Bělorusko (Belarus): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Významný tranzitní stát pro zboží a lidí mezi západní Evropou a Ruskem a to jak po silnici, tak i po železnici.

ÚvodBělorusko
Země:

Bělorusko
Belarus

Dějiny:

Po sedmi desetiletích jako složka republiky SSSR, Běloruska dosáhl v roce 1991 nezávislost. Je zachován užších politických a hospodářských vztahů s Ruskem, než kterýkoli z ostatních bývalých sovětských republik. Bělorusko a Rusko podepsaly smlouvu o dva-státní unie dne 8. prosince 1999 předvídání větší politickou a hospodářskou integraci. Přestože Bělorusko se dohodly na vytváří rámec pro provádění dohody, vážné provedení ještě uskuteční. Od svého zvolení v červenci 1994 jako první prezident země, Alexandr LUKAŠENKO vytrvale konsolidované jeho výkon autoritativního prostředky. Vládní omezení svobody projevu a tisku, shromažďování a vyznání zůstává na svém místě.

GeografieBělorusko
Umístění:

Východní Evropě, na východ od Polska

Zeměpisné souřadnice:

53°00´severní zeměpisné šířky, 28°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Bělorusko :
Rozloha:

celkem: 207.600 čtv. km
pevnina: 207.600 čtv. km
voda: 0 čtv. km

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Kansas

Hranice:

celkem: 3306 km
sousední země: Lotyšsko 171 km, Litva 680 km, Polsko 605 km, Rusko 959 km, Ukrajina 891 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíBělorusko
Podnebí:

chladné zimy, chladné a vlhké léta; přechodné mezi kontinentální a námořní

Povrch:

Obecně byt a obsahuje mnohem mokřina

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Nyoman River 90 m
Nejvyšší bod: Dzyarzhynskaya Hara 346 m

Přírodní zdroje:

lesy, rašelina vklady, malé množství ropy a zemního plynu, žula, dolomitový vápenec, slín, křída, písek, štěrk, hlína

Využíváná půda:

orná půda: 26,77%
Trvalé kultury: 0,6%
ostatní: 72,63% (2005)

Zavlažovaná půda:

1310 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

58 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 2,79 km3/ rok (23% / 47% / 30%)
Na jednoho obyvatele: 286 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění půdy z používání pesticidů, jižní část země kontaminované spad z roku 1986 havárie jaderného reaktoru v Chornobyl v severní Ukrajině

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-sirné 85, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Ozone Layer ochrany, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

odříznutým; ledové cídicí účty plochostí Běloruština terénu a pro její 11000 jezera

ObyvatelstvoBělorusko
Obyvatelstvo:

9685768 (červenec 2008)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 14,4% (muži 717885 / ženy 677254)
15-64 let: 70,9% (muži 3333699 / ženy 3531920)
65 let a více: 14,7% (muži 459627 / ženy 965383) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 38,4 let
Muži: 35,4 let
Ženy: 41,3 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,393% (2008)

226 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

9,62 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

13.92 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0.38 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,06 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,94 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,48 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,87 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 6,53 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 7,56 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 5,44 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 70,34 let
Muži: 64,63 let
Ženy: 76,4 let (2008)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,23 narozených dětí na 1 ženu (2008)

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,3% (2001)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

15.000 (2001)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

1000 (2001)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Běloruština (y)
Přívlastek: Běloruština

Etnické skupiny:

Běloruština 81,2%, ruský 11,4%, polská 3,9%, ukrajinština 2,4%, ostatní 1,1% (1999 sčítání lidu)

Náboženství:

Východní ortodoxní 80%, ostatní (včetně římskokatolické, protestantské, židovské, muslimské a) 20% (1997)

Jazyky:

Běloruština, ruština, jiný

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 99,6%
Muži:99.8%
Ženy: 99,4% (1999 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:14 let
Ženy: 15 let (2006)

Školství - výdaje:

6,1% HDP (2006)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBělorusko
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Bělorusko
krátká forma: Bělorusko
místní dlouhá forma: Respublika Byelarus
místní krátká forma: Byelarus
bývalé: běloruština (Běloruský) sovětské socialistické republiky

Vláda - typ:

republiky v názvu, i když ve skutečnosti diktatura

Hlavní město:

Název: Minsk
Zeměpisné souřadnice: 53 54 N, 27 34 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Bělorusko :
Administrativní rozdělení:

6 provincií (voblastsi, singulární - voblasts) a 1 obec * (horad); Brest, Homyel, Horad * Minsku, Hrodna, Mahilyow, Minsk, Vitsyebsk

Zobrazit všechna města státu: Bělorusko :
Nezávislost:

25. srpna 1991 (od Sovětského svazu)

Národní svátek:

Den nezávislosti 3. července (1944);

Ústava:

15. března 1994, revidované národní referendum ze dne 24. listopadu 1996 dát prezidentství značně rozšířila pravomoci a nabyla účinnosti 27. listopadu 1996, revidovaná opět 17. říjen 2004 odstranění omezení prezidentské období

Právní systém:

založená na systému občanského práva; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Alexandr LUKAŠENKO (od 20. července 1994)
předsedy vlády: premiér Sergej SIDORSKIY (od 19. prosince 2003), první náměstek předsedy vlády Vladimíra SEMASHKO (od prosince 2003)
Kabinet: Rada ministrů
volby: prezident volen lidovým hlasováním na dobu pěti-leté období, první volby se konaly 23. června a 10. července 1994, podle ústavy z roku 1994, příští volby by byly drženy v roce 1999, nicméně Alexandr Lukašenko prodloužil své horizontu do roku 2001 prostřednictvím listopadu 1996 referendum; následné volby konat 9. září 2001, přičemž října 2004 referendum skončilo prezidentské období omezení a dovolila, aby se prezident mohl běžet ve třetí volbě, která se konala dne 19. března 2006, ministerský předseda a místopředseda vlády ministry jmenuje prezident
volební výsledky: Aleksandr LUKAŠENKO opětovně zvolen prezidentem; procent hlasů - Aleksandr LUKAŠENKO 82,6%, Alexandr Milinkevič 6%, Aleksandr KOZULIN 2,3%;

Zákonodárná moc:

dvoukomorového Národního shromáždění nebo Natsionalnoye Sobranie složena ze dne republikou nebo Sovětským Respubliki (64 míst, 56 členů volených regionálních rad a osm členů, které jmenuje prezident, který bude sloužit čtyři-rok výrazy) a komora zástupců nebo Palata Predstaviteley ( 110 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: Palata Predstaviteley - poslední konat 28. září a 3. října 2008 (příští, který se bude konat na podzim 2012), mezinárodní pozorovatelé určuje, že i přes drobná vylepšení volebního nakonec padl krátké demokratické normy; pro-LUKAŠENKO uchazečů vyhrál každé sedadlo
volební výsledky: Sovětský Respubliki - procenta hlasů stranou - Na; sedadel stranou - Na; Palata Predstaviteley - procenta hlasů stranou - Na; sedadel party - žádné údaje

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudci jsou jmenováni prezidentem), Ústavní soud (polovina soudců jmenovaných prezidentem a půl jmenovaný sněmovny reprezentantů)

Politické strany a jejich vůdci:

pro-vládní strany: Agrární strana nebo AP [Michail SHIMANSKY]; Komunistické strany Běloruska nebo KPB; Běloruština vlasteneckého hnutí (Běloruština vlastenecké strany) nebo BPR [Nikolaj ULAKHOVICH, předseda]; Liberální demokratická strana [Sergej GAYDUKEVICH], Republikánská strana práce a spravedlnost [Viktor Sokolov]; Sport-sociální strany [Vladimir ALEXANDROVICH]
opoziční strany: Běloruština křesťanské demokracie strany (neregistrovaný) [Pavel SEVERINETS]; běloruské strany komunistů nebo PKB [Sergej KALYAKIN]; běloruské strany práce (neregistrovaný) [Aleksandr BUKHVOSTOV, Leonid LEMESHOžádné údajeK]; běloruské Lidová fronta nebo BPF [Levon BARSHCHEVSKIY] ; běloruské sociálně-demokratické Gramada [Stanislav Shushkevich]; běloruské sociálně demokratické strany Hramada (lidové shromáždění) nebo BSDPH [Anatoliy LEVKOVICH]; Evropské koalice [Nikolaj STATKEVICH]; zelené strany [Oleg GROMYKO]; stranu svobody a pokroku (neregistrovaný) [ Vladimir NOVOSYAD]; Spojené Občanské strany nebo UCP [Anatoliy LEBEDKO]; Womens strana Hope (Naděžda) [Valentina MATUSEVICH, předseda]
ostatní opoziční zahrnuje: Christian Konzervativní BPF [Zyanon PAZNIAK]; Ekologické strany Zelených [Michail KARTASH]; strany lidové Accord [Sergej YERMAKK]; Republikánská strana [Vladimir BELAZOR]

Politické organizace a jejich vůdci:

Shromáždění pro-demokratické nevládní organizace [Sergej MATSKEVICH]; běloruské demokratické Kongresu odborových svazů [Aleksandr YAROSHUK]; běloruského helsinského výboru [Tatiana PROTKO]; běloruské organizace pracujících žen [Irina ZHIKHAR]; BPF-mládež [Franak VYACHORKA]; Charty 97 [Andrey SANNIKOV]; za svobodu [Alexandr Milinkevič]; Lenin komunistického Svazu mládeže (mládežnické křídlo běloruské strany komunistů nebo PKB); Národní Strike výboru Podnikatelé [Aleksandr Vasiljev, Valerij Levoněvskij]; partnerství nevládních organizací [Nikolaj ASTREYKA]; perspektíva kiosk WatchDog NGO [Anatol SHUMCHENKO]; Vyasna [Ales BYALATSKY]; Womens Nezávislé demokratické hnutí [Ludmila PETIžádné údaje]; Young Bělorusko (Bělorusko nemoc) [Artur FINKEVICH]; mládeže front (nemoc Přední) [Dmitriy DASHKEVICH]; Zubr mládežnické skupiny [ Vladimir KOBETS]

Mezinárodní organizace - účast:

BSEC (pozorovatel), CEI, CIS, CSTO, EAEC, EAPC, EBRD, FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO , ITU, ITUC, MIGA, Nám., NSG, OPCW, OSCE, PCA, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel)

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge DAffaires Oleg KRAVČENKO
adresa: 1619 New Hampshire Avenue, NW, Washington, DC 20009
Tel.: [1] (202) 986-1604
FAX: [1] (202) 986-1805
Konzulát obecně: New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Jonathan MOORE
velvyslanectví: 46 Starovilenskaya Street, Minsk 220002
poštovní adresa: PSČ 78, Box B Minsk, APO 09723
telefon: [375] (17) 210-12-83, 217-7347, 217-7348
FAX: [375] (17) 234-7853

Vlajka - popis:

červená horizontální band (nahoru) a zelená horizontální pás jeden-polovina šířky červený pás, bílý svislý pruh na boku vlajky nese běloruské národní zdobení v červené

EkonomikaBělorusko
Ekonomický přehled:

Bělorusko bylo vidět malou strukturální reformy od roku 1995, když prezident Lukašenko zahájila země na cestě k tržní socialismus. V souladu s touto politikou, LUKAŠENKO znovu zavést administrativní kontroly cen a směnných kurzů a rozšířené stavy právo zasahovat do řízení soukromých podniků. Od roku 2005 vláda znovu-zestátněný řada soukromých firem. Kromě toho podniky, které podléhají tlaku centrální a místní vlády, např. svévolné změny v pravidlech, řadu přísných kontrol, zpětné uplatnění nových obchodních předpisů, a zatýkání nebezpeční obchodníci a majitelé továrny. Široká škála přerozdělovací politiky pomohl ty ve spodní části žebříku, je Giniho koeficient mezi nejnižší na světě. Vzhledem k tomu, že tyto restriktivní hospodářská politika, Bělorusko má potíže přilákat zahraniční investice. Nicméně, vládní statistiky ukazují růst HDP byl v posledních letech silný, dosahující více než 8% v roce 2008, a to i přes překážky a tvrdý, centrálně řízeném hospodářství s vysokou mírou inflace. Bělorusko dostává diskontovány ropy a zemního plynu z Ruska, a mnoho z Běloruska růst lze připsat na re-export ruské ropy v tržních cenách. Obchod s Ruskem - zdaleka největší jednotný obchodní partner - snížil v 2007-08, převážně v důsledku změny ve způsobu, jakým je daň z přidané hodnoty (DPH) na obchodu byly shromážděny. Rusko zavedlo vývozní clo na ropu dodávanou do Běloruska, která se bude postupně zvyšovat až 2009, a požadavek, aby běloruské cla na re-vyvážené ruské ropy je sdílet s Ruskem - 80% bylo zvolil jet do Ruska v roce 2008, a 85% v roce 2009. Rusko také zvýšily Běloruština cen zemního plynu z 47 dolarů za tisíc krychlových metrů (TCM) na 100 dolarů za TCM v roce 2007, a zvýšil na $ 128 za TCM v roce 2008, a plány na zvýšení ceny, postupně až na světové úrovni od roku 2011. Russias nedávné politické uvedení cen energií pro Bělorusko na světových trzích může vést ke zpomalení hospodářského růstu v Bělorusku, v příštích několika letech. Některá opatření, včetně zlepšení energetické účinnosti a diverzifikace vývozu, byly zavedeny, ale externí výpůjčky byl hlavní mechanismus používaný k řízení rostoucí tlaky na ekonomiku. Bělorusko cítil následky globální finanční krize na konci 2008 a dospěla k dohodě s Ruskem v listopadu na 2 miliardy dolarů a stabilizační úvěr s MMF na 2,5 miliard amerických dolarů stand-by dohoda v lednu 2009. V souladu s podmínkami MMF Bělorusko devalvaci rublu o přibližně 20% v lednu a zpřísnila některé fiskální a měnové politiky. Belaruss hospodářského růstu je pravděpodobně pomalý v roce 2009, protože čelí klesající poptávka po jeho vývoz, a je obtížné zvyšovat externí výpůjčky v případě, že úvěrové trhy nadále utáhněte.

HDP (v paritě kupní síly):

116,7 miliard dolarů (2008)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 57,68 mld. (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

8,1% (2008)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 12.000 (2008)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 8,4%
Průmysl: 41,5%
Služby: 50.1% (2008)

Pracovní síly:

4,3 milionů EUR (31. prosince 2005)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 14%
Průmysl: 34,7%
Služby: 51.3% (2003)

Míra nezaměstnanosti:

1,6% (2005)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,4%
Nejvyšší 10%: 23,5% (2002)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

27,9 (2005)

Investice (hrubé):

31,5% HDP (2008)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 25,23 mld.
Výdaje: 26,05 mld. $ (2008)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

15,5% (2008)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

10% (k 31. prosinci 2007)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

8,58% (k 31. prosinci 2007)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 4,065 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

6,823 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 12,16 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, brambory, zelenina, cukrová řepa, len, hovězí maso, mléko

Průmysl:

kov-řezné obráběcí stroje, traktory, nákladní automobily, earthmovers, motocykly, televizory, syntetických vláken, hnojiv, textilní, rádia, ledničky

Elektřina - výroba:

29,91 mld. kWh (2006)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

30,43 mld. kWh (2006)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

5,789 mld. kWh (2006)

Elektřina - dovoz:

10,15 mld. kWh (2006)

Ropa - výroba:

33.700 barelů / den (2007)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

179.700 barelů / den (2006)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

256.400 barelů / den (2005)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

394.100 barelů / den (2005)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

198 milionů barelů (od 1. ledna 2008)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

164 miliónů m3 (2007)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

21,76 miliard m3 (2007)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

21,6 miliard m3 (2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

2,832 miliard m3 (1. ledna 2008)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 3,832 mld. (2008)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 31,81 miliard (2008)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a zařízení, minerální výrobky, chemikálie, kovy, textil, potraviny

Export - partneři:

Rusko 36,5%, Nizozemí 17,8%, Spojené království 6,3%, Ukrajina 6,1%, Polsko 5%, Lotyšsko 4,1% (2007)

Import:

$ 36,64 miliard (2008)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

minerálních výrobků, strojů a zařízení, chemikálie, potraviny, kovy

Import - partneři:

Rusko 59,9%, Německo 7,6%, Ukrajina 5,4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

3,775 mld. dolarů (v listopadu 2008)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

9,127 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Běloruština rubles (BYB / BYR) na americký dolar - 2130 (2008), 2145 (2007), 2144,6 (2006), 2150 (2005), 2160,26 (2004)

Komunikace / internetBělorusko
Telefony - pevné linky:

3,672 mil. (2007)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: Bělorusko zaostává za svými sousedy v modernizaci telekomunikační infrastruktury; stav-vlastněné Beltelcom je výhradním poskytovatelem pevných-line místní a dálkové služby, pevné-line teledensity zhruba 35 100 osob; mobilní-mobilní telefon hustotou kolem 70 na 100 osob; modernizace sítě pokračuje se zhruba dvě třetiny-spínací zařízení nyní digitální
domácí: pevných linek je-zlepšení venkovských oblastí, i když nadále méně; 3 GSM bezdrátových sítí dochází k rychlému růstu; přísné vládní kontroly na telekomunikační technologie
International: kód země - 375; Bělorusko je součástí trans-evropské linky (TEL), Trans-Evropa-Asie (TAE) optických vláken-line, a má přístup k Trans-Line Sibiř (TSL), 3-vláknového optickými segmenty poskytují připojení k Lotyšsku, Polsku, Rusku a na Ukrajině, ve světě je dostupná pro Bělorusko na základě této infrastruktury; další analogové linky do Ruska, Intelsat, Eutelsat a Intersputnik pozemských stanic (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 28, FM 37, krátkovlnný 11 (1998)

Televizní stanice:

47 (plus 27 opakovačky) (1995)

Internet - kód země:

.by

Internet - host:

68.118 (2008)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

6 mil. (2007)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBělorusko
Letiště:

67 (2007)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 36
Nad 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 22
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 7 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 31
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 2
Pod 914 m: 27 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

plyn 5250 km; ropa 1528 km; čištěná ropa 1730 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 5512 km
široký rozchod kolejí: 5497 km 1.520-m rozchod (874 km elektrizovaných)
normální rozchod: 15 km 1.435 m (2006)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 94797 km
silnice: 84.028 km
Nezpevněné: 10.769 km (2005)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

2500 km (použití omezené místo na obvodu země a povrchnost) (2003)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Mazyr

ObranaBělorusko
Obrana - složky:

Bělorusko Armáda: pozemních sil, letectva a protivzdušné obrany sil (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-27 let na povinnou vojenskou službu; odvedenec služby - 18 měsíců (2005)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2491643
ženy 16-49 let: 2528779 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1727974
ženy 16-49 let: 2093106 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 64232
ženy: 60.788 (2008)

Výdaje na obranu:

1,4% HDP (2005)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBělorusko
Mezinárodní spory:

Hraniční demarkačních s Lotyšskem a Litvou v roce 2006; 1997 ohraničující vymezení smlouva s Ukrajinou nadále neratifikovaný přes nevyřešené finanční nároky, které zabraňují demarkace a snižuje bezpečnost hranic


Zobrazit všechny obrázky: Bělorusko

Diskuze k článku: Bělorusko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Bělorusko Příspěvek k článku: Bělorusko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Bělorusko
 Poradna k článku Bělorusko
Diskuze k článku: Bělorusko
 Diskuze k článku Bělorusko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Bělorusko
Bělorusko


Bělorusko
Bělorusko


Bělorusko
Bělorusko


Bělorusko
Bělorusko


Bělorusko
Bělorusko


Fotogalerie (23)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Bělorusko , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Františka, zítra Viktorie