Anguila (Anguilla): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Anguilla je závislé území Velké Británie

ÚvodAnguila
Země:

Anguila
Anguilla

Dějiny:

Kolonizovaný anglické osadníky z Svatý Kryštof v 1650, byl Anguilla spravuje Velké Británii až do počátku 19. století, kdy ostrov - proti vůli obyvatel - byla zahrnuta do jediného britského závislost spolu s Svatý Kryštof a Nevis. Několik pokusů o odluce nezdařilo. V roce 1971, dva roky po revoltě Anguilla bylo konečně umožněno vystoupit, tato úprava byla oficiálně uznán v roce 1980, s Anguilla stává samostatnou britskou závislostí.

GeografieAnguila
Umístění:

Karibik, mezi ostrovy v Karibském moři a severním Atlantském oceánu, východně od Puerto Rico

Zeměpisné souřadnice:

18°15´severní zeměpisné šířky, 63°10´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Střední Amerika a Karibik

Zobrazit mapu státu: Anguila :
Rozloha:

celkem: 102 čtv. km
pevnina: 102 čtv. km
voda: 0 čtv. km

230 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

přibližně poloviční velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

61 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 3 mořských mil
Výlučná rybolovná zóna: 200 mořských mil

PodnebíAnguila
Podnebí:

tropické; moderuje severovýchodě obchodu winds

Povrch:

ploché a nízké-ležící ostrov korálový vápenec a

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Karibské moře 0 m
Nejvyšší bod: Crocus Hill 65 m

Přírodní zdroje:

sůl, ryby, humr

Využíváná půda:

orná půda: 0%
Trvalé kultury: 0%
ostatní: 100% (převážně rock s řídkým drhnout dub, pár stromů, některé komerční rybníky sůl) (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

časté hurikány a dalších tropických bouří (červenec až říjen)

Životní prostředí - aktuální problémy:

dodávky pitné vody v některých případech nemohou uspokojit rostoucí poptávku z velké části kvůli špatným distribuční soustavy

Geografie - poznámka:

v nejsevernější ze závětří ostrovů v Malých Antilách

ObyvatelstvoAnguila
Obyvatelstvo:

14108 (červenec 2008)

217 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 24,8% (muži 1795 a žen 1706)
15-64 let: 67,6% (muži 4569 a žen 4970)
65 let a více: 7,6% (muži 510 / ženy 558) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 32,3 let
Muži: 31,3 let
Ženy: 33,4 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

2.332% (2008)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

13.11 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

4,39 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

14,6 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,03 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,92 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,91 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,95 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 3,54 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 4,01 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 3,06 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

213 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 80,53 let
Muži: 78,01 let
Ženy: 83.12 let (2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,75 narozených dětí na 1 ženu (2008)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

212 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Anguillan (y)
Přídavné jméno: Anguillan

Etnické skupiny:

černá (převažující) 90,1%, směs, mulat 4,6%, bílá 3,7%, ostatní 1,5% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Anglikánský 29%, metodistická 23,9%, ostatní protestanti 30,2%, římskokatolické 5,7%, ostatní křesťanské 1,7%, ostatní 5,2%, žádné nebo nespecifikované 4,3% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Angličtina (úřední)

Gramotnost:

Definice: věk nad 12, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 95%
Muž: 95%
Ženy: 95% (1984)

Základní vzdělání:

Celkem: 11 let
Muži:11 let
Ženy: 11 let (2006)

Závislost:

zámořské území Spojeného království

Školství - výdaje:

4% HDP (2005)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaAnguila
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Anguilla

Vláda - typ:

žádné údaje

Hlavní město:

název: The Valley
Zeměpisné souřadnice: 18 13 N, 63 03 W
časový rozdíl: UTC-4 (1 hodinu před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Anguila :
Administrativní rozdělení:

žádný (zámořské území Spojeného království)

Zobrazit všechna města státu: Anguila :
Nezávislost:

žádný (zámořské území Spojeného království)

Národní svátek:

Anguilla den, 30. května (1967)

Ústava:

Anguilla ústavním pořádkem 1. duben 1982, změněna 1990

Právní systém:

založené na anglické zvykové právo

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Queen Elizabeth II (od 6. února 1952); zástupci guvernéra Andrew N. GEORGE (od 10. července 2006)
předsedy vlády: šéf ministr Osbourne Fleming (od 3. března 2000)
kabinet: Výkonná rada jmenuje guvernéra z volených členů Sněmovny shromáždění
voleb: v monarcha je dědičný; guvernér jmenovaný se Monarch, po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny ze stran, nebo vůdce většiny koalice je obvykle jmenován generálním ministrem podle guvernéra

Zákonodárná moc:

Dům jednokomorovým shromážděním (11 křesel; 7 členů volených v přímých všelidovém hlasování, 2 ex officio, členy a 2 jmenovaných; členů sloužit pěti-rok podmínek)
voleb: poslední konat dne 21. února 2005 (další, které se budou konat v roce 2010)
volební výsledky: procento hlasů party - AUF 38,9%, 19,4% AUM, ANSA 19,2%, cca 9,5%, 13% nezávislých; sedadel party - AUF 4, ANSA 2, AUM 1

Soudní moc:

Vrchní soud (soudce poskytované východní Karibik Nejvyššího soudu)

Politické strany a jejich vůdci:

Anguilla Spojené Přední nebo AUF [Osbourne Fleming, Victor BANKAMI] (koalice na Anguilla demokratické strany nebo ADP a Anguilla Národní aliance nebo Ažádné údaje); Anguilla Spojených hnutí nebo AUM [Hubert HUGHES]; Anguilla Progressive Party nebo APP [Roy Rogers] ; Anguilla strategických alternativ nebo ANSA [Edison Baird]

Politické organizace a jejich vůdci:

žádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

CARICOM (spolupracovníka), CDB, Interpol (subbureau), OECS, UPU, WFTU

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný (zámořské území Spojeného království)

Diplomatické zastoupení z USA:

žádný (zámořské území Spojeného království)

Vlajka - popis:

modrá, s vlajkou Spojeného království v pravém horním kvadrantu vlajky-straně a Anguillan erb uprostřed zevní poloviny vlajky; erb vyobrazeni tři oranžové delfínů v zajišťovacím kruhového návrhu na bílém pozadí s modrými vlnitý vody pod

EkonomikaAnguila
Ekonomický přehled:

Anguilla má jen málo přírodních zdrojů a ekonomiky do značné míry závisí na luxusní cestovní ruch, offshore bankovnictví, rybolovu humra a platby imigrantů. Zvýšená aktivita v oblasti cestovního ruchu má podněcuje růst odvětví stavebnictví, které přispívají k hospodářskému růstu. Anguillan úředníci vyvíjejí značné úsilí na rozvoj pobřežní finanční sektor, který je malý, ale roste. Ve střednědobém horizontu vyhlídky pro ekonomiku bude záviset především na odvětví cestovního ruchu, a proto na oživil růst příjmů v industrializovaných státech, jakož i příznivé počasí.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 108,9 mil. (2004)

220 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 108,9 mil. (2004)

HDP - růst reálného kurzu:

10,2% (2004)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 8800 (2004)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 4%
Průmysl: 18%
Služby: 78% (2002)

Pracovní síly:

6.049 (2001)

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství / rybolov / lesnictví / těžba 4%, zpracovatelský průmysl 3%, stavebnictví 18%, doprava a veřejné služby 10%, obchod 36%, služby 29% (2000)

Míra nezaměstnanosti:

8% (2002)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

tržby: 22,8 milionu dolarů
Výdaje: 22,5 milionu dolarů (2000)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5,3% (2006)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

6,5% (k 31. prosinci 2007)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

9,76% (k 31. prosinci 2007)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

23,57 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

470,1 milionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 447,7 mil. EUR (31. prosince 2007)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

malé množství tabáku, zelenina, dobytek zvyšování

Průmysl:

turistika, lodní stavitelství, pobřežní finanční služby

Elektřina - výroba:

žádné údaje kWh

224 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 42,87 mil. (2003)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 13 miliónů (2006)

212 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

humr, ryby, dobytek, sůl, betonové tvárnice, rum

Import:

143 milionů dolarů (2006)

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

pohonných hmot, potravin, průmyslových výrobků, chemických látek, vozíky, textil

Dluh - vnější:

$ 8,8 mil. (1998)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

East Karibik dolar (XCD) na americký dolar - 2.7 (2007), 2,7 (2006), 2,7 (2005), 2,7 (2004), 2,7 (2003)

Komunikace / internetAnguila
Telefony - pevné linky:

6.200 (2002)

215 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1.800 (2002)

213 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: žádné údaje
Domácí: moderní interní telefonní systém
International: kód země - 1-264; přistávací místo pro Východní Karibik Fiber systému (ECF) podmořský kabel s odkazy na 13 dalších ostrovech ve východním Karibiku prodlužuje z Britských Panenských ostrovů Trinidad; mikrovlná rádio relé na ostrov Svatý Martin ( Guadeloupe a Nizozemské Antily) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM 7, krátkovlnný 0 (2004)

Televizní stanice:

1 (1997)

Internet - kód země:

.ai

Internet - host:

205 (2008)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

3.000 (2002)

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaAnguila
Letiště:

3 (2007)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
1524 až 2437 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 2
Pod 914 m: 2 (2007)

Délka silnic a dálnic:

Celkem: 175 km
silnice: 82 km
Nezpevněné: 93 km (2004)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Zvířený Point, Road Bay

ObranaAnguila
Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 3538 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 2929 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 103
ženy: 103 (2008)

Obrana - poznámka:

obrany je v kompetenci UK

RůznéAnguila
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Anguila

Diskuze k článku: Anguila

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Anguila Příspěvek k článku: Anguila Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Anguila
 Poradna k článku Anguila
Diskuze k článku: Anguila
 Diskuze k článku Anguila
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2022 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Anguila
Anguila


Anguila
Anguila


Anguila
Anguila


Anguila
Anguila


Anguila
Anguila


Fotogalerie (4)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Anguila, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Drahoslav, zítra Vladislav