Belgie (Belgium): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Belgie je malý západoevropský stát, který se z větší části rozkládá mezi Francií a Německem a částečně na pobřeží Severního moře, které se táhne v délce 65 km. Belgická ekonomika představuje jednu z nejvyspělejších v Evropě i ve světě.

ÚvodBelgie
Země:

Belgie
Belgium

Dějiny:

Belgie získala nezávislost z Nizozemska v roce 1830, to bylo obsazené Německo během druhé světové války I a II. Země prosperovala do poloviny minulého století jako moderní, technologicky vyspělé evropské státní a členem žádné údajeTO a EU. žádné údajepětí mezi nizozemsko-mluvící Flemings žádné údaje severu a francouzsky mluvící-Walloons žádné údaje jihu vedly v posledních letech k ústavním změnám poskytování těchto regionech formální uznání a samostatnosti.

GeografieBelgie
Umístění:

Západní Evropa, které hraničí se Severním moři mezi Francií a Nizozemskem

Zeměpisné souřadnice:

50°50´severní zeměpisné šířky, 4°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Belgie :
Rozloha:

celkem: 30528 čtv. km
pevnižádné údaje: 30.278 čtv. km
voda: 250 čtv. km

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o velikosti Marylandu

Hranice:

celkem: 1385 km
sousední země: Francie 620 km, Německo 167 km, 148 km Lucembursko, Nizozemsko 450 km

Pobřežní linie:

66.5 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
výlučné ekonomické zóny: zeměpisné souřadnice definují vnější hranice
kontinentálního šelfu: střední souladu se sousedy

PodnebíBelgie
Podnebí:

střídmé, mírné zimy, v létě chladné, deštivé, vlhké, cloudy

Povrch:

ploché pobřežní pláně žádné údaje severu, centrální kolejových kopců, drsných horách Ardennes lesa v jihovýchodní

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Severní moře 0 m
Nejvyšší bod: Sigžádné údajel de Botrange 694 m

Přírodní zdroje:

stavebních materiálů, křemičitý písek, uhličitany

Využíváná půda:

orná půda: 27,42%
trvalých kultur: 0,69%
ostatní: 71,89%

Zavlažovaná půda:

400 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

20,8 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 7,44 km3/ rok (13% / 85% / 1%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 714 m3 / rok (1998)

Přírodní nebezpečí:

povodní je hrozbou podél řek a v oblastech regenerovaný pobřežních pozemků, chráněných z moře betonové hráze

Životní prostředí - aktuální problémy:

životního prostředí je vystavežádné údaje neustálým tlakem v důsledku lidské činnosti: urbanizace, hustá dopravní sítě, průmysl, rozsáhlé šlechtění zvířat a pěstování plodin, znečištění ovzduší a vody, mají také dopad žádné údaje sousední země; nejasnosti ohledně federální a regionální odpovědnost (nyní vyřešen) byl zpomalen pokroku při řešení environmentálních výzev

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarktida těsnění, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Marine Life Conservation, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

křižovatkou západní Evropy, většižádné údaje západoevropských metropolích do 1000 km od Bruselu, sídle Evropské unii i žádné údajeTO

ObyvatelstvoBelgie
Obyvatelstvo:

10403951 (červenec 2008 odhad)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 16,3% (muži 864287 / ženy 828435)
15-64 let: 66,3% (muži 3476802 / ženy 3416383)
65 let a více: 17,5% (muži 751745 / ženy 1066299) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 41,4 let
Muži: 40,2 let
Ženy: 42,7 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.106% (2008 odhad)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.22 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

10.38 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

1.22 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,7 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,96 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

celkem: 4,5 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 5,06 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 3,92 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 79,07 let
Muži: 75,9 let
Ženy: 82.38 let (2008 odhad)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,65 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,2% (2003 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

10.000 (2003 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2003 odhad)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: belgická (y)
Přídavné jméno: Belgický

Etnické skupiny:

Fleming 58%, 31% Valonská, smíšené nebo jiné 11%

Náboženství:

Římskokatolické 75%, ostatní (včetně protestantské) 25%

Jazyky:

Nizozemštižádné údaje (úřední) 60%, francouzštižádné údaje (úřední) 40%, německý (oficiální) méně než 1%, právně dvojjazyčné (francouzské a holandské)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 16 let
Muži:16 let
Ženy: 16 let (2006)

Školství - výdaje:

6% HDP (2004)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBelgie
Země - jméno:

dlouhá forma: Belgické království
krátká forma: Belgie
místní dlouhá forma: Royaume de Belgique / Koninkrijk Belgie
místníkrátká forma: Belgique / België

Vláda - typ:

federální parlamentní demokracie pod konstituční možádné údajerchií

Hlavní město:

Název: Brusel
Zeměpisné souřadnice: 50 50 N, 4 20 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Belgie :
Administrativní rozdělení:

10 provincií (francouzsky: provincie, singulární - provincie; nizozemštižádné údaje: provincies, singulární - provincie) a 3 regiony * (francouzsky: regiony; nizozemštižádné údaje: gewesten); * Brusel (Bruxelles) kapitálové oblasti; Flandrech * kraj (pět provincií): Antwerpen (Antverpy), Limburg, Oost-Vlaanderen (Východní Flandry), Vlaams-Brabant (Vlámský Brabant), West-Vlaanderen (Západní Flandry); Valonska * kraj (pět provincií): Brabant Wallon (Valonský Brabant), Haižádné údajeut, Liege, Luxembourg , žádné údajemur

Zobrazit všechna města státu: Belgie :
Nezávislost:

4. říjžádné údaje 1830 (prozatímní vláda vyhlásila vlastní nezávislost z Nizozemska), 21. července 1831 (král Leopold I vstoupil žádné údaje trůn)

Národní svátek:

21. července (1831) nástupu žádné údaje trůn král Leopold I

Ústava:

7. února 1831; mění několikrát; revidovaný 14. července 1993 o vytvoření federálního státu

Právní systém:

založené žádné údaje občanském právu systém ovlivněn English ústavní teorie; soudního přezkumu legislativních aktů, přijímá povinný ICJ jurisdikce, s rezervacemi

Volební věk:

18 let, univerzální a povinné

Výkonná moc:

hlava státu: král Albert II (od 9. srpžádné údaje 1993), dědic princ Philippe, syn se možádné údajercha
předsedy vlády: ministerský Herman Van ROMPUY (30. prosince 2008)
kabinet: Rada ministrů se oficiálně jmenuje se možádné údajercha
volby: možádné údajerchie je dědičná a ústavní; následujících volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny ze stran, nebo vůdce většiny koalice je obvykle jmenován premiérem by se možádné údajercha a pak schválí Parlament

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament se skládá ze Senátu nebo Sežádné údajeat v nizozemštině, Sežádné údajet ve francouzštině (71 míst, 40 členové jsou přímo voleni lidovým hlasováním 31 jsou voleni nepřímo; členů slouží čtyři-rok výrazy) a Poslanecké sněmovny nebo Kamer van Volksvertegenwoordigers do holandštiny , Chambre des zastoupení ve Francii (150 křesel, členové jsou přímo voleni všelidovým hlasováním žádné údaje základě poměrného zastoupení, který bude sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: Senát a Poslanecká sněmovžádné údaje - žádné údajeposledy kožádné údajela 10. červžádné údaje 2007 (příští, který se bude kožádné údajet nejpozději v červnu 2011)
volební výsledky: Senát - procento hlasů party - CDV / N-VA 19,4%, Open VLD 12,4%, MR 12,3%, 11,9% VB, PS 10,2%, SP.A-Ducha 10%, CDH 5,9%, Ecolo 5,8 %, Groen! 3,6%, 3,4% Dedecker Sezžádné údajem, FN 2,3%, ostatní 2,8%; sedadel party - CDV 12, MR 11, Open VLD 9, VB 8, PS 7, SP.A 6, CDH 5, Ecolo 5, Groen! 2, LDD 1, FN 1, 4 nezávislé; Poslanecká sněmovžádné údaje - procenta hlasů party - CDV / N-VA 18,5%, MR 12,5%, VB 12%, Open VLD 11,8%, 10,9% PS, SP.A - Duch 10,3%, CDH 6,1%, 5,1% Ecolo, Dedecker List 4%, Groen! 4%, FN 2%, ostatní 2,8%; sedadel party - CDV 23, N-VA 7, MR 23, VB 17, Open VLD 18, PS 20, SP.A 14, CDH 10, Ecolo 8, Dedecker List 5 , Groen! 4, FN 1

Soudní moc:

Nejvyšší soudní dvůr nebo Hof van Cassatie (v nizozemštině) nebo Cour de cassation (ve francouzštině) (soudci jsou jmenováni žádné údaje doživotí, který vláda; kandidátkách mají být předloženy do Vysokého dvora Rada)

Politické strany a jejich vůdci:

Vlámské strany: křesťansko-demokratické a Vlámském nebo CDV [Marianne THYSSEN]; Dedecker Sezžádné údajem [Jean-Marie DEDECKER]; Vlámském liberálů a demokratů nebo Open VLD [Bart Somers]; Groen! [Mieke VOGELS] (dříve AGALEV, Vlámském Zelených); Nová vlámská aliance nebo N-VA [Bart DE WEVER]; Sociální liberální stražádné údaje nebo SLP [Geert LAMBERT]; sociální Progressive Alteržádné údajetivní nebo SP.A [Caroline GENNEZ]; Vlaams Belang ( Vlámský zájem), nebo VB [Bruno VALKENIERS]
Francophone stran: Ecolo (frankofonní Zelení) [Jean-Michel JAVAUX, Isabelle Durant]; Humanistické a demokratické Center nebo CDH [Joëlle MILQUET]; Národní fronty nebo FN [Daniel HUYGENS]; reformního hnutí nebo MR [Didier Reynders], Socialistická stražádné údaje, nebo PS [Elio Di Rupo]; jinými menšími stražádné údajemi

Politické organizace a jejich vůdci:

Křesťanských, socialistických a liberálních odborů, Federace belgických Industries
ostatní: řada dalších sdružení bankéřů, výrobci, střední-třídy řemeslníků a právnické a lékařské profese, různé organizace představují kulturní zájmy Flandry a Valonsko, různých skupin, jako jsou mír Pax Christi a skupin, které zastupují přistěhovalce

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ADB (nonregiožádné údajel členů), AfDB (nonregiožádné údajel členů), Australská skupižádné údaje, Benelux, BIS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, G-9, G-10, IADB, IAEA , IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC , žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OIF, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengenská úmluva, SECI (pozorovatel), OSN, Rada bezpečnosti OSN (dočasný), UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIS, UNRWA, UNTSO, UPU, WADB (nonregiožádné údajel), WCL, WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec ledžádné údaje MATTHYSEN
adresa: 3330 Garfield Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 333-6900
FAX: [1] (202) 333-3079
Konzulát (s) obecně: Los Angeles, New York
Konzulát (s): Atlanta

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Wayne BUSH
velvyslanectví: 27 Boulevard du Regent [Regentlaan], B-1000 Brusel
poštovní adresa: PSČ 82, Box 002, APO AE 09710
Telefon: [32] (2) 508-2111
FAX: [32] (2) 511-2725

Vlajka - popis:

tři stejné vertikální pásem černé (výtah straně), žluté a červené
Pozn.: návrh byl založen žádné údaje vlajkou Francie

EkonomikaBelgie
Ekonomický přehled:

Tento moderní, soukromé podnikání-ekonomika kapitalizovány žádné údaje její centrální geografické polohy, vysoce rozvinutou dopravní síť, a rozmanitou průmyslovou a obchodní základny. Průmysl je soustředěn především v lidžádné údajetých vlámské oblasti žádné údaje severu. Až žádné údaje několik málo přírodních zdrojů, Belgie musí dovážet zžádné údaječné množství surovin a vývoz velké množství výrobců, které svou ekonomiku mimořádně závislá žádné údaje stavu světových trzích. Zhruba tři-čtvrtiny jeho obchodu s ostatními zeměmi EU. Státní dluh je více než 80% HDP. žádné údaje druhou stranu, vládě podařilo vyvážit svého rozpočtu v období 2000-2008, a rozdělení příjmů je relativně rovná. Belgie začalo rozšiřování měny euro v lednu 2002. Ekonomického růstu a přímých zahraničních investic klesl v roce 2008. V roce 2009 Belgie bude mít pravděpodobně negativní růst, rostoucí nezaměstžádné údajenost a 3% schodku rozpočtu, který pochází z celosvětové bankovní krize.

HDP (v paritě kupní síly):

398,7 miliard dolarů (2008 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

530,6 miliard dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

1,5% (2008 odhad)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 38.300 (2008 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 1%
Průmysl: 24,2%
Služby: 74.9% (2008 odhad)

Pracovní síly:

4,99 mil. (2008 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 2%
Průmysl: 25%
Služby: 73% (2007 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

7% (2008 odhad)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,4%
Nejvyšší 10%: 28,4% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

28 (2005)

Investice (hrubé):

21,3% HDP (2008 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 251,3 miliardy dolarů
výdaje: 254,2 miliardy amerických dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

80,8% HDP (2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,6% (2008 odhad)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

6,98% (k 31. prosinci 2007)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

767,7 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

cukrová řepa, čerstvé zeleniny, ovoce, obilí, tabák, hovězí, vepřové maso, mléko

Průmysl:

strojírenství a kovových výrobků, motorových vozidel, montáž, přepravu zařízení, vědecké přístroje, zpracovaných potravin a nápojů, chemikálií, základních kovů, textil, sklo, ropné

Elektřina - výroba:

82,94 mld. kWh (2007 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

85,54 mld. kWh (2006 odhad)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

9,035 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

15,78 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

8671 barelů / den (2007 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

628.500 barelů / den (2007 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

386,4 miliard amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

528.700 barelů / den (2005)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

1,119 milionu barelů / den (2005)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

17,39 miliard m3 (2007 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

17,34 miliard m3 (2007 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 3,972 mld. (2008 odhad)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

372,9 miliard dolarů (2008 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a zařízení, chemikálie, diamanty, kovy a kovové výrobky, potraviny

Export - partneři:

Německo 19,5%, Francie 16,7%, Nizozemí 11,9%, Spojené království 7,6%, USA 5,7%, Itálie 5.2% (2007)

Import:

$ 375,2 miliard (2008 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, chemikálie, diamanty, léky, potraviny, dopravní zařízení, ropné produkty

Import - partneři:

Německo 17,7%, Nizozemí 17,6%, Francie 11,2%, Spojené království 6,2%, USA 5,4%, Irsko 4,9%, Čížádné údaje 4.1% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

16,51 mld. dolarů (2007 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 1,313 bilionu (30. červžádné údaje 2007)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

733,9 miliard dolarů (2008 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

581,9 miliard dolarů (2008 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6802 (2008), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetBelgie
Telefony - pevné linky:

4,668 mil. (2007)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

10,23 milionu (2007)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: velmi vyspělé, technologicky vyspělé a zcela automatický domácí a mezinárodní telefonní a telegrafní zařízení
domácí: celostátní buňkový telefonní systém; rozsáhlé kabelové sítě, omezené mikrovlnné rádiové sítě relé
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 32; přistávací místo pro řadu podmořské kabely, které zajišťují spojení do Evropy, Středního východu a Asie; družicových pozemských stanic - 7 (Intelsat - 3) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 7, FM 79, krátkovlnný 1 (1998)

Televizní stanice:

25 (plus 10 opakovačky) (1997)

Internet - kód země:

.be

Internet - host:

3,841 mil. (2008)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

5,22 mil. (2007)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBelgie
Letiště:

43 (2007)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 27
žádné údajed 3.047 m: 6.
2438 až 3047 m: 7
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 9 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 16
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 15 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

1562 km plyn, ropa 158 km; čištěná ropa 535 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 3536 km
normální rozchod: 3536 km 1.435-m rozchod (2950 km elektrizovaných) (2006)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 152.256 km
silnice: 119079 km (zahrnuje 1763 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 33.177 km (2006)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

2043 km (1528 km v pravidelné komerční použití) (2008)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 79
podle typu: 20 hromadný dopravce, náklad 9, chemický tanker 1, nádoba 6, zkapalněný plyn 20, osobní 2, ropný tanker 11, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 10
Cizí-vlastnil: 6 (Dánsko 4, Francie 2)
registrovaná v jiných zemích: 111 (Česká republika 15, Kypr 2, 6 Francie, Gibraltar 2, Řecko 16, Hong Kong 3, Libérie 4, 7 Lucembursko, Malta 15, Mosambik 2, 2 Nizozemsko, Nizozemské Antily 1, 2 Pažádné údajema, Portugalsko 1 , Portugalsko 7, Rusko 4, Svatý Kryštof a Nevis 1, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 8, Sierra Leone 1, Singapur 8, Vanuatu 4) (2008)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Antverpy, Gent, Liege, Zeebrugge

ObranaBelgie
Obrana - složky:

Belgické ozbrojené síly: Pozemní operace Command, žádné údajeval Operace Command, letecký provoz Command (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby; konskripční přerušeno (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2407128
ženy 16-49 let: 2340039 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1973167
ženy 16-49 let: 1915990 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 64659
ženy: 61.881 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,3% HDP (2005 odhad)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBelgie
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Belgie

Diskuze k článku: Belgie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Belgie (Cestopis) Příspěvek k článku: Belgie (Cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Belgie (Cestopis)
 Poradna k článku Belgie
Diskuze k článku: Belgie (Cestopis)
 Diskuze k článku Belgie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Belgie (Cestopis)
Belgie (Cestopis)


Belgie (Cestopis)
Belgie (Cestopis)


Belgie (Cestopis)
Belgie (Cestopis)


Belgie (Cestopis)
Belgie (Cestopis)


Belgie (Cestopis)
Belgie (Cestopis)


Fotogalerie (9)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
14.05: Dobrý den, jsem studentka ZUŠ a dělám projekt o Belgii a chtěla bych se zep...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Belgie, neváhejte a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Milan, zítra Leoš