WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Zkoušky ohařů v ČR (ZL, PZ, LZ, VP, VZ, MKP. MRK, FIELD TRIAL)


PSÍ SVĚT


Zkoušky ohařů v ČR: ZL, PZ, LZ, VP, VZ, MKP. MRK, FIELD TRIAL


Zkoušky ohařů v ČR.

Zkoušky vloh ZV ­ zde se posuzují vrozené vlohy psů, pes nejlépe prokáže své vlastnosti dosud neovlivněné vyšším stupněm výcviku. Předměty zkoušek ­ vrozená chu» k práci, hledání, vystavování, postupování, nos, klid před zvěří pernatou, klid před zvěří srstnatou, chování po výstřelu, zájem o stopu zvěře, vodění na řemeni a poslušnost.

Podzimní zkoušky PZ ­ jsou zkouškami, jejichž úspěšné absolvování kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. Předměty : společný hon, hledání, vystavování, postupování, nos,klid před zvěří pernatou, klid před zvěří srstnatou, chování po výstřelu, dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté, přinášení vlečené pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli, přinášení pernaté zvěře, přinášení srstnaté zvěře, vodění na řemeni, přinášení kachny z hluboké vody, poslušnost.

Lesní zkoušky LZ ­ jejich absolvováním získává ohař loveckou upotřebitelnost k dohledávání zvěře v lesních honitbách. Předměty : přinášení lišky přes překážku, šoulačka s odložením, práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře, přinášení vlečné lišky a zajíce na dálku v lese, vyhánění zvěře z houštin, slídění, dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře, dohledávka pohozené lišky, nos, chování na stanovišti, klid před zvěří pernatou, klid před zvěří srstnatou, chování po výstřelu, přinášení pernaté, srstnaté a škodné zvěře, vodění na řemeni, poslušnost.

Speciální zkoušky z vodní práce VP ­ na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a získává upotřebitelnost při společných honech na vodní zvěř. Předměty : ochota k práci v hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, nahánění a dohledávka střelené kachny v rákosí, dohledávka v rákosí, poslušnost, klid na stanovišti.

Všestranné zkoušky VZ ­ na těchto zkouškách se musí prokázat vyšší stupeň upotřebitelnosti psa v lovecké praxi, zde pes dokazuje, že je upotřebitelný pro jakoukoliv práci na povrchu. Podmínkou na jejich účasti je absolvování PZ nebo LZ. Předměty ­ skládají se z práce na poli, práce ve vodě a druhý den potom práce v lese. Disciplíny na těchto zkouškách jsou totožné jako u PZ, LZ a VP.

Memoriál Richarda Knolla MRK ­ je vrcholná soutěž ohařů v ČR o titul Všestranný vítěz ČR ­ uspěje-li vítěz v I. ceně obdrží titul CACT. Nominuje se na ni 20 ohařů s nejvyšším bodovým ohodnocením ze všech Všestranných zkoušek konaných v sezóně v ČR.

Memoriál Karla Podhajského MKP ­ je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR o titul Vítěz MKP se zadáváním titulů CACIT a CACT. Účastní se ho 20 psů ­ 10 z ČR = nejlepších 10 z MRK, a 10 ze zahraničí.

FIELD TRIAL právo účasti mají všichni angličtí ohaři bez věkového omezení. Hodnotí se následující disciplíny : nos, styl hledání, vystavování, rychlost a vytrvalost, držení hlavy, přiznávání, postupování, chování po výstřelu, chování před zvěří srstnatou, chování před zvěří pernatou.

___________________________________________________________________________________