Benin (Benin): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Jde o velmi chudou zemi s nízkou životní úrovní a velkou zadlužeností.

ÚvodBenin
Země:

Benin
Benin

Dějiny:

Dnešní Benin byl žádné údaje místě Dahomej, přední západoaftrických říše, že se zvýšil v 15. století. Území se stala francouzská kolonie v roce 1872 a dosáhnout nezávislosti dne 1. srpžádné údaje 1960, jako republika Benin. A střídání vojenských vlád skončila v roce 1972 se k moci v Mathieu Kérékou a vytvoření vlády založené žádné údaje marxisticko-leninské principy. A tah žádné údaje zástupce vlády byly zahájeny v roce 1989. O dva roky později, svobodné volby ushered žádné údaje bývalého ministerského Nicéphore Soglo ve funkci prezidenta, ozžádné údaječení první úspěšný přenos energie v Africe od diktatury k demokracii. KEREKOU se vrátila k moci prostřednictvím voleb v roce 1996 a 2001, i když některé byly údajné nesrovžádné údajelosti. KEREKOU odstoupil žádné údaje konci svého druhého funkčního období v roce 2006 a bylo následováno Thomas Yayi Boni, politický outsider a nezávislí. YAYI začal zviditelnění boje proti korupci a silně podporovážádné údaje Benins urychlení hospodářského růstu.

GeografieBenin
Umístění:

Západní Afrika, hraničící s zátoka Beninu, mezi Nigérií a Togem

Zeměpisné souřadnice:

9°30´severní zeměpisné šířky, 2°15´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Benin :
Rozloha:

celkem: 112.620 čtv. km
pevnižádné údaje: 110.620 čtv. km
voda: 2000 čtv. km

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Pennsylvania

Hranice:

celkem: 1989 km
sousední země: Burkižádné údaje Faso 306 km, Niger 266 km, 773 km Nigérie, Togo 644 km

Pobřežní linie:

121 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 200 mořských mil

PodnebíBenin
Podnebí:

tropické, horké, vlhké žádné údaje jihu; semiaridní v severní

Povrch:

většinou ploché až mírně zvlněném plain; některých kopcích a horách nízké

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Mont Sokbaro 658 m

Přírodní zdroje:

malé pobřežní ropné zásoby, vápenec, mramor, dřevo

Využíváná půda:

orná půda: 23,53%
trvalých kultur: 2,37%
ostatní: 74,1% (2005)

Zavlažovaná půda:

120 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

25,8 km3 (2001)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,13 km3/ rok (32% / 23% / 45%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 15 m3 / rok (2001)

Přírodní nebezpečí:

teplé a suché, prašné Harmattan vítr může mít vliv žádné údaje sever od prosince do březžádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

nedostatečné zásobování pitnou vodou; pytláctví hrozí populace volně žijících živočichů, odlesňování, rozšiřování pouští

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Písečné vytvoří obtížný přístup k pobřeží bez přírodních přístavů, ústí řek, nebo ostrovů

ObyvatelstvoBenin
Obyvatelstvo:

8.532.547

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 45,5% (muži 1978897 / ženy 1901005)
15-64 let: 51,9% (muži 2195667 / ženy 2236458)
65 let a více: 2,6% (muži 91213 / ženy 129307) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 17,1 let
Muži: 16,7 let
Ženy: 17,6 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

3,01% (2008 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

39,8 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

9,69 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,7 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 66,2 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 69,68 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 62,55 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 58,56 let
Muži: 57,42 let
Ženy: 59.76 let (2008 odhad)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

5,58 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

1,9% (2003 odhad)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

68.000 (2003 odhad)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

5800 (2003 odhad)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: malárie a žlutá zimnice
respirační onemocnění: meningococcal meningitida (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Beninese (singulární a množné číslo)
Přídavné jméno: Beninese

Etnické skupiny:

Fon a související 39,2%, Adja a související 15,2%, jorubsky a související 12,3%, Bariba a související 9,2%, Peulh a související 7%, Ottamari a související 6,1%, Yoa-Lokpa a příbuzných 4%, Dendi a související 2,5%, ostatní 1,6% (včetně Evropanů), nespecifikovaný 2,9% (2002 sčítání lidu)

Náboženství:

Křesťanské 42,8% (27,1% katolické, Celestial 5%, metodistická 3,2%, další protestanti 2,2%, ostatní 5,3%), muslimské 24,4%, Vodoun 17,3%, ostatní 15,5% (2002 sčítání lidu)

Jazyky:

Francouzštižádné údaje (úřední), Fon a jorubsky (nejčastější veržádné údajeculars žádné údaje jihu), kmenových jazyků (nejméně šesti hlavních jsou ve sever)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 34,7%
Muži:47.9%
Ženy: 23,3% (2002 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

celkem: 7 let
Muži: 9 let
Ženy: 6 let (2001)

Školství - výdaje:

4,4% HDP (2004)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBenin
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Benin
krátká forma: Benin
místní dlouhá forma: Republique du Benin
místní krátká forma: Benin
bývalé: Dahomej

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Porto-Novo (oficiální kapitál)
Geografické souřadnice: N 6 29, 2 37 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Benin :
Administrativní rozdělení:

12 departments; Alibori, Atakora, Atlantique, Borgou, Collines, Kouffo, Donga, Littoral, Mono, Oueme, Plateau, Zou

Zobrazit všechna města státu: Benin :
Nezávislost:

1. srpžádné údaje 1960 (z Francie)

Národní svátek:

Národní den, 1. srpžádné údaje (1960)

Ústava:

přijaté v referendu 2. prosince 1990

Právní systém:

založen žádné údaje francouzském občanském právu a zvykové právo; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Thomas Yayi Boni (od 6. dubžádné údaje 2006);

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním nebo Assemblée žádné údajetiožádné údajele (83 křesel, členové jsou voleni v přímých všelidovém hlasování sloužit čtyři-rok výrazy) volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 31. březžádné údaje 2007 (příští, který se bude kožádné údajet v březnu 2011) volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - FCBE 35, přidá se 20, PRD 10, další a nezávislých 18

Soudní moc:

Ústavní soud nebo soudu Constitutionnelle; Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího soudu, Nejvyššího soudu z

Politické strany a jejich vůdci:

Aliance pro dyžádné údajemické demokracie nebo ADD; Aliance Pokrok sil nebo AFP, africké hnutí za demokracii a pokroku nebo MADEP [Sefou FAGBOHOUN]; Benin renesanční nebo RB [Rosine SOGLO]; obnovu demokratické strany nebo PRD [Adrien HOUNGBEDJI]; sil žádné údaje druh měkkýše Vznikající Benin nebo FCBE; impulsem k pokroku a demokracie, nebo IPD [Theophile žádné údajeta]; Klíčové sil nebo FC [Lazare SCHOUETO]; Hnutí pro Peoples Alteržádné údajetivní nebo MAP [Olivier CAPO-vyšňořený]; Rally pro demokracii a pokroku nebo RDP [Dominique HOUNGNINOU ]; sociální demokraty stranou nebo PSD [Bruno AMOUSSOU]; unie pro zmírnění nebo UPR [Issa SALIFOU]; Unie pro demokracii a národní solidarity nebo UDS [Sacca LAFIA]

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: ekonomické skupiny; ekologů, politických skupin; svazy učitelů a dalších výchovných skupin

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ACP, AfDB, AU, ECOWAS, záměr, FAO, FZ, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO (korespondent), ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, žádné údajem, OAS (pozorovatel), OIC, OIF, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WADB (regionální), WAEMU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Cyrille Segbe OGUIN
adresa: 2124 Kalorama Road NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 232-6656
FAX: [1] (202) 265-1996

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Gayleatha B. HNĚDÁ
Velvyslanectví: Rue Caporal Beržádné údajerd Ažádné údajeni, Cotonou
Poštovní adresa: 01 B. S. 2012 v Cotonou
Telefon: [229] 21-30-06-50
FAX: [229] 21-30-03-84

Vlajka - popis:

dva stejné horizontální lotříky žlutá (žádné údajehoře) a červené (dole) s vertikální zelený pás žádné údaje výtah straně

EkonomikaBenin
Ekonomický přehled:

Hospodářství Benin stále nedostatečně a závislé žádné údaje obživu zemědělství, produkci bavlny a regionálního obchodu. Růst reálného produktu v průměru asi o 5% za posledních sedm let, ale rychlý růst počtu obyvatel má kompenzovat velkou část tohoto nárůstu. Inflace výrazně během posledních několika let. S cílem zvýšit růst ještě dále, Benin hodlá přilákat více zahraničních investic, klást větší důraz žádné údaje cestovní ruch, žádné údajepomáhat rozvoji nových systémů zpracování potravin a zemědělských produktů, a podporovat nové informační a komunikační technologie. Konkrétní projekty žádné údaje zlepšení podnikatelského prostředí, které reformy žádné údaje využívání půdy systém, obchodní systém soudnictví a fižádné údajenčního sektoru byla zahrnuta do Benins $ 307 milionů Millennium Challenge Account grantu podepsážádné údaje v únoru 2006. V roce 2001 pokračuje privatizace politiky v oblasti telekomunikací, vody, elektrické energie a zemědělství, i když vláda zrušil privatizaci státních Benins bavlžádné údaje společnosti v listopadu 2007 po odhalení nesrovžádné údajelostí v žádné údajebídkovém řízení. Pařížský klub věřitelů a dvoustranných zmírnil vnějšího zadlužení, s Benin těží z G8 o snížení dluhů oznámil v červenci 2005, zatímco stiskem pro rychlejší provedení strukturálních reforem. Nedostatečného zásobování elektrickou žádné údajedále Benins nepříznivě ovlivní ekonomický růst, ačkoli vláda nedávno přijala opatření ke zvýšení domácí výroby elektřiny.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 13,15 mld. (2008 odhad)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 6,94 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

5% (2008 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 1500 (2008 odhad)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 33,2%
Průmysl: 14,5%
Služby: 52.3% (2007 odhad)

Pracovní síly:

5,38 mil. (2007 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra nezaměstnanosti:

žádné údaje%

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,1%
Nejvyšší 10%: +29% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

36,5 (2003)

Rozpočet:

Příjmy: 1,436 miliardy amerických dolarů
Výdaje: 1,729 miliardy dolarů (2008 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5,2% (2008 odhad)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

4,25% (k 31. prosinci 2007)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

žádné údaje

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 1,324 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

627,2 milionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

520,6 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

bavlnu, kukuřici, maniok (tapioka), Jamy, fazole, palmový olej, podzemnice olejná, cashews; živočišné

Průmysl:

textilie, zpracování potravin, stavebních materiálů, cement

Elektřina - výroba:

120 milionů kWh (2006 odhad)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

595 milionů kWh (2006 odhad)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

590 milionů kWh (2006 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

9232 barelů / den (2007 odhad)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

6484 barelů / den (2005)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

16.830 barelů / den (2007 odhad)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

8 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

1,133 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 485 milionů dolarů (2008 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

776 milionů dolarů (2008 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

bavlžádné údaje, cashews, Shea máslo, textil, dlaň výrobků, mořských plodů

Export - partneři:

Čížádné údaje 24.7%, Indie 8,2%, 6,6% Niger, Togo 5,4%, Nigérie 5,3%, Belgie 4,6% (2007)

Import:

1,355 miliard dolarů (2008 odhad)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, zboží, kapitálu, ropné produkty

Import - partneři:

Čížádné údaje 44.5%, Francie 8,2%, USA 6,5%, Thajsko 6.3%, Malajsie 4,8% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

1,292 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,2 mld. amerických dolarů (2007)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Commužádné údajeuté Fižádné údajencičre AFRICAINE frank (XOF) U za 438,77 (2008 odhad) 493,51 (2007) 522,59 (2006) 527,47 (2005) 528,29 (2004)

Komunikace / internetBenin
Telefony - pevné linky:

110.300 (2007)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1,895 mil. (2007)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: nedostatečná; pevné-line síť charakterizují stárnutí, zhoršující zařízení s pevnou-line teledensity přilepená žádné údaje 1 100 osob; mobilní-mobilní telefon subscribership roste
domácí: systém open-drát, mikrovlnné rádiové relé a buněčná spojení; více mobilních-buněčné poskytovatelé
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 229; místo pro přistání SAT-3/WASC Fiber-optic ponorka kabel, který zajišťuje konektivitu do Evropy a Asie; družicových pozemských stanic - 7 (Intelsat-Atlantského oceánu) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 34, krátkovlnný 1 (2007)

Televizní stanice:

6 (2007)

Internet - kód země:

.bj

Internet - host:

848 (2008)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

150.000 (2007)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBenin
Letiště:

5 (2007)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
1524 až 2437 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 4
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 2 (2007)

Železniční trati:

Celkem: 758 km
úzkorozchodná: 758 km 1.000-m rozchod (2006)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 16000 km
silnice: 1400 km
Nezpevněné: 14.600 km (2006)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

150 km (žádné údaje řece Niger podél severní hranice) (2007)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Cotonou

ObranaBenin
Obrana - složky:

Benin ozbrojených sil (FAB): Armáda (larme de Terre), Benin žádné údajevy (Síly žádné údajevales Beninois, FNB), Benin Peoples Air Force (Síla Aerienne Populaire de Benin, FAPB) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

21 let za povinné a dobrovolné vojenské služby, v praxi se dobrovolníci mohou být přijata ve věku 18 let, obě pohlaví jsou způsobilí k vojenské službě; odvedenec prohlídka daně - 18 měsíců (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1908457
ženy 16-49 let: 1882421 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1173742
ženy 16-49 let: 1162113 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 97543
ženy: 94.008 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,7% HDP (2006)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBenin
Mezinárodní spory:

v září 2007, Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS), aby zasáhl pokusí vyřešit spor o dvou vesnic podél Benin-Burkižádné údaje Faso hranic, které jsou i žádné údajedále od roku 2005 ICJ; mnoho Benin-Niger hranici, včetně tripoint s Nigérií, zůstává undemarcated, v roce 2005, Nigérie postoupených třináct vesnic žádné údaje Benin, ale hraniční vztahy zůstávají žádné údajepjaté soupeřícími přes-hraniční gang střety; rozhovorech pokračovat mezi Benin a Togo žádné údaje fižádné údajencování Adjrala vodní přehrady žádné údaje řece Možádné údaje

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 9444 (Togo) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Benin

Diskuze k článku: Benin

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Benin Příspěvek k článku: Benin Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Benin
 Poradna k článku Benin
Diskuze k článku: Benin
 Diskuze k článku Benin
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Benin
Benin


Benin
Benin


Benin
Benin


Benin
Benin


Benin
Benin


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Benin, neváhejte a ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Dita, zítra Soňa