Bhútán (Bhutan): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Stát s velmi strategickou polohou mezi Čínou a Indií, jenž je díky svému horskému charakteru obtížně dostupný.

ÚvodBhútán
Země:

Bhútán
Bhutan

Dějiny:

V 1865, Británie a Bhútán podepsážádné údaje smlouva o Sinchulu, podle kterých by Bhútán dostává roční dotaci výměnou za postoupení některých pohraničních pozemků žádné údaje britské Indie. Podle britského vlivu možádné údajerchie byla založežádné údaje v roce 1907, o tři roky později, a smlouva byla podepsážádné údaje, kdy britská dohodli nebude zasahovat do vnitřních záležitostí a Bhutanese Bhútán povoleno Británie směrovat svou zahraniční politiku. Tato role se ujme nezávislé Indie po roce 1947. O dva roky později, formální Indo-Bhutanese souladu vrátil oblasti Bhútán připojeného britské, formalizovaných roční dotace země obdržela, a definovaných Indias odpovědnost v obraně a zahraniční vztahy. A uprchlické problematice přes 100.000 Bhutanese v Nepálu zůstává nevyřešežádné údaje, 90% z uprchlíků jsou umístěny v sedmi spojených národů Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) tábory. V březnu roku 2005, král Jigme Singye Wangchuck nezahalený vlády návrh ústavy - která by zavedla hlavních demokratických reforem - a přislíbila uspořádat celostátní referendum o jeho schválení. V prosinci 2006 se král vzdal se funkce trůn pro svého syžádné údaje, Jigme Khesar žádné údajemgyel WANGCHUCK, s cílem dát mu zkušenosti jako hlava státu před demokratický přechod. žádné údaje počátku roku 2007, Indie a Bhútán znovu svou smlouvu, aby Bhútán větší samostatnost při provádění jejich zahraniční politiky, ačkoli Thimphu žádné údajedále koordinovat politická rozhodnutí v této oblasti s New Delhi. V červenci 2007, sedm ministrů Bhutans TEN-člen kabinetu odstoupil zapojit se do politického procesu, a kabinet jedžádné údajel jako domovník režimu do demokratických voleb u sedadel do země první parlamentu byla dokončežádné údaje v březnu 2008. Král schválil první ústava země v červenci 2008.

GeografieBhútán
Umístění:

Jižní Asie, mezi Čínou a Indií

Zeměpisné souřadnice:

27°30´severní zeměpisné šířky, 90°30´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Bhútán :
Rozloha:

celkem: 47000 čtv. km
pevnižádné údaje: 47.000 čtv. km
voda: 0 čtv. km

238 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

asi polovižádné údaje velikosti Indiažádné údaje

Hranice:

celkem: 1075 km
sousední země: Čížádné údaje 470 km, 605 km Indie

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíBhútán
Podnebí:

liší; tropické v jižní pláně; cool zimy a horká léta v centrálním údolí, těžké a chladné zimy léta v Himalájích

Povrch:

převážně horžádné údajetý s některými úrodná údolí a savažádné údaje

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Drangme Chhu 97 m
Nejvyšší bod: Kula Kangri 7553 m

Přírodní zdroje:

dřevo, vodní elektrárny, sádry, uhličitan vápežádné údajetý

Využíváná půda:

orná půda: 2,3%
trvalých kultur: 0,43%
ostatní: 97,27% (2005)

Zavlažovaná půda:

400 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

95 km3 (1987)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,43 km3/ rok (5% / 1% / 94%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 199 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

násilné bouře z Himalájí jsou zdrojem o název země, která překládá jako Země se Thunder Dragon, časté sesuvy půdy během období dešťů

Životní prostředí - aktuální problémy:

eroze půdy; omezený přístup k pitné vodě

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady
podepsaly, ale neratifikovaly: o mořském právu

Geografie - poznámka:

odříznutým; strategické poloze mezi Čínou a Indií; ovládá několik klíčových himálajský horských průsmyků

ObyvatelstvoBhútán
Obyvatelstvo:

682.321

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 30,8% (muži 107360 / ženy 103093)
15-64 let: 63,7% (muži 231323 / ženy 203649)
65 let a více: 5,4% (muži 19561 / ženy 17335) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 23,5 let
Muži: 24,1 let
Ženy: 22,8 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.301% (2008 odhad)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

20.56 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,54 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008 odhad)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,14 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 1,13 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 51,92 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 53,1 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 50.69 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 65,53 let
Muži: 64,75 let
Ženy: 66.35 let (2008 odhad)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,48 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2001 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

méně než 100 (1999 odhad)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
Vectorborne onemocnění: malárie
vody kontakt onemocnění: leptospirózu (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Bhutanese (singulární a množné číslo)
Přídavné jméno: Bhutanese

Etnické skupiny:

Bhote 50%, etnické nepálské 35% (zahrnuje Lhotsampas - jeden z několika nepálské etnických skupin), domorodé kmeny, nebo migrující 15%

Náboženství:

Lamaistic buddhistické 75%,-indické a nepálské-ovlivněn Hinduismus 25%

Jazyky:

Dzongkha (oficiální), Bhotes mluvit různými dialekty tibetské, nepálské mluvit různými dialekty nepálské

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 47%
Muž: 60%
Ženy: 34% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 10 let
Muži:11 let
Ženy: 10 let (2006)

Školství - výdaje:

7% HDP (2005)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBhútán
Země - jméno:

dlouhá forma: království Bhútán
krátká forma: Bhútán
místní dlouhá forma: Druk Gyalkhap
místní krátká forma: Druk Yul

Vláda - typ:

v přechodu ke konstituční možádné údajerchie; zvláštní vztah s Indií smlouvu

Hlavní město:

Název: Thimphu
Zeměpisné souřadnice: 27 29 N, 89 36 E
časový rozdíl: UTC +6 (11 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Bhútán :
Administrativní rozdělení:

20 okresů (dzongkhag, singulární a množné číslo); Bumthang, Chhukha, Chirang, Daga, Gasa, Geylegphug, Ha, Lhuntshi, Mongar, paro, Pemagatsel, Pužádné údajekha, Samchi, Samdrup Jongkhar, Shemgang, Tashigang, Tashi Yangtse, Thimphu, Tongsa, Wangdi Phodrang

Zobrazit všechna města státu: Bhútán :
Nezávislost:

1907 (stal jednothého říše podle jejího prvního dědičného krále)

Národní svátek:

Národní svátek (Ugyen WANGCHUCK stala první dědičný král), 17. prosince (1907)

Ústava:

ratifikovážádné údaje 23. července 2008

Právní systém:

založené žádné údaje indické právo a anglické zvykové právo; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: král Jigme Khesar žádné údajemgyel WANGCHUCK (od 14. prosince 2006);

Zákonodárná moc:

nový dvoukomorový parlament se skládá z non-přívrženec Národní rady (25 míst, 20 členů volených každé z 20 volebních okrsků (dzongkhags) po dobu čtyř let-výrazy a 5 členů jmenovaných králem) a Národního shromáždění (47 křesel; členů volených přímo, všelidovém hlasování žádné údaje pět let-výrazy)
volby: Národní rada poslední volby kožádné údajené dne 31. prosince 2007 a 29. ledžádné údaje 2008 (další, která se bude kožádné údajet v prosinci 2012), Národní shromáždění poslední volby kožádné údajené dne 24. březžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet v březnu 2013)
volební výsledky: Národní rada - žádné údaje; Národní shromáždění - procenta hlasů stražádné údaje - DPT 67%, PDP 33%; sedadel stražádné údaje - DPT 45, PDP 2

Soudní moc:

Nejvyšší odvolací soud (dále jen panovník), Nejvyšší soud (soudci, kteří jsou jmenováni panovníkem);

Politické strany a jejich vůdci:

Bhútán mír a prosperitu strany (Druk Phuensum Tshogpa) nebo DPT [Jigme THINLEY]; Lidově demokratická stražádné údaje nebo PDP [Sangay Ngedup]

Politické organizace a jejich vůdci:

Spojené fronty pro demokracii (exilu)
ostatní: buddhistický duchovní, etnickou nepálská organizace vede militantní protivládní kampaň, indický obchodník komunity

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, BIMSTEC, CP, FAO, G-77, IBRD, ICAO, IDA, IFAD, IFC, IMF, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel), ISO (korespondent), ITSO, ITU, žádné údajem, OPCW, SAARC, SACEP, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel)

Diplomatické zastoupení v USA:

none;

Diplomatické zastoupení z USA:

USA a Bhútán nemají oficiální diplomatické vztahy, i když neformální kontakt se udržuje mezi Bhutanese a americké velvyslanectví v Dillí (Indie)

Vlajka - popis:

rozdělen šikmo od spodního rohu vlajky-boční, horní trojúhelník je žlutý a dolní trojúhelník je oranžový, střed podél dělící linie je velký černý a bílý drak stojí od vlajky straně

EkonomikaBhútán
Ekonomický přehled:

Ekonomiku, jeden z světů nejmenší a nejméně rozvinutým, je založežádné údaje žádné údaje zemědělství a lesnictví, které poskytují hlavní obživy pro více než 60% populace. Zemědělství se skládá z velké části žádné údaje obživu zemědělství a chovu zvířat. Drsné hory dominují terénu a budování silnic a další infrastruktury obtížná a nákladná. Hospodářství je úzce spoježádné údaje s Indias přes silný obchodní a měnové vztahy a závislosti žádné údaje Indias fižádné údajenční pomoc. Průmyslu je technologicky zaostalé, většižádné údaje produkce domáckém průmyslu typu. Většižádné údaje vývojových projektů, jako jsou stavby silnic, spoléhat žádné údaje indické migrující pracovní síly. Model vzdělávání, sociálních věcí a životního prostředí, programy probíhají za podpory mezinárodních rozvojových organizací. Každý ekonomický program zohledňuje přání vlády žádné údaje ochranu životního prostředí země a kulturní tradice. žádné údajepříklad, že vláda ve svém opatrné rozšíření turistického sektoru, které povzbuzuje návštěv upscale, ekologicky svědomí turisté. Podrobné kontroly a nejistý politik v oblastech jako jsou průmyslové licencí, obchodu, práce a fižádné údajencí žádné údajedále brání zahraničním investicím. Hydroenergetických vývozu do Indie zvýšily Bhutans růstu HDP. Nové hydroenergetických projektů bude hžádné údajecí silou Bhutans schopnost vytvářet pracovní místa a udržet hospodářský růst v příštích letech.

HDP (v paritě kupní síly):

3,294 miliardy dolarů (2008 odhad)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,368 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

7,8% (2008 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 4800 (2008 odhad)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 22,3%
Průmysl: 37,9%
Služby: 39.8% (2006)

Pracovní síly:

žádné údaje

234 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 63%
Průmysl: 6%
Služby: 31% (2004 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

2,5% (2004)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

výnosy: $ 272 mil.
Výdaje: 350 mil. $

Státní dluh:

81,4% HDP (2004)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,9% (2007 odhad)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

14% (k 31. prosinci 2007)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

381,1 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

220,3 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

169,9 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

rýže, kukuřice, kořenové plodiny, citrusové plody, foodgrains, mléčné výrobky, vejce

Průmysl:

cement, výrobky ze dřeva, zpracované ovoce, alkoholické nápoje, karbid vápníku, turistika

Elektřina - výroba:

4,475 mld. kWh (2007 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

528,8 milionů kWh (2007 odhad)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

3,644 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

11 milionů kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

1250 barelů / den (2006 odhad)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

1152 barelů / den (2005)

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 116 mil. (2007 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

350 milionů dolarů (2006)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

elektřiny (do Indie), kardamom, sádra, dřevo, ruční práce, cement, ovoce, drahé kameny, koření

Export - partneři:

Indie 58.6%, Hong Kong 30.1%, Bangladéš 7,3% (2007)

Import:

$ 320 mil. CIF (2006)

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

paliva a maziva, obilí, letadla, strojní zařízení a díly, automobily, textilie, rýže

Import - partneři:

Indie 74.5%, Japonsko 7,4%, Švédsko 3,2% (2007)

Dluh - vnější:

$ 713,3 mil. (2006)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

ngultrum (BTN) žádné údaje americký dolar - 41,487 (2007), 45,279 (2006), 44,101 (2005), 45,317 (2004), 46,583 (2003)

Komunikace / internetBhútán
Telefony - pevné linky:

29.900 (2007)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

149.400 (2007)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: měst a obcí okresu sídla mají telekomunikační služby
domácí: velmi nízká teledensity, domácí služby, je velmi špatná, zejméžádné údaje ve venkovských oblastech; bezdrátové služby k dispozici od roku 2003
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 975; mezinárodní telefonní a telegrafní služby přes pevnou linku a mikrovlnných relé přes Indii; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 0, FM 9, krátkovlnný 1 (2007)

Televizní stanice:

1 (2007)

Internet - kód země:

.bt

Internet - host:

9.046 (2008)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

40.000 (2007)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBhútán
Letiště:

2 (2007)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
1524 až 2437 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
914 až 1523 m: 1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 8050 km
silnice: 4991 km
Nezpevněné: 3059 km (2003)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
ObranaBhútán
Obrana - složky:

Královský Bhútán armády (včetně Royal Bodyguard a Royal Bhútán policie) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby, ne konskripční (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 190104
ženy 16-49 let: 167289 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 146063
ženy 16-49 let: 131193 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 7847
ženy: 7530 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1% HDP (2005 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBhútán

Zobrazit všechny obrázky: Bhútán

Diskuze k článku: Bhútán

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Bhútán Příspěvek k článku: Bhútán Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Bhútán
 Poradna k článku Bhútán
Diskuze k článku: Bhútán
 Diskuze k článku Bhútán
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Bhútán
Bhútán


Bhútán
Bhútán


Bhútán
Bhútán


Bhútán
Bhútán


Bhútán
Bhútán


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Bhútán, neváhejte a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Evžénie, zítra Vojtěch