WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Určení druhu plochy


SVĚT GEOMETRIE


Analýza obecného tvaru


Obecný tvar

Ax2 + By2 + Cz2 + 2Dxy + 2Exz + 2Fyz + 2Gx + 2Hy + 2Kz + L = 0


Analýza obecného tvaru

1. D = E = F = 0 : Doplnění na čtverec a porovnání se standardním tvarem rovnic.

Kulová plocha x2 + y2 + z2 = R2
Elipsoid x2/a2 + y2/b2 + z2/c2 = 1
Eliptická válcová plocha x2/a2 + y2/b2 = 1
Hyperbolická válcová plocha x2/a2 - y2/b2 = +-1
Eliptické paraboloid x2/a2 + y2/b2 = z
Hyperbolický paraboloid x2/a2 - y2/b2 = z
Eliptický kužel x2/a2 + y2/b2 - z2/c2 = 0
Eliptický hyperboloid jednodílný x2/a2 + y2/b2 - z2/c2 = 1
Eliptický hyperboloid dvoudílný x2/a2 + y2/b2 - z2/c2 = -1

2. Některá s konstant D, E, F nerovná se 0 : spektrální metody, transformace souřadnic.

___________________________________________________________________________________