Belize (Belize): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Na území Belize je množství rozsáhlých plantáží, kde se pěstuje převážně kakao, kokosové ořechy...

ÚvodBelize
Země:

Belize
Belize

Dějiny:

Belize byla na místě několik Mayský městské státy až do jejich poklesu na konci prvního tisíciletí AD Britové a španělské sporné regionu v 17. a 18. století, ale formálně se stala kolonie British Honduras roku 1854. Územní spory mezi UK a Guatemala zpožděné nezávislost Belize do roku 1981. Guatemala odmítl uznat nový stát do roku 1992. Turistika se stala základem hospodářství. Aktuální týká rovněž neudržitelná zahraniční zadlužení, vysoké nezaměstnanosti, rostoucí zapojení do Jižní Ameriky obchod s drogami, rostoucí městské trestné činnosti a zvýšení výskytu HIV / AIDS.

GeografieBelize
Umístění:

Střední Americe, hraničí Karibském moři, mezi Guatemalou a Mexikem

Zeměpisné souřadnice:

17°15´severní zeměpisné šířky, 88°45´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Střední Amerika a Karibik

Zobrazit mapu státu: Belize :
Rozloha:

celkem: 22966 čtv. km
pevnina: 22.806 čtv. km
voda: 160 čtv. km

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Massachusetts

Hranice:

Celkem: 516 km
sousední země: Guatemala 266 km, 250 km Mexiko

Pobřežní linie:

386 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil na severu, 3 mořských mil na jihu;

PodnebíBelize
Podnebí:

tropické, velmi teplé a vlhké, období dešťů (květen až listopad), sucho (únor až květen)

Povrch:

ploché, močálovitý pobřežních plain; nízkých hor v jižní

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Karibské moře 0 m
Nejvyšší bod: 1160 m Doyles Delight

Přírodní zdroje:

orné půdy potenciál, dřevo, ryby, vodní

Využíváná půda:

orná půda: 3,05%
trvalých kultur: 1,39%
ostatní: 95,56% (2005)

Zavlažovaná půda:

30 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

18,6 km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,15 km3/ rok (7% / 73% / 20%)
Na jednoho obyvatele: 556 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

časté ničivé hurikány (červen až listopad) a pobřežní povodně (zejména v jihu)

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, znečištění vody z kanalizace, průmyslových odpadních vod, zemědělské přívalů; pevných odpadů a odpadních vod dispozici

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

jediná země ve střední Americe bez pobřeží na severním Pacifiku

ObyvatelstvoBelize
Obyvatelstvo:

301.270 (červenec 2008)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 38,4% (58.987 muži / ženy 56674)
15-64 let: 58,1% (muži 88521 / ženy 86450)
65 let a více: 3,5% (muži 5095 / ženy 5543) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 20,1 let
Muži: 20 let
Ženy: 20,3 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

2.207% (2008)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

27.84 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,77 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,92 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,03 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 23,65 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 26,35 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 20.81 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 68,19 let
Muži: 66,39 let
Ženy: 70.08 let (2008)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

3,44 narozených dětí na 1 ženu (2008)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

2,4% (2003)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

3600 (2003)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: horečka dengue a malárie
vody kontakt onemocnění: leptospirózu (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Belizean (y)
Přídavné jméno: Belizean

Etnické skupiny:

mestic 48,7%, 24,9% Kreolské, Maya 10,6%, Garifuna 6,1%, ostatní 9,7% (2000 sčítání lidu)

Náboženství:

Roman katolické 49,6%, protestanti 27% (Letniční 7,4%, 5,3% anglikánský, sedmý-Day Adventist 5,2%, 4,1% Mennonite, metodistická 3,5%, Jehovahs Svědci 1,5%), dalších 14%, žádné 9,4% (2000)

Jazyky:

Španělština 46%, Kreolské 32,9%, 8,9% Mayský dialekty, anglicky 3,9% (úřední), Garifuna 3,4% (Carib), německá 3,3%, ostatní 1,4%, 0,2% neznámý (2000 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 76,9%
Muži:76.7%
Ženy: 77,1% (2000 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 13 let
Muži:13 let
Ženy: 13 let (2004)

Školství - výdaje:

5,3% HDP (2004)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBelize
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Belize
bývalé: British Honduras

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

název: Belmopan
Zeměpisné souřadnice: 17 15 N, 88 46 W
časový rozdíl: UTC-6 (1 hodina za Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Belize :
Administrativní rozdělení:

6 okresů, Belize, Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek, Toledo

Zobrazit všechna města státu: Belize :
Nezávislost:

21. září 1981 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 21. září (1981)

Ústava:

21. září 1981

Právní systém:

Anglického práva, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

šéfa státu: Queen Elizabeth II (od 6. února 1952), zástupci generálního guvernéra Sira Colville Young, Sr (od 17. listopadu 1993) hlava vlády: ministerský předseda děkan barrow (od 8. února 2008), náměstek předsedy vlády Gaspare VEGA (od 12. února 2008) skříňka: kabinetu jmenován guvernérem obecného na doporučení premiéra voleb: v monarcha je dědičný; guvernér jmenovaný se Monarch, po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny ze stran, nebo vedoucí u většiny koalice je obvykle jmenován premiérem, které guvernér; premiér doporučuje místopředsedy vlády

Zákonodárná moc:

dvoukomorového Národního shromáždění se skládá ze Senátu (12 křesel, členové jmenovaní guvernérem obecná - 6 na doporučení předsedy vlády, 3 na doporučení vůdce opozice a 1 každý na radu z Belize rady církví Evangelikální asociace a chrámů, v Belize obchodní a průmyslová komora a Belize Better Business Bureau a Národního kongresu odborových svazů a občanské společnosti řídící výbor, který bude sloužit pěti-rok výrazy) a Sněmovny reprezentantů (31 míst členů jsou voleni v přímých všelidovém hlasování sloužit pěti-rok podmínek)
volby: House of Representatives - last konat 6. únor 2008 (vedle, která se bude konat v roce 2013)
volební výsledky: procento hlasů stranou - Na; sedadel party - UDP 25, PUP 6

Soudní moc:

Shrnutí Pravomoc soudů (trestní) a okresní soudy (civilní jurisdikce), Nejvyšší soud (šéf justice je jmenován guvernérem obecného na doporučení premiéra), odvolací soud, státní rada ve Velké Británii, členství v Karibiku soudu dvora (CCJ)

Politické strany a jejich vůdci:

Národní aliance pro Belizean práva nebo Nábr; národní reformní strany nebo NRP [Kornélius DUECK]; Peoples Národní strana nebo PNP [Wil MAHEIA]; Peoples Spojených strany nebo PUP [Said Musa]; Spojené demokratické strany nebo UDP [Děkan barrow]; Vision Inspirováno které lidé nebo VIP [Paul MORGAN]; My People reformní hnutí nebo WTP [HIPOLITO Bautista]

Politické organizace a jejich vůdci:

Společnost pro podporu vzdělávání a výzkumu nebo kopí [Gustavo Perera]; Asociace Dotyční Belizeans nebo ACB [David Vasquez]; Národní odborový kongres Belize nebo NTUC / B [René GOMEZ]

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, C, CARICOM, CDB, FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ITU, ITUC, LAES, MIGA, Nám., OAS, OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, RG, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Nestor MENDEZ
adresa: 2535 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 332-9636
FAX: [1] (202) 332-6888
konzulát obecně: Los Angeles

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Robert J. Dieter
velvyslanectví: Floral Park Road, City Belmopan, Cayo Okres
Korespondenční adresa: P.O. Box 497, Belmopan Město, okres Cayo, Belize
Telefon: [501] 822-4011
FAX: [501] 822-4012

Vlajka - popis:

modré s úzkým červeným pruhem podél vrchní a spodní hrany, střed je velký bílý disk nesoucí erb, erb funkcí štít doprovázet dva pracující v přední a mahagon strom s tím související motto PODOBLASTI Umbra FLOREO (I rozkvět ve stínu), a přejděte na dně, vše obklopeno zelená girlanda

EkonomikaBelize
Ekonomický přehled:

V této malé, v podstatě soukromé podnikání-ekonomika, cestovní ruch, je číslo jedna devizové earner následuje vývoz z mořských produktů, citrusové plody, třtinový cukr, banány, a oděvů. Vlády expanzivní monetární a fiskální politiky, která bude zahájena v září 1998, vedly k masivní růst HDP činil v průměru téměř 4% v roce 1999-2007, když růst proklouzl pod 3% v roce 2008 jako důsledek globálního zpomalení. Ropa objevy posílena v roce 2006 na hospodářský růst. Průzkum úsilí pokračovat i když žádné nové výroby je očekáván v roce 2009. Hlavní obavy nadále značný obchodní deficit a zahraniční dluh neudržitelný ekvivalent téměř 90% HDP. V únoru 2007, vláda restrukturalizovány téměř všechny jeho veřejné externích obchodních dluhů, které budou snižovat úrokové platby a zmírnit obavy likvidity. Klíčovým krátký termín-cíl zůstává snížení chudoby za pomoci mezinárodních dárců.

HDP (v paritě kupní síly):

2,574 miliardy dolarů (2008)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 1,383 mld. (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

2,4% (2008)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 8500 (2008)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 29%
Průmysl: 16,9%
Služby: 54.1% (2008)

Pracovní síly:

113.000

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 19,5%
Průmysl: 17,9%
Služby: 61.9% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

8,5% (2007)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Investice (hrubé):

24,5% HDP (2008)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 335,5 milionu amerických dolarů
Výdaje: 361,5 mil. $ (2008)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,5% (2008)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

12% (k 31. prosinci 2007)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

14,33% (k 31. prosinci 2007)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 323,9 mil. EUR (31. prosince 2007)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

549 milionů amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 877,6 mil. EUR (31. prosince 2007)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

banány, kakao, citrusy, cukr, ryby, krevety kultivované, řezivo, oděvy

Průmysl:

oděvní, potravinářský průmysl, cestovní ruch, stavebnictví, olej

Elektřina - výroba:

213,5 milionů kWh (2007)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

193,3 milionů kWh (2006)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

3000 barelů / den (2007)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

7000 barelů / den (2006)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

1960 barelů / den (2006)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

7122 barelů / den (2005)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

žádné údaje

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 32 mil. (2008)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 496 milionů (2008)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

cukr, banány, citrusové plody, oděvy, výrobky z ryb, melasy, dřevo

Export - partneři:

USA 28,7%, Spojené království 16,3%, Thajsko 5.8%, Cote dIvoire 5,4%, Finsko 4,2%, ve Španělsku 4% (2007)

Import:

718 milionů dolarů (2008)

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a dopravní zařízení, výrobky, pohonné hmoty, chemické látky, léky, potraviny, nápoje, tabák

Import - partneři:

USA 31,2%, 13,6% Mexiko, Kuba 8,5%, Guatemala 8%, Rusko 4,6% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

117 milionů dolarů (k 31. prosinci 2008)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,2 mld. amerických dolarů (v červnu 2005)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Belizean dolarů (BZD) na americký dolar - 2 (2008), 2 (2007), 2 (2006), 2 (2005), 2 (2004)

Komunikace / internetBelize
Telefony - pevné linky:

33.900 (2007)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

118.300 (2007)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: nad-průměrný systému; pevné-line teledensity z 12 na 100 osob, mobilní-mobilní telefon hustotu přibližně 40 100 osob
domácí: zavazadlový sítě závisí především na mikrovlnné rádiové relé
International: kód země - 501; přistávací místo pro Americas Kraj Karibiku Ring systém (Arcos-1) Fiber-optic podmořské telekomunikační kabel, který zajišťuje spojení do Jižní a Střední Americe, částech Karibiku a USA; družicových pozemských stanic - 8 (Intelsat - 2, neznámý - 6) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 16, krátkovlnný 0 (2006)

Televizní stanice:

5 (2006)

Internet - kód země:

.bz

Internet - host:

2.751 (2008)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

32.000 (2007)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBelize
Letiště:

44 (2007)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 4
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 2 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 40
2438 až 3047 m: 1
914 až 1523 m: 12
Pod 914 m: 27 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 3007 km
silnice: 575 km
Nezpevněné: 2432 km (2006)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

825 km (splavné jen řemeslnou) (2008)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 216
podle typu: 1 člun dopravce, dopravce hromadné 32, náklad 152, chemický tanker 2, 1 kontejner, osobní 1, ropný tanker 9, chlazený nákladu 12, najet na / drmolit 5, specializované tanker 1
cizí-vlastnil: 178 (Austrálie 1, Čína 71, Chorvatsko 2, 1 Kypr, Estonsko 6, Řecko 1, 2 Island, Itálie 3, 8 Japonsko, Jižní Korea 1, Lotyšsko 12, Norsko 3, Peru 1, Rusko 31, Singapur 2, 1 Španělsko, Turecko 15, Ukrajina 7, SAE 5, UK 5) (2008)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Belize City, Big Creek

ObranaBelize
Obrana - složky:

Belize obranné síly (BDF): armáda, BDF Air Wing, BDF Dobrovolníkova stráž (2007)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby; zákony umožňují konskripční pouze v případě, dobrovolníci jsou nedostatečné; konskripční nikdy nebyla provedena; dobrovolníci obvykle převahu dostupné pozice 3:1 (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 74605
ženy 16-49 let: 72926 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 54627
ženy 16-49 let: 53500 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 3580
ženy: 3449 (2008)

Výdaje na obranu:

1,4% HDP (2006)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBelize
Mezinárodní spory:

OAS-iniciovala dohodu o rámci pro jednání a opatření pro budování důvěry viděl spolupráci při repatriaci guatemalská squatters a dalších oblastech, ale guatemalská pozemních a námořních pohledávek z Belize a Karibském moři zůstávají nevyřešeny, linie přilehlost vytvořena za 2.002 Differendum slouží v Místo přilehlém mezinárodní hranice pro kontrolu domu v řídce obydlené deštných pralesů v Belizes pohraniční oblasti; Honduras tvrzení Belizean-podáván Sapodilla Cays ve své ústavě, ale dohodli na společném ekologický park pod Differendum


Zobrazit všechny obrázky: Belize

Diskuze k článku: Belize

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Belize (cestopis) Příspěvek k článku: Belize (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Belize (cestopis)
 Poradna k článku Belize
Diskuze k článku: Belize (cestopis)
 Diskuze k článku Belize
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Belize (cestopis)
Belize (cestopis)


Belize (cestopis)
Belize (cestopis)


Belize (cestopis)
Belize (cestopis)


Belize (cestopis)
Belize (cestopis)


Fotogalerie (4)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Belize, neváhejte a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Kazimír, zítra Miroslav