Anguila (Anguilla): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Anguilla je závislé území Velké Británie

ÚvodAnguila
Země:

Anguila
Anguilla

Dějiny:

Kolonizovaný anglické osadníky z Svatý Kryštof v 1650, byl Anguilla spravuje Velké Británii až do počátku 19. století, kdy ostrov - proti vůli obyvatel - byla zahrnuta do jediného britského závislost spolu s Svatý Kryštof a Nevis. Několik pokusů o odluce nezdařilo. V roce 1971, dva roky po revoltě Anguilla bylo konečně umožněno vystoupit, tato úprava byla oficiálně uznán v roce 1980, s Anguilla stává samostatnou britskou závislostí.

GeografieAnguila
Umístění:

Karibik, mezi ostrovy v Karibském moři a severním Atlantském oceánu, východně od Puerto Rico

Zeměpisné souřadnice:

18°15´severní zeměpisné šířky, 63°10´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Střední Amerika a Karibik

Zobrazit mapu státu: Anguila :
Rozloha:

celkem: 102 čtv. km
pevnižádné údaje: 102 čtv. km
voda: 0 čtv. km

230 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

přibližně poloviční velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

61 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 3 mořských mil
Výlučná rybolovná zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíAnguila
Podnebí:

tropické; moderuje severovýchodě obchodu winds

Povrch:

ploché a nízké-ležící ostrov korálový vápenec a

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Karibské moře 0 m
Nejvyšší bod: Crocus Hill 65 m

Přírodní zdroje:

sůl, ryby, humr

Využíváná půda:

orná půda: 0%
Trvalé kultury: 0%
ostatní: 100% (převážně rock s řídkým drhnout dub, pár stromů, některé komerční rybníky sůl) (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

časté hurikány a dalších tropických bouří (červenec až říjen)

Životní prostředí - aktuální problémy:

dodávky pitné vody v některých případech nemohou uspokojit rostoucí poptávku z velké části kvůli špatným distribuční soustavy

Geografie - poznámka:

v nejsevernější ze závětří ostrovů v Malých Antilách

ObyvatelstvoAnguila
Obyvatelstvo:

14108 (červenec 2008 odhad)

217 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 24,8% (muži 1795 a žen 1706)
15-64 let: 67,6% (muži 4569 a žen 4970)
65 let a více: 7,6% (muži 510 / ženy 558) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 32,3 let
Muži: 31,3 let
Ženy: 33,4 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

2.332% (2008 odhad)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

13.11 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

4,39 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

14,6 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,92 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,91 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,95 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 3,54 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 4,01 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 3,06 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

213 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 80,53 let
Muži: 78,01 let
Ženy: 83.12 let (2008 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,75 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

212 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Anguillan (y)
Přídavné jméno: Anguillan

Etnické skupiny:

černá (převažující) 90,1%, směs, mulat 4,6%, bílá 3,7%, ostatní 1,5% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Anglikánský 29%, metodistická 23,9%, ostatní protestanti 30,2%, římskokatolické 5,7%, ostatní křesťanské 1,7%, ostatní 5,2%, žádné nebo nespecifikované 4,3% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Angličtižádné údaje (úřední)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 12, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 95%
Muž: 95%
Ženy: 95% (1984 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 11 let
Muži:11 let
Ženy: 11 let (2006)

Závislost:

zámořské území Spojeného království

Školství - výdaje:

4% HDP (2005)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaAnguila
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Anguilla

Vláda - typ:

žádné údaje

Hlavní město:

název: The Valley
Zeměpisné souřadnice: 18 13 N, 63 03 W
časový rozdíl: UTC-4 (1 hodinu před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Anguila :
Administrativní rozdělení:

žádný (zámořské území Spojeného království)

Zobrazit všechna města státu: Anguila :
Nezávislost:

žádný (zámořské území Spojeného království)

Národní svátek:

Anguilla den, 30. květžádné údaje (1967)

Ústava:

Anguilla ústavním pořádkem 1. duben 1982, změněžádné údaje 1990

Právní systém:

založené žádné údaje anglické zvykové právo

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Queen Elizabeth II (od 6. února 1952); zástupci guvernéra Andrew N. GEORGE (od 10. července 2006)
předsedy vlády: šéf ministr Osbourne Fleming (od 3. březžádné údaje 2000)
kabinet: Výkonná rada jmenuje guvernéra z volených členů Sněmovny shromáždění
voleb: v možádné údajercha je dědičný; guvernér jmenovaný se Možádné údajerch, po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny ze stran, nebo vůdce většiny koalice je obvykle jmenován generálním ministrem podle guvernéra

Zákonodárná moc:

Dům jednokomorovým shromážděním (11 křesel; 7 členů volených v přímých všelidovém hlasování, 2 ex officio, členy a 2 jmenovaných; členů sloužit pěti-rok podmínek)
voleb: poslední kožádné údajet dne 21. února 2005 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2010)
volební výsledky: procento hlasů party - AUF 38,9%, 19,4% AUM, ANSA 19,2%, cca 9,5%, 13% nezávislých; sedadel party - AUF 4, ANSA 2, AUM 1

Soudní moc:

Vrchní soud (soudce poskytované východní Karibik Nejvyššího soudu)

Politické strany a jejich vůdci:

Anguilla Spojené Přední nebo AUF [Osbourne Fleming, Victor BANKAMI] (koalice žádné údaje Anguilla demokratické strany nebo ADP a Anguilla Národní aliance nebo Ažádné údaje); Anguilla Spojených hnutí nebo AUM [Hubert HUGHES]; Anguilla Progressive Party nebo APP [Roy Rogers] ; Anguilla strategických alteržádné údajetiv nebo ANSA [Edison Baird]

Politické organizace a jejich vůdci:

žádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

CARICOM (spolupracovníka), CDB, Interpol (subbureau), OECS, UPU, WFTU

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný (zámořské území Spojeného království)

Diplomatické zastoupení z USA:

žádný (zámořské území Spojeného království)

Vlajka - popis:

modrá, s vlajkou Spojeného království v pravém horním kvadrantu vlajky-straně a Anguillan erb uprostřed zevní poloviny vlajky; erb vyobrazeni tři oranžové delfínů v zajišťovacím kruhového návrhu žádné údaje bílém pozadí s modrými vlnitý vody pod

EkonomikaAnguila
Ekonomický přehled:

Anguilla má jen málo přírodních zdrojů a ekonomiky do zžádné údaječné míry závisí žádné údaje luxusní cestovní ruch, offshore bankovnictví, rybolovu humra a platby imigrantů. Zvýšená aktivita v oblasti cestovního ruchu má podněcuje růst odvětví stavebnictví, které přispívají k hospodářskému růstu. Anguillan úředníci vyvíjejí zžádné údaječné úsilí žádné údaje rozvoj pobřežní fižádné údajenční sektor, který je malý, ale roste. Ve střednědobém horizontu vyhlídky pro ekonomiku bude záviset především žádné údaje odvětví cestovního ruchu, a proto žádné údaje oživil růst příjmů v industrializovaných státech, jakož i příznivé počasí.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 108,9 mil. (2004 odhad)

220 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 108,9 mil. (2004 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

10,2% (2004 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 8800 (2004 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 4%
Průmysl: 18%
Služby: 78% (2002 odhad)

Pracovní síly:

6.049 (2001)

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství / rybolov / lesnictví / těžba 4%, zpracovatelský průmysl 3%, stavebnictví 18%, doprava a veřejné služby 10%, obchod 36%, služby 29% (2000 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

8% (2002)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

tržby: 22,8 milionu dolarů
Výdaje: 22,5 milionu dolarů (2000 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5,3% (2006 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

6,5% (k 31. prosinci 2007)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

9,76% (k 31. prosinci 2007)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

23,57 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

470,1 milionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 447,7 mil. EUR (31. prosince 2007)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

malé množství tabáku, zelenižádné údaje, dobytek zvyšování

Průmysl:

turistika, lodní stavitelství, pobřežní fižádné údajenční služby

Elektřina - výroba:

žádné údaje kWh

224 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 42,87 mil. (2003 odhad)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 13 miliónů (2006)

212 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

humr, ryby, dobytek, sůl, betonové tvárnice, rum

Import:

143 milionů dolarů (2006)

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

pohonných hmot, potravin, průmyslových výrobků, chemických látek, vozíky, textil

Dluh - vnější:

$ 8,8 mil. (1998)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

East Karibik dolar (XCD) žádné údaje americký dolar - 2.7 (2007), 2,7 (2006), 2,7 (2005), 2,7 (2004), 2,7 (2003)

Komunikace / internetAnguila
Telefony - pevné linky:

6.200 (2002)

215 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1.800 (2002)

213 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: žádné údaje
Domácí: moderní interní telefonní systém
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 1-264; přistávací místo pro Východní Karibik Fiber systému (ECF) podmořský kabel s odkazy žádné údaje 13 dalších ostrovech ve východním Karibiku prodlužuje z Britských Panenských ostrovů Trinidad; mikrovlná rádio relé žádné údaje ostrov Svatý Martin ( Guadeloupe a Nizozemské Antily) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM 7, krátkovlnný 0 (2004)

Televizní stanice:

1 (1997)

Internet - kód země:

.ai

Internet - host:

205 (2008)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

3.000 (2002)

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaAnguila
Letiště:

3 (2007)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
1524 až 2437 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 2
Pod 914 m: 2 (2007)

Délka silnic a dálnic:

Celkem: 175 km
silnice: 82 km
Nezpevněné: 93 km (2004)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Zvířený Point, Road Bay

ObranaAnguila
Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 3538 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 2929 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 103
ženy: 103 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

obrany je v kompetenci UK

RůznéAnguila
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Anguila

Diskuze k článku: Anguila

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Anguila Příspěvek k článku: Anguila Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Anguila
 Poradna k článku Anguila
Diskuze k článku: Anguila
 Diskuze k článku Anguila
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Anguila
Anguila


Anguila
Anguila


Anguila
Anguila


Anguila
Anguila


Anguila
Anguila


Fotogalerie (4)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Anguila, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Laura, zítra Jarmil