Bermudy (Bermuda): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Bermudy je poloautonomní britská kolonie

ÚvodBermudy
Země:

Bermudy
Bermuda

Dějiny:

Bermudy poprvé se usadili v 1609 do angličtiny ztroskotávat kolonistů směřuje k Virginii. Cestovního ruchu na ostrově, aby se vyhnuli severoamerických zimy první vyvinuté v viktoriánské doby. Cestovní ruch je nadále důležité ostrovy ekonomiku, přestože mezinárodní podnikání má překoná ji v posledních letech. Bermudy vyvinul do velmi úspěšné příbřežního finančních center. Přestože referendum o nezávislosti na Velké Británii byla drtivě porazil v roce 1995, současná vláda znovu otevřít diskusi o problému.

GeografieBermudy
Umístění:

Severní Amerika, skupinu ostrovů v severním Atlantickém oceánu, východně od South Carolina (USA)

Zeměpisné souřadnice:

32°20´severní zeměpisné šířky, 64°45´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Severní Amerika

Zobrazit mapu státu: Bermudy :
Rozloha:

celkem: 53,3 čtv. km
Půda: 53,3 čtv. km
voda: 0 čtv. km

235 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

asi jeden-třetí velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

103 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná rybolovná zóna: 200 mořských mil

PodnebíBermudy
Podnebí:

subtropické, mírné, vlhké, vichřice, silný vítr společné v zimě

Povrch:

nízkých kopců oddělených úrodné proláklin

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Obec Hill 76 m

Přírodní zdroje:

vápence, příjemné klima podporu cestovního ruchu

Využíváná půda:

orná půda: 20%
Trvalé kultury: 0%
ostatní: 80% (55% vyvinut, že 45% venkovské / otevřeného prostoru) (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

hurikány (červen až listopad)

Životní prostředí - aktuální problémy:

udržitelného rozvoje

Geografie - poznámka:

Skládá se z asi 138 korálových ostrovů a ostrůvků s bohatými srážkami, ale ne řek či sladkovodních jezerech, některé pozemky byly pronajaty od vlády USA od 1941 do 1995

ObyvatelstvoBermudy
Obyvatelstvo:

66536 (červenec 2008)

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 18% (6055 muži / ženy 5954)
15-64 let: 69,1% (muži 22795 / ženy 23189)
65 let a více: 12,8% (muži 3728 / ženy 4815) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 41 let
Muži: 40,1 let
Ženy: 41,8 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0.546% (2008)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

11.15 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,98 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.28 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,02 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,02 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,98 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,77 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,96 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 7,87 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 9,31 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 6,4 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,3 let
Muži: 76,15 let
Ženy: 80.48 let (2008)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,88 narozených dětí na 1 ženu (2008)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0.297% (2005)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

163 (2005)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

392 (2005)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Bermudian (y)
Přídavné jméno: Bermudian

Etnické skupiny:

54,8% černá, bílá 34,1%, směs 6,4%, ostatní závody 4,3%, nespecifikované 0,4% (2000 sčítání lidu)

Náboženství:

Anglikánský 23%, římští katolíci 15%, Africká metodistická Biskupské 11%, ostatní protestanti 18%, ostatní 12%, nepřidružené 6%, nespecifikovaný 1%, žádné 14% (2000 sčítání lidu)

Jazyky:

Angličtina (úřední), portugalština

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 98%
Muž: 98%
Ženy: 99% (2005)

Základní vzdělání:

Celkem: 13 let
Muži:13 let
Ženy: 14 let (2005)

Závislost:

zámořské území Spojeného království

Školství - výdaje:

1,2% HDP (2006)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBermudy
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Bermudy
bývalé: Somers ostrovy

Vláda - typ:

parlamentní; sebe-řídící území

Hlavní město:

Název: Hamilton
Zeměpisné souřadnice: 32 17 N, 64 47 W
časový rozdíl: UTC-4 (1 hodinu před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná druhé neděli v březnu, končí první neděli v listopadu

Zobrazit největší města státu: Bermudy :
Administrativní rozdělení:

9 farností a 2 obcí *; Devonshire, Hamilton, Hamilton * Paget, Pembroke, * Saint George, Saint Georges, Sandys, Smiths, Southampton, Warwick

Zobrazit všechna města státu: Bermudy :
Nezávislost:

žádný (zámořské území Spojeného království)

Národní svátek:

Bermudy den, 24. května

Ústava:

8. června 1968, změněna 1989 a 2003

Právní systém:

Anglického práva

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Queen Elizabeth II (od 6. února 1952), zastoupená guvernérem sir Richard GOZNEY (od 12. prosince 2007)
předsedy vlády: Premier Ewart Brown (od 30. října 2006), náměstek Premier Paula COX
kabinet: Kabinet udaném premier, kteří jsou jmenováni guvernérem
voleb: v monarcha je dědičný; guvernér jmenovaný se Monarch, po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny ze stran, nebo vůdce většiny koalice je obvykle jmenoval premiér podle guvernéra

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament se skládá ze Senátu (11 křesel, členové jmenovaní guvernérem , přední a opozice) a Dům shromáždění (36 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit až pěti-leté podmínky) volby: naposledy všeobecné volby konané 18. prosinci 2007 (v příštím, který se bude konat nejpozději do 2012 ) volební výsledky: procento hlasů party - PLP 52,5%, 47,3% UBP; sedadel party - PLP 22, UBP 14

Soudní moc:

Nejvyšší soud, Odvolací soud, soudce soudů

Politické strany a jejich vůdci:

Progressive labouristickou nebo PLP [Ewart Brown]; Spojené Bermudy strana nebo UBP [Kim LABUTI]

Politické organizace a jejich vůdci:

Bermudy Zamestnavatelé unie [Eddie Svatí]; Bermudy Průmyslová unie nebo BIU [Derrick Burgess]; Bermudy veřejné služby unie nebo BPSU [Ed BALL]; Bermudy unie učitelů [Michael CHARLES]

Mezinárodní organizace - účast:

CARICOM (spolupracovníka), Interpol (subbureau), MOV, ITUC, UPU, WCO, WFTU

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný (zámořské území Spojeného království)

Diplomatické zastoupení z USA:

šéf mise: generální konzul Gregory W. Slayton
konzulát obecně: Crown Hill, 16 Blízký Road Devonshire DVO3
poštovní adresa: PO Box HM325, Hamilton HMBX; amerického generálního konzulátu Hamilton, US Department of State, 5300 Hamilton Place, Washington, DC 20520-5300
Tel.: [1] (441) 295-1342
FAX: [1] (441) 295-1592, [1] (441) 296-9233

Vlajka - popis:

červená, s vlajkou Spojeného království v pravém horním kvadrantu vlajky-straně a Bermudian erb (bílý a zelený štít s červeným lvem zastávají skrolovaný štít zobrazující ztroskotání lodi moře Venture vypnutí Bermudy v 1609) zaměřený na zevní poloviny vlajky

EkonomikaBermudy
Ekonomický přehled:

Bermudy má třetí nejvyšší příjmy na hlavu na světě, více než 50% vyšší než v USA. Jeho ekonomika je založena zejména na poskytování finančních služeb pro mezinárodní obchod a luxusním vybavením pro turisty. A počet zajišťovacích společností přemístěny na ostrov po útocích z 11. září 2001 a znovu po hurikánu Katrina v srpnu 2005, a přispět tak k rozšíření již tak silného mezinárodního obchodního sektoru. Bermudy cestovního ruchu - který vychází více než 80% návštěvníků z USA - pokračuje v boji, ale zůstává ostrovy číslo dvě. Most kapitálové vybavení a potravin musí být dovezeny. Bermudy průmyslu je malý, i když konstrukce je nadále důležité, že průměrná cena rodinného domu v červnu roku 2003 vzrostlo na 976000 dolarů. Zemědělství je omezeno pouze 20% půdy je orná.

HDP (oficiální směnný kurz):

$ žádné údaje

HDP - růst reálného kurzu:

4,6% (2004)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 69.900 (2004)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 1%
Průmysl: 10%
Služby: 89% (2002)

Pracovní síly:

38.360 (2004)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství a rybolov 3%, dělníci 17%, 19% klerikálního, odborné a technické 21%, administrativní a manažerské 15%, tržby o 7%, služby 19% (2004)

Míra nezaměstnanosti:

2,1% (2004)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

tržby: 738 milionů dolarů
výdaje: 665 milionů dolarů (2004/05)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

2,8% (listopad 2005)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

banány, zelenina, citrusové plody, květy, mléčné výrobky, med

Průmysl:

mezinárodního obchodu, cestovního ruchu, lehká výroba

Elektřina - výroba:

675,6 milionů kWh (2007)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

619,8 milionů kWh (2006)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

4566 barelů / den (2006)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 2,731 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

4378 barelů / den (2005)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledna 2006)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

763 milionů dolarů (2006)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

reexports léčiv

Export - partneři:

Španělsko 13,8%, Německo 11,7%, Švýcarsko 8,8%, Dánsko 6,6%, Velká Británie 6% (2007)

Import:

$ 1,162 mld. EUR (2006)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

oblečení, paliva, stroje a dopravní prostředky, stavební materiály, chemikálie, potraviny a živá zvířata

Import - partneři:

Jižní Korea 36,4%, USA 15,7%, Německo 13,2%, Itálie 11,8% (2007)

Dluh - vnější:

160 milionů dolarů (FY99/00)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ žádné údaje

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Bermudian dolarů (BMD) na americký dolar - 1.0000 (fixní sazba zavěšen na americký dolar)

Komunikace / internetBermudy
Telefony - pevné linky:

57.700 (2006)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

60.100 (2006)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: dobrý
domácí: plně automatický digitální telefonní systém; optických vláken kufru linky
International: kód země - 1-441; přistávací místo pro atlantica-1 podmořské telekomunikační kabel, který se rozšiřuje z USA do Brazílie; družicových pozemských stanic - 3 (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 5, FM 3, krátkovlnný 0 (2005)

Televizní stanice:

3 (2005)

Internet - kód země:

.bm

Internet - host:

1.628 (2008)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

48.000 (2007)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBermudy
Letiště:

1 (2007)

221 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
2438 až 3047 m: 1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

Celkem: 447 km
silnice: 447 km

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 137
podle typu: hromadný dopravce 23, chemický tanker 3, kontejner 22, zkapalněný plyn 33 cestujících 24 cestujících / nákladu 5, ropný tanker 18, chlazený náklad 9
cizí-vlastnil: 115 (Austrálie 1, Čína 10, Francie 1, Německo 22, Řecko 9, Hong Kong 4, Irsko 1, 3 Izrael, Japonsko 2, Nigérie 11, Norsko 5, Švédsko 20, UK 3, US 23)
registrovaná v jiných zemích: 50 (Bahamy 12, Marshallovy ostrovy 4, Filipíny 34) (2008)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Hamilton, Saint George

ObranaBermudy
Obrana - složky:

Bermudy pluku (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-23 let věku, nárok muži povinen registrovat konskripční potřebným do Bermudy pluku, který je z velké části dobrovolná; termín doručení 39 měsíců (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 15.623 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 12.682 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 426
ženy: 445 (2008)

Obrana - poznámka:

obrany je v kompetenci UK

Výdaje na obranu:

0,11% HDP (2005)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBermudy

Zobrazit všechny obrázky: Bermudy

Diskuze k článku: Bermudy

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Bermudy Příspěvek k článku: Bermudy Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Bermudy
 Poradna k článku Bermudy
Diskuze k článku: Bermudy
 Diskuze k článku Bermudy
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Bermudy
Bermudy


Bermudy
Bermudy


Bermudy
Bermudy


Bermudy
Bermudy


Bermudy
Bermudy


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Bermudy, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Erik, zítra Šarlota / Zoe