a Tichomoří (260.000 až 280.000 lidí) a Evropa a Eurasie (170.000 až 210.000 lidí)
Tier 2 Sledujte List: Albánie, Argentina, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Čína, Costa Rica, Cote dIvoire, na Kypru, v Demokratické republice Kongo, Dominikánská republika, Egypt, Rovníková Guinea, Gabon , Gambie, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indie, Jordánsko, Libye, Malajsie, Černá Hora, Mozambik, Niger, Panama, Konžská republika, Rusko, Jižní Afrika, Srí Lanka, Tádžikistán, Uzbekistán, Venezuela, Zambie , Zimbabwe
Tier 3: Alžírsko, Barma, Kuba, Fidži, Írán, Kuvajt, Moldavsko, Severní Korea, Omán, Papua-Nová Guinea, Katar, Saúdská Arábie, Súdán, Sýrie (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Svět

Diskuze k článku: Svět

Zobrazit všechny země na světě


Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Příspěvek k článku: Pošli článek mailem kamarádům Nahoru

Poradna k článku:
 Poradna k článku Svět
Diskuze k článku:
 Diskuze k článku Svět
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz


Fotogalerie (0)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Iva, zítra Blanka