Antarktida (Antarctica): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Antarktida je jižní polární území, vyhrazeno převážně pro vědecký výzkum

ÚvodAntarktida
Země:

Antarktida
Antarctica

Dějiny:

Spekulace nad existencí jižním pozemku nebyla potvrzena až do začátku roku 1820s, kdy britskou a americkou komerční operátory a britských a ruských národních výprav začal zkoumání Antarktidy poloostrova regionu a dalších oblastí na jih od jižní polární kruh. Až 1840 bylo zjištěno, že Antarktida byla opravdu kontinent, a ne jen o skupinu ostrovů. Několik průzkumu poprvé bylo dosaženo na počátku 20. století. Po druhé světové válce došlo k vzrůstem vědeckého výzkumu na tomto kontinentu. Několik zemí zavedlo řadu let-kolo a sezónních stanic, kempů, a refuges na podporu vědeckého výzkumu v Antarktidě. Sedm učinili územní nároky, ale ne ve všech zemích, uznávají tyto nároky. S cílem vytvořit právní rámec pro činnost národy na tomto kontinentu, je Smlouva o Antarktidě byla sjednána, že ani popírá ani dává uznání stávající územní nároky, podepsaná v roce 1959, vstoupil v platnost v roce 1961.

GeografieAntarktida
Umístění:

kontinentu převážně na jih od jižní polární kruh

Zeměpisné souřadnice:

90°00´ jižní zeměpisné šířky, 0°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Antarktida

Zobrazit mapu státu: Antarktida :
Rozloha:

celkem: 14 mil. čtv. km
pevnina: 14 mil. sq čtv. km (280.000 čtv. km volný led, 13,72 mil. čtv. km led) (odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

mírně menší než 1,5 násobek velikosti USA

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

17.968 km

Námořní nároky:

Austrálie, Chile, Argentina a tvrzení exkluzivní hospodářské zóny (EEZ) práva nebo podobného více než 200 mořských mil rozšíření moře od kontinentální nároky, ale stejně jako pohledávky sami, tyto zóny nejsou akceptovány jinými zeměmi; 21 28 konzultační Antarctic Pronárody neprominuli nároky na území Antarktidy (ačkoli Rusko a USA mají vyhrazené právo na to) a neuznává nároky na ostatní národy, také viz Spory - mezinárodní zápis

PodnebíAntarktida
Podnebí:

těžkou nízké teploty se liší podle zeměpisné šířky , nadmořská výška a vzdálenost od oceánu East Antarktida je chladnější než West Antarctica kvůli své vyšší nadmořské výšky; Antarktida poloostrova má mírné podnebí nejvíce; vyšších teplotách dojít v lednu podél pobřeží a průměr lehce pod bodem mrazu

Povrch:

o 98% hustý kontinentálního ledu list a 2% neplodná rock, s průměrnou nadmořských výškách mezi 2000 a 4000 m, pohoří až téměř 5000 m; led-volný pobřežních oblastí patří části jižní Victoria Land, Wilkes Pozemek, na Antarktidě poloostrova oblasti, a části Ross Island na McMurdo

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Bentley Subglacial příkop -2.555m
Nejvyšší bod: Vinson Massif 4897m

Přírodní zdroje:

železné rudy, chrómu, mědi, zlata, niklu, platiny a dalších nerostů a uhlí a uhlovodíky byly nalezeny v malém množství, nekomerčnímu, nemá v současné době využívány; kril, ryb, krabů a byla přijata do komerční rybolov

Využíváná půda:

orná půda: 0%
Trvalé kultury: 0%
ostatní: 100% (98% ledu, neplodná rock 2%) (2005)

Přírodní nebezpečí:

katabatický (gravitace-řízený) winds ránu coastward z vysokého interiéru, časté blizzards formulář nohy na plošinu, cyklónový storms podobě přes oceán a pohybovat ve směru hodinových ručiček podél pobřeží; vulkanismus na Deception Island a izolovaných oblastech West Antarctica, ostatní seismickým činnost vzácné a slabé, velkých ledovců května otelit z ledu šelfu

Životní prostředí - aktuální problémy:

v roce 1998, žádné údajeSA satelitní data ukázala, že Antarktida ozonová díra byla největší v záznamu, které pokrývají 27 milionů čtverečních kilometrů, výzkumných pracovníků v roce 1997 zjistil, že zvýšené ultrafialové světlo procházející hole poškozuje Džádné údaje icefish je Antarktida ryb chybí hemoglobinu, poškozování ozónové vrstvy dříve bylo prokázáno, že poškození jedna-no Antarktida mořských rostlin, v roce 2002, významné oblasti ledě regály rozpadla v reakci na regionální oteplování

Geografie - poznámka:

nejchladnějších, největrnější nejvyšší (v průměru), a nejsušší kontinent, v létě, více slunečního záření dosáhne povrchu v oblasti jižního pólu, než je obdržela na rovníku ve srovnatelném období, většinou neobyvatelná

ObyvatelstvoAntarktida
Obyvatelstvo:

stálý personál výzkumné stanici

244 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaAntarktida
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Antarktida

Vláda - typ:

Antarctic Treaty Shrnutí - Smlouvě o Antarktidě, která byla podepsána dne 1. prosince 1959 a vstoupila v platnost dne 23. června 1961, stanoví právní rámec pro řízení Antarktida, na konzultační Antarctic Treaty 30. Setkání se konalo v Dillí, Indie v dubnu / květnu 2007; Na těchto pravidelných setkání, se rozhoduje na základě konsensu (nikoli na základě hlasování) všech členských států poradní, na konci roku 2007 jich bylo 46 Smlouvy se členské státy: 28 konzultačních a 18 non-poradní, konzultační (rozhodnutí-tvorby) členy patří Sedm národů tvrdí, že část Antarktidy jako území státu (v některých tvrzení se překrývají) a 21 non-reklamant národům, USA a Rusko mají vyhrazené právo činit nároky; USA neuznává nároky ostatních; Antarktida se podává prostřednictvím setkání s poradním člen národy; rozhodnutí z těchto schůzek se provádí v těchto členských zemí (s ohledem na jejich vlastní státní příslušníci a operací) v souladu s vlastními vnitrostátními právními předpisy; let v závorce uvést, kdy poradní člen-národ přistoupil ke Smlouvě a když to bylo přijato jako poradní člen, přičemž žádná data naznačují, že země byla původní smlouva signatářskými 1959; reklamant národy jsou - Argentina, Austrálie, Chile, Francie, NZ, Norsko a Velká Británie. Nonclaimant poradní národy jsou - Belgie, Brazílie (1975/1983), Bulharsko (1978/1998) Čína (1983/1985), Ekvádor (1987/1990), Finskem (1984/1989), Německo (1979/1981), Indie ( 1983/1983), Itálií (1981/1987), Japonsko, Jižní Korea (1986/1989), Nizozemsko (1967/1990), Peru (1981/1989), Polskem (1961/1977), Rusko, Jižní Afrika, Španělsko ( 1982/1988), Švédsko (1984/1988), Ukrajinou (1992/2004), Uruguay (1980/1985) a USA; non-poradních členů, rok přistoupení v závorkách, jsou - Rakousko (1987), Bělorusko (2006), Kanada (1988), Kolumbie (1989), Kuba (1984), Česká republika (1962/1993), Dánsko (1965), Estonsko (2001), Řecko (1987), Guatemala (1991), Maďarsko (1984 ), Severní Korea (1987), Papua-Nová Guinea (1981), Rumunsko (1971), Slovensko (1962/1993), Švýcarsko (1990), Turecko (1996), Venezuela (1999);

Právní systém:

Antarktida je spravován prostřednictvím zasedání poradního členských států; rozhodnutí z těchto schůzek se provádí v těchto členských zemí (s ohledem na jejich vlastní státní příslušníci a operací) v souladu s vlastními vnitrostátními právními předpisy; práva USA, včetně některých trestních přestupků nebo proti US občany, jako je vražda, mohou žádat extraterritorially, některé americké zákony přímo vztahují na Antarktidu, například zákon o Antarktidě Conservation, 16 USC bod 2401 a násl. stanoví, občanských a trestních sankcí za tyto činnosti, pokud není povoleno úpravy stanov: přijetí původních savců nebo ptáků; zavedení nonindigenous rostlin a živočichů; vstupu zvláště chráněných oblastí; absolutoriu nebo odstraňování znečišťujících látek a jejich dovoz do USA některých položek z Antarktidy, porušení zákona o ochraně Antarktidy vykonává sankce až do výše 10.000 dolarů pokuty a jeden rok do vězení, Národní nadace pro vědu a ministerstvo spravedlnosti podílu výkonu povinností; Public Law 95 -- 541, USA Antarktida Conservation zákona z roku 1978, ve znění pozdějších předpisů v roce 1996, vyžaduje expedic z USA do Antarktidy, aby informovala v předstihu, Úřadu oceány, Pokoj 5805, Department of State, Washington, DC 20520, který vykazuje takové plány ostatní národy, jak to požaduje Smlouva o Antarktidě, pro bližší informace, obraťte se povolení úřadu, Úřadu Polar Programy, National Science Foundation, Arlington, Virginia 22230, telefon: (703) 292-8030 nebo navštivte jejich webové stránky na www.nsf.gov ; obecněji přístupu ke Smlouvě o Antarktidě prostoru, který je na všechny oblasti mezi 60 a 90 stupněm jižní šířky, je předmětem řady významných právních nástrojů a schvalovacích postupů přijatých států strany ke Smlouvě o Antarktidě

EkonomikaAntarktida
Ekonomický přehled:

Rybolovu při pobřeží a cestovního ruchu, a to jak v zahraničí, za Antarcticas omezené ekonomické aktivity. Antarktida rybolov 2005-06 (1. července-30 června) hlášené vykládky 128.081 tun (rybolovu z oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR), která sahá mírně nad Smlouvě o Antarktidě oblast). Neregulovaného rybolovu, a to zejména z Patagonie ledovek (Dissostichus eleginoides), je vážný problém. CCAMLR určuje doporučené omezení odlovů mořských druhů. A celkem 36.460 turistů navštívilo Smlouvě o Antarktidě oblasti v 2006-07 Antarktidě léto, a to až od 30.877 návštěvníků v minulém roce (odhady za předpokladu, ke Smlouvě o Antarktidě podle Mezinárodní asociace Antarktida touroperátorech (IAATO), což nezahrnuje cestujících o přelety). Téměř všichni z nich byli cestující obchodních (nevládní) lodě a jachty, které činí několik výletů v letním období. Většina turistických poslední přibližně dva týdny.

Komunikace / internetAntarktida
Telefony - pevné linky:

0;

237 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: lokální systémy v některých výzkumných stanic
domácí: komerční mobilní sítě pracující v malém počtu lokalit
International: kód země - nemá přiděleno; přes satelit (včetně mobilních Inmarsat a iridium systémy), a to ze všech výzkumných stanic, lodí, letadel a většina účastníků pole (2007)

Rozhlasové stanice:

FM 2, krátkovlnný 1 (pro USA pouze základy),

Televizní stanice:

1 (kabelový systém s 6 kanály; americké síly Antarktida síť-McMurdo - informace o amerických základnách jen) (2002)

Internet - kód země:

.aq

Internet - host:

7.748 (2008)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaAntarktida
Letiště:

27 (2008)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 27
Nad 3.047 m: 6.
2438 až 3047 m: 5
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 9
Pod 914 m: 6 (2008)

Heliporty:

53

Přístavy a terminály:

neexistují žádné rozvinuté přístavy a přístavy v Antarktidě; většinu pobřežních stanic má příbřežního ukotvení a dodávky jsou převedeny z lodi na pobřeží v malých člunů, lodí a vrtulníků; pár stanic mají základní přístaviště zařízení; americké pobřežní stanice patří McMurdo (77 S 51, 166 40 E) a Palmer (64 43 S, 64 03 W); vláda použít pouze s výjimkou povolení (viz povolení Úřadu podle právní systém), všechny lodě v přístavu, je předmětem kontroly v souladu s čl. 7, Antarktida Smlouvy; příbřežního úchyt je řídký a intermitentní; příslušných právních nástrojů a schvalovacích postupů přijatých smluvních států Smlouvy o Antarktidě regulující přístup ke Smlouvě o Antarktidě plochu, na všechny oblasti mezi 60 a 90 stupněm jižní šířky, mají být splněny ( viz právní systém), z Vodopisné Výbor pro Antarktida (HCA), což je zvláštní hydrografické komise Mezinárodní Vodopisné organizace (IHO), je odpovědný za hydrografických průzkum a zmapování námořních záležitostí v oblasti Smlouvy o Antarktidě, který koordinuje a usnadňuje poskytování přesné a vhodné grafy a dalších pomůcek pro plavbu na podporu bezpečnosti plavby v regionu; členství HCA je otevřena každé IHO členského státu, jehož vláda přistoupila ke Smlouvě o Antarktidě, která přispívá zdroje a / nebo údaje IHO Graf pokrytí plochy; členů HCA jsou Argentina, Austrálie, Brazílie, Chile, Čína, Ekvádor, Francie, Německo, Řecko, Indie, Itálie, NZ, Norsko, Rusko, Jižní Afrika, Španělsko, Velká Británie a USA (2007)

ObranaAntarktida
Obrana - poznámka:

Smlouvě o Antarktidě zakazuje jakákoli opatření vojenského charakteru, jako je např. zřízení vojenských základen a opevnění, provádění vojenských manévrů nebo testování jakýchkoli typ zbraně, který umožňuje použití vojenských sil, nebo zařízení pro vědecký výzkum nebo pro jakékoli jiné mírové účely

RůznéAntarktida

Zobrazit všechny obrázky: Antarktida

Diskuze k článku: Antarktida

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Antarktida Příspěvek k článku: Antarktida Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Antarktida
 Poradna k článku Antarktida
Diskuze k článku: Antarktida
 Diskuze k článku Antarktida
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2022 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Antarktida
Antarktida


Antarktida
Antarktida


Antarktida
Antarktida


Antarktida
Antarktida


Antarktida
Antarktida


Fotogalerie (6)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
11.03: myslím, že v tom článku o antarktidě (h ttp://www.celys vet.cz/antarkti da.php...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Antarktid a, neváhej...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Drahoslav, zítra Vladislav