Japonsko (Japan): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Velmi vyspělá země, známá moderními technologiemi, ale také svou historií a kulturními památkami…

ÚvodJaponsko
Země:

Japonsko
Japan

Dějiny:

V roce 1603, a Tokugawa šogunát (vojenské diktatury) ushered v dlouhém období izolace od cizího vlivu v zájmu zajištění své moci. Pro více než dvě staletí tato politika umožnila Japonsku těšit stabilitě a rozkvětu své domorodé kultury. Na základě Smlouvy o Kanagawa s USA v 1854, Japonsko otevřelo své přístavy a začalo intenzivně modernizovat a industrializovat. Během konce 19. a počátku 20. století, Japonsko se stala regionální mocnost, která byla schopna porazit síly obou Čína a Rusko. Je obsazený Korea, Formosa (Taiwan), a na jihu ostrova Sachalin. 1931-32 v Japonsku obsazený Mandžuska, a to v roce 1937 zahájila plný-rozsah invaze do Číny. Japonsko napadl americké síly v roce 1941 - zahájení Americas vstup do druhé světové války - a brzy obsazeny mnohem východní a jihovýchodní Asie. Po porážce ve druhé světové válce, Japonsko znovuzískaných stát ekonomickou sílu a věrný spojenec USA. Zatímco císař zachovává jeho trůn jako symbol národní jednoty, volených politiků - s těžkými vstup z byrokratů a obchodní vedení - ohánět skutečné rozhodování moci. Ekonomika zaznamenala významné zpomalení začíná v 1990s po třech desetiletích bezprecedentního růstu, ale Japonsko stále zůstává velkou ekonomickou moc, a to jak v Asii a na celém světě.

GeografieJaponsko
Umístění:

Východní Asie, ostrov řetězce mezi severní části Tichého oceánu a Japonského moře, východně od korejského poloostrova

Zeměpisné souřadnice:

36°00´severní zeměpisné šířky, 138°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Japonsko :
Rozloha:

celkem: 377.835 čtv. km
pevnina: 374.744 čtv. km
voda: 3091 čtv. km

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než California

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

29.751 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil ; od 3 mořských mil a 12 mořských mil v mezinárodních průlivech - La perouse nebo sója, Tsugaru, Osumi a východní a západní Kanály z Koreje nebo Tsushima průliv
Sousedící zóna: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil

PodnebíJaponsko
Podnebí:

pohybuje v rozmezí od tropického na jihu se ochladit střídmý v severu

Povrch:

většinou drsné a hornaté

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Hachiro-gata -4 m
Nejvyšší bod: Mount Fuji 3776 m

Přírodní zdroje:

zanedbatelné nerostné zdroje, ryby

Využíváná půda:

orná půda: 11,64%
Trvalé kultury: 0,9%
ostatní: 87,46% (2005)

Zavlažovaná půda:

25.920 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

430 km3 (1999)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 88,43 km3/ rok (20% / 18% / 62%)
Na jednoho obyvatele: 690 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

mnoho spících a některé aktivní sopky, kolem roku 1500 seizmických událostí (většinou tremoru) každý rok; tsunami, tajfuny

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění ovzduší z elektrárny emise výsledky v kyselé deště, acidifikace jezer a nádrží ponižující vod a vodních ohrožující život, Japonsko je jedním z největších spotřebitelů o ryby a tropického dřeva, které přispívají k vyčerpání těchto zdrojů v Asii i jinde

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských živých zdrojů Antarktidy TULENI, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Ochrana ozonové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářské

Geografie - poznámka:

strategickou polohou v severovýchodní Asii

ObyvatelstvoJaponsko
Obyvatelstvo:

127288416 (červenec 2008)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 13,7% (muži 8926439 / ženy 8460629)
15-64 let: 64,7% (muži 41513061 / ženy 40894057)
65 let a více: 21,6% (muži 11643845 / ženy 15850388) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 43,8 let
Muži: 42,1 let
Ženy: 45,7 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,139% (2008)

221 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

7,87 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

222 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

9,26 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,06 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,01 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,74 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,95 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

celkem: 2,8 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 3 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 2,58 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

219 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 82,07 let
Muži: 78,73 let
Ženy: 85.59 let (2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,22 narozených dětí na 1 ženu (2008)

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2003)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

12.000 (2003)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

500 (2003)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Japonský (singulární a množné číslo)
Přídavné jméno: Japonský

Etnické skupiny:

Japonské 98,5%, Korejci 0,5%, čínský 0,4%, ostatní 0,6%

Náboženství:

pozorovat jak Šintoismus a buddhistické 84%, ostatní 16% (včetně křesťanské 0,7%)

Jazyky:

Japonské

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2002)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:15 let
Ženy: 15 let (2006)

Školství - výdaje:

3,5% HDP (2005)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaJaponsko
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Japonsko
místní dlouhá forma: Nihon-koku/Nippon-koku
místní krátká forma: Nihon / Nippon

Vláda - typ:

konstituční monarchie s parlamentní vládou

Administrativní rozdělení:

47 prefektur, Aichi, Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gunma, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyagi , Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Saga, Saitama, Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi

Zobrazit všechna města státu: Japonsko :
Nezávislost:

660 př. nl (tradiční datum založení národa císařem JIMMU)

Národní svátek:

Narozenin císaře AKIHITO, 23. prosince (1933)

Ústava:

3. května 1947

Právní systém:

po vzoru německého občanského práva, systém s anglicko-americký vliv; soudního přezkumu legislativních aktů do Nejvyššího soudu, přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

20 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Císař AKIHITO (od 7. ledna 1989)
předsedy vlády: ministerský předseda Taro Aso (od 24. září 2008)
kabinet: kabinet jmenuje premiéra
volby: Dieta jmenuje premiéra, ústava vyžaduje, aby premiér příkazů parlamentní většinu, po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většinové strany nebo vůdce většinové koalice ve Sněmovně reprezentantů obvykle se stane premiérem, monarcha je dědičný

Zákonodárná moc:

dvoukomorový Dieta nebo Kokkai se skládá ze Sněmovny radních nebo Sangi-in (242 křesel - členů volených na pevné šest-rok podmínek; poloviny opětovně zvolen za tři roky, 146 členů ve více-sídlo volebních obvodů a 96, které poměrného zastoupení) a Sněmovnou Zástupci nebo Shugi-in (480 křesel - členů volených na dobu maximálně čtyři-rok podmínek; 300 v jedno-sedadla obvodech; 180 členů podle poměrného zastoupení v 11 regionálních bloků); premiér má právo na rozpuštění Poslanecké sněmovny v jakémkoli čas souhlas kabinetu.
volby: Sněmovna radních - naposledy konala 29. července 2007 (příští, který se bude konat v červenci 2010), House of Representatives - last konat 11. září 2005 (příštích volbách v září 2009)
volební výsledky: Sněmovna radních - procenta hlasů stranou - Na; sedadel party - DPJ 109, LDP 83, Komeito 20, jcp 7, SDP 5, dalších 18
Sněmovna reprezentantů - procenta hlasů stranou (v jedno-sedadla obvodech) - LDP 47,8%, DPJ 36,4%, ostatní 15,8%; sedadel party - LDP 296, DPJ 113, Komeito 31, jcp 9, SDP 7, ostatní 24 (2007)

Soudní moc:

Nejvyššího soudu (Nejvyššího soudu je jmenován na panovníka po jmenování do kabinetu, všichni ostatní soudci jsou jmenováni na skříni)

Politické strany a jejich vůdci:

Demokratická strana Japonska nebo DPJ [Ichir

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: obchodní skupiny, odbory

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, AfDB (nonregional členů), sdružení APEC, APT, ARF, ASEAN (partner dialogu), Australská skupina, BIS, CE (pozorovatel), CERN (pozorovatel), CP, EAS, EBRD, FAO, G-20, G-5 , G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC , IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, Láďa, MIGA, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE (partner), Paris Club, PCA, PIF (partner), SAARC (pozorovatel), SECI (pozorovatel), OSN, Rada bezpečnosti OSN (dočasný), UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNRWA, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Ichiro FUJISAKI
adresa: 2520 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 238-6700
FAX: [1] (202) 328-2187
konzulát obecně: Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Detroit, Agana (Guam), Honolulu, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Portland (Oregon), San Francisco, Seattle
konzulát : Anchorage, Nashville

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires James S. ZUMWALT
velvyslanectví: 1-10-5 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8420
poštovní adresa: Unit 9800, Box 300, APO AP 96303-0300
Telefon: [81] (03) 3224-5000
FAX: [81] (03) 3505-1862
konzulát obecně: Naha (Okinawa), Osaka-Kobe, Sapporo
Konzulát : Fukuoka, Nagoya

Vlajka - popis:

bílá s velkými červenými disku (což představuje slunce bez paprsků) v centru

EkonomikaJaponsko
Ekonomický přehled:

V letech po druhé světové válce, vládní-odvětví spolupráce, silná pracovní etika, osvojení špičkových technologií a relativně malý příděl obrany (1% HDP) pomohl Japonsku předem s mimořádnou rychlostí do hodnosti druhého nejvíce technologicky silný ekonomiky na světě po Spojených státech. Dnes, měřeno na obyvatele v paritě kupní síly (PPP) základ, Japonsko je třetí-největší ekonomikou na světě po USA a Číně. Dva výrazné charakteristické pro post-válečného hospodářství bylo těsné stavědly struktury výrobců, dodavatelů a distributorů, známý jako keiretsu a záruku celoživotní práci pro významnou část městské pracovní síly. Obě funkce jsou nyní klesající pod dvojím tlakem globální konkurence a domácí se demografických změn. Japans průmyslu je silně závislé na dovozu surovin a paliv. A drobné zemědělské odvětví silně dotovaného a chránit, se výnosy plodin patří k nejvyšším na světě. Obvykle sebe dostatek s rýží, Japonsko dovoz o 60% svých potravin na základě kalorický. Japonsko má jednu z největších rybářských flotil světy a tvoří téměř 15% celosvětového úlovku. Za tři desetiletí, celkový skutečný ekonomický růst byl velkolepý - a 10% průměru v 1960s, a 5% v průměru na 1970, a 4% průměru v roce 1980. Růst výrazně zpomalil v roku 1990 v průměru jen 1,7%, z velké části proto, že poté, co účinky neefektivních investic a majetku cena bublina v pozdních 1980s, že požadované dlouhého časového období pro firmy za účelem snížení nadměrné zadlužení, kapitálu a pracovních sil. V říjnu 2007 Japans nejdelší post-válečné období hospodářské expanze skončila po 69 měsících a Japonsko do recese v roce 2008, s označením 2009 návrat k blízko 0% úrokové sazby. 10-leté privatizaci japonské pošty, která funguje nejen jako vnitrostátní poštovní doručovací systém, ale také prostřednictvím své bankovní a pojišťovací zařízení Japans největší finanční instituci, byl dokončen v říjnu 2007, označování významný mezník v procesu strukturální reformy. Japonského finančního sektoru nebyla silně vystaveni sub-hypotéky či jejich derivátů a zvětralý počáteční efekt globální úvěrové krize, ale prudkým poklesem v podnikatelské investice a globální poptávky po Japans vývoz v pozdní 2008 tlačí Japonsko do recese další . Japans obrovský veřejný dluh, který součty 170% HDP, a stárnutí obyvatelstva, jsou dva hlavní problémy s dlouho-spustit. Pokračuje diskuse o úloze a dopady reformy v restrukturalizaci ekonomiky.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 4,487 bilionu (2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

4,844 bilionů dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

0,7% (2008)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 35.300 (2008)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 1,4%
Průmysl: 26,4%
Služby: 72,1% (2008)

Pracovní síly:

66,15 mil. (2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 4,4%
Průmysl: 27,9%
Služby: 66.4% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

4,2% (2008)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 4,8%
Nejvyšší 10%: 21,7% (1993)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

38,1 (2002)

Investice (hrubé):

22,5% HDP (2008)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 1,672 bilionů dolarů
Výdaje: 1,823 bilionu dolarů (2008)

Státní dluh:

170,4% HDP (2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

1,8% (2008)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

0,1% (19. prosince 2008)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

1,68% (listopad 2008)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

4,37 biliony dolarů (k 31. prosinci 2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

4,783 bilionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

9,653 bilionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

rýže, cukrová řepa, zelenina, ovoce, vepřové maso, drůbež, mléčné výrobky, vejce, ryby

Průmysl:

světy mezi největší a technologicky vyspělých výrobců motorových vozidel, elektronických zařízení, strojů, z oceli a barevných kovů, lodí, chemikálie, textil, zpracované potraviny

Elektřina - výroba:

1,082 bilionů kWh (2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

982,5 mld. kWh (2006)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

129.800 barelů / den (2007)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

5,007 milionu barelů / den (2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 4,453 bilionu (31. prosince 2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

240.000 barelů / den (2007)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

5,032 milionu barelů / den (2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

44,12 milionu barelů (od 1. ledna 2008)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

3,729 miliard m3 (2007)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

100,3 miliard m3 (2007)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

95,62 miliard m3 (2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

20,9 miliard m3 (1. ledna 2008)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

187,8 mld. dolarů (2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 776,8 miliard (2008)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

dopravních prostředků a zařízení, motorová vozidla, polovodiče, elektrické stroje, chemikálie

Export - partneři:

USA 20,4%, Čína 15.3%, Jižní Korea 7.6%, Tchaj-wan 6.3%, Hong Kong 5.4% (2007)

Import:

696,2 mld. dolarů (2008)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, paliv, potraviny, chemikálie, textil, suroviny

Import - partneři:

Čína 20.5%, USA 11,6%, 5,7%, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty 5,2%, Austrálie 5%, Jižní Korea 4,4%, Indonésie 4.2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

954,1 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,492 bilionu dolarů (30. června 2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

139,7 miliard amerických dolarů (2008)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

597 miliard dolarů (2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

jen (JPY) na americký dolar - 103,58 (2008) 117,99 (2007) 116,18 (2006) 110,22 (2005) 108,19 (2004)

Komunikace / internetJaponsko
Telefony - pevné linky:

51,232 milionu (2007)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

107,339 milionu EUR (2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: vynikající domácí i mezinárodní služby
domácí: vysokou úroveň moderní technologie a vynikající služby všeho druhu
International: kód země - 81; četné podmořské kabely poskytovat odkazy v celé Asii, Austrálii, na Středním východě, v Evropě a USA; družicových pozemských stanic - 5 Intelsat (4 Pacifiku a Indickém oceánu, 1), 1 Intersputnik (Indického oceánu), a 1 Inmarsat (Pacifik a Indický oceán regionech

Rozhlasové stanice:

AM 215 (plus 370 opakovačky), FM 89 (plus 485 opakovačky), krátkovlnný 21 (2001)

Televizní stanice:

211 (plus 7341 opakovačky), kromě toho, americké síly byly doručeny 3 televizních stanic a 2 televizní kabelové služby (1999)

Internet - kód země:

.jp

Internet - host:

39,909 milionu (2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

88,11 milionu (2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaJaponsko
Letiště:

176 (2007)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 145
Nad 3047 m: 7
2438 až 3047 m: 41
1524 až 2437 m: 40
914 až 1523 m: 28
Pod 914 m: 29 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 31
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 27 (2007)

Heliporty:

14 (2007)

Potrubní systém:

plyn 3939 km; ropa 170 km, ropa / plyn / voda 104 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 23474 km
normální rozchod: 3204 km 1.435-m rozchod (3204 km elektrizovaných)
úzkorozchodná: 77 km 1.372-m rozchod (77 km elektrizovaná), 20182 km 1.067-m rozchod (13334 km elektrizovaná), 11 km 0.762-m rozchod (11 km elektrizovaná) (2006)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

Celkem: 1.196.999 km
silnice: 949101 km (zahrnuje 7383 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 247.898 km (2006)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

1770 km (námořních plavidel vnitrozemské využívání moří) (2007)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 683
podle typu: hromadný dopravce 136, náklad 30, dopravce 3, chemický tanker 27, kontejner 11, zkapalněný plyn 59 cestujících 12 cestujících / nákladu 135, ropný tanker 156, chlazený nákladu 2, najet na / drmolit 51 vozidel dopravce 61
registrovaná v jiných zemích: 3074 (Austrálie 1, Česká republika 87, Belize 8, Bermudy 2, 1 Barma, Kambodža 1, Kajmanské ostrovy 13, Čína 2, Kypr 21, Francie 1, 4 Honduras, Hong Kong 111, Indonésie 6, Isle of Man 6, Itálie 1, Jižní Korea 20, Libérie 116, Malajsie 4, 8 Malta, Marshallovy ostrovy 17, Nigérie 1, v Norsku 29, Panama 2335, Filipíny 81, Portugalsko 15, Svatý Kryštof a Nevis 3, Svatý Vincenc a Grenadiny 3 , 131 Singapur, Thajsko 4, UK 4, US 7, Vanuatu 29, Vietnam 1, neznámá 1) (2008)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Chiba, Kawasaki, Kobe, Mizushima, Moji, Nagoya, Osaka, Tokyo, Tomakomai, Yohohama

ObranaJaponsko
Obrana - složky:

Japonské ministerstvo obrany (MO): Ground-Vlastní obranné síly (Rikujou Jietai, GSDF), námořní obrany Vlastní-Force (Kaijou Jietai, MSDF), Air-Samostatná obrany sil (Koku Jieitai, ASDF) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let věku pro dobrovolné vojenské služby (2001)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 27819804
ženy 16-49: 26863794 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 22,963 mil.
ženy16-49: 22134127 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 622168
ženy: 590153 (2008)

Výdaje na obranu:

0,8% HDP (2006)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéJaponsko

Zobrazit všechny obrázky: Japonsko

Diskuze k článku: Japonsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Japonsko Příspěvek k článku: Japonsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Japonsko
 Poradna k článku Japonsko
Diskuze k článku: Japonsko
 Diskuze k článku Japonsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Japonsko
Japonsko


Japonsko
Japonsko


Japonsko
Japonsko


Japonsko
Japonsko


Japonsko
Japonsko


Fotogalerie (10)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
17.08: Zpráva byla vymazána 18.08.09 v 22:11 () ......
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Japonsko, neváhejte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zlata, zítra Andrea