WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Ortopedie - DKK (Veterinární zákroky)


PSÍ SVĚT


Kloubní potíže u psů se týkají z velké části vrozených vad a růstových poruch u mladých jedinců.


Kloubní potíže u psů se týkají z velké části vrozených vad a růstových poruch u mladých jedinců. Jedná se především o dysplazie kyčelních a loketních kloubů, poruchy tzv. osifikace rostoucích kostí, luxace kolenní čéšky apod.. U dospělých jsou to pak nejčastěji artrotické změny kloubů nejrůznějšího původu a poúrazové poškození např. kolenních vazů či nitrokloubní zlomeniny. Některé kloubní potíže lze řešit medikamentózní léčbou, jiné trvalým znehybněním kloubu. Pokud je to jen trochu možné, snahou ortopeda by mělo vždy být obnovení funkčnosti poškozeného kloubu, ve druhém sledu pak odstranění bolesti a zlepšení kvality života pacienta.Obr.2: Artrotické změny na kyčelních kloubech 6 letého německého ovčáka s dysplazií. Tyto změny se vyvíjí postupně a až ve vyšším věku pacienta.


Dysplazie kyčelního kloubu je velmi častou vrozenou vadou u velkých a středních plemen. U většiny z nich se provádí povinné RTG vyšetření před uvedením do chovu.


Článek poskytla Veterinární klinika Jičín-VET: www.jicinvet.cz

___________________________________________________________________________________