Jemen (Yemen): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Velmi chudá země, kde se pěstuje káva, bavlna, tabák, loví se množství ryb…

ÚvodJemen
Země:

Jemen
Yemen

Dějiny:

Severní Jemen se stal nezávislý na Osmanské říši v roce 1918. Britové, kteří měli zřídit protektorát okolí jižního přístavu Aden v 19. století, v roce 1967 stáhla z toho, co se stalo Jižní Jemen. O tři roky později, na jihu vláda přijala marxistická orientace. Masivní exodus stovek tisíc Yemenis z jihu na sever, aby přispěly dvě desetiletí nepřátelství mezi státy. Tyto dvě země byly formálně sjednoceny jako Jemenskou republikou v roce 1990. A jižní separatistické hnutí v roce 1994 byl rychle utlumený. V roce 2000, Saúdská Arábie a Jemen dohodla na vymezení jejich hranic.

GeografieJemen
Umístění:

Blízkém východě, které hraničí s Arabským mořem, Adenský záliv a Rudé moře, mezi Ománu a Saúdské Arábie

Zeměpisné souřadnice:

15°00´severní zeměpisné šířky, 48°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Blízký východ

Zobrazit mapu státu: Jemen :
Rozloha:

celkem: 527.970 čtv. km
pevnina: 527.970 čtv. km
voda:0 čtv. km

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

mírně větší než dvojnásobek velikosti Wyoming

Hranice:

celkem: 1746 km
sousední země: 288 km Omán, Saúdská Arábie 1458 km

Pobřežní linie:

1906 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentální šelf: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíJemen
Podnebí:

většinou pouště, horké a vlhké podél západního pobřeží; střídmý v západních horách postižených sezonní monzun, mimořádně teplé a suché, drsné poušti na východě

Povrch:

úzký pobřežní roviny podporovaný byt-završena kopce a drsné hory, rozpitvaný horské pouštní pláně v centru svahu do pouště interiér Arabským poloostrovem

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Arabské moře 0 m
Nejvyšší bod: Jabal jeden Nabi Shuayb 3760 m

Přírodní zdroje:

ropa, ryby, kamenná sůl, mramor, malá ložiska uhlí, zlata, olova, niklu a mědi; úrodné půdy v západní

Využíváná půda:

orná půda: 2,91%
trvalé kultury: 0,25%
ostatní: 96,84% (2005)

Zavlažovaná půda:

5500 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

4,1 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 6,63 km3/ rok (4% / 1% / 95%)
na jednoho obyvatele: 316 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

písečné bouře a prach storms v létě

Životní prostředí - aktuální problémy:

omezené přírodní zdroje sladké vody, nedostatečné zásobování pitnou vodou; nadměrná, eroze půdy, desertifikace

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

strategickou polohu na Bab el Mandeb se úžina spojující Rudé moře a Anenského zálivu, jedné z nejaktivnějších světy plavebních cest

ObyvatelstvoJemen
Obyvatelstvo:

23013376 (červenec 2008)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 46,2% (muži 5415385 / ženy 5218237)
15-64 let: 51,2% (muži 5996202 / ženy 5795779)
65 let a více: 2,6% (muži 284195 / ženy 303578) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 16,7 let
Muži: 16,7 let
Ženy: 16,8 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

3,46% (2008)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

42.42 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,83 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,03 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,94 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,03 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 56,27 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 60,78 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 51.54 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 62,9 let
Muži: 60,96 let
Ženy: 64.94 let (2008)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

6,41 narozených dětí na 1 ženu (2008)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2001)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

12.000 (2001)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: horečka dengue a malárie
vody kontakt onemocnění: schistosomiáza (2008)

Národnost:

podstatné jméno: jemenská (y)
Přídavné jméno: jemenská

Etnické skupiny:

převážně arabské, ale i Afro-Arab, jižní Asie, Evropané

Náboženství:

Nemuslimských včetně Shafi (sunnitské) a Zaydi (šíité), malý počet židovských, křesťanských a hinduistické

Jazyky:

Arabic

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 50,2%
Muži:70.5%
Ženy: 30% (2003)

Základní vzdělání:

celkem: 9 let
Muži:11 let
Ženy: 7 let (2005)

Školství - výdaje:

9,6% HDP (2001)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaJemen
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Jemen
krátká forma: Jemen
místní dlouhá forma: Al Jumhuriyah al Yamaniyah
místní krátká forma: Al-Yaman
bývalé: Jemenskou republikou [Jemen (Sanáa) nebo Severní Jemen] a lidové demokratické republiky Jemenu [Jemen (Aden) a Jižní Jemen]

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Sanáa
Zeměpisné souřadnice: 15 21 N, 44 12 E
časový rozdíl: UTC +3 (8 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Jemen :
Administrativní rozdělení:

19 gubernií (muhafazat, singulární - muhafazah); Abyan, Adan, Ad Dali, Al Bayda, Al Hudaydah, Al Jawf, Al Mahrah, Al Mahwit, Amran, Dhamar, Hadramawt, Hajjah, Ibb, Lahij, Marib, Sadah, Sana, Shabwah, Taizz

Zobrazit všechna města státu: Jemen :
Nezávislost:

22. května 1990 (republika Jemenu vznikla s fúzí Jemenskou republikou [Jemen (Sanáa) nebo Severní Jemen] a marxisticko-dominují lidové demokratické republiky Jemenu [Jemen (Aden) a Jižní Jemen]);

Národní svátek:

Sjednocení den, 22. května (1990)

Ústava:

16. května 1991; změněna 29. září 1994 a únor 2001

Právní systém:

založen na islámském právu, turecké právo, anglické zvykové právo, a místní kmenoví zvykové právo; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Ali Abdallah Salih (od 22. května 1990, bývalý prezident Severní Jemen, převzal úřad po spojení Severní a Jižní Jemen), Vice President Maj. Gen Abd al-Rab Mansur al-Hadi (od 3. října 1994)
předsedy vlády: ministerský předseda Ali Muhammad MUJAWWAR (od 31. března 2007)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem na doporučení premiéra
volby: prezident volen ve všelidovém hlasování o sedmi-leté období, poslední volby konat 20. září 2006 (další, která se bude konat v září 2013), Vice President jmenuje prezident, premiér a místopředseda vlády ministry jmenuje prezident
volební výsledky: Ali Abdallah Salih zvolen prezidentem; procent hlasů - Ali Abdallah Salih 77,2%, Faysal BIN SHAMLAN 21,8%

Zákonodárná moc:

dvoukomorový zákonodárný orgán složený z Shura Rada (111 křesel; členů, které jmenuje prezident) a Sněmovny reprezentantů (301 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit šest-podmínky roku)
voleb: poslední konané dne 27. dubna 2003 (příští, který se bude konat v dubnu 2009)
volební výsledky: procento hlasů stranou - Na; sedadel party - GPC 228, Islah 47, YSP 7, Nasserite Unionist Party 3, Národní arabské socialistické strany Vana 2, nezávislé 14

Soudní moc:

Nejvyšší soud

Politické strany a jejich vůdci:

Obecné Peoples Kongres nebo GPC [Abdul-Kader BAJAMMAL]; islámských sdružení Reforma nebo Islah [Abdullah Mohammed AL-YADOUMI (úřadující)]; Nasserite Unionist strana [Abdal Malik al-MAKHLAFI]; Národní arabské socialistické strany Vana [Dr. Qasim Salam]; jemenská Socialistické strany nebo YSP [Ali Salih MUQBIL];

Politické organizace a jejich vůdci:

Muslimské bratrstvo; Ženy Národního výboru
ostatní: konzervativních kmenových skupin

Mezinárodní organizace - účast:

AFESD, AMF, RAHJ, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt (signatář), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO (korespondent), ITSO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MONUC, Nam, OAS (pozorovatel), OIC, OPCW, UN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNOMIG , UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel)

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Abd al-Wahab Abdallah al-HAJRI
adresa: 2319 Wyoming Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 965-4760
FAX: [1] (202) 337-2017

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Stephen A. SECHE
Velvyslanectví: Saawan Street, Sanáa
Poštovní adresa: P. O. Box 22347, Sanáa
Telefon: [967] (1) 755-2000 ext. 2153 nebo 2266
FAX: [967] (1) 303-182

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky červená (top), bílá a černá, podobné vlajkou Sýrií, která má dva zelené hvězdy v bílém kapely, a Irák, který má Arabic nápis uprostřed bílý pás; také podobné vlajkou Egypt, který má heraldické orlice uprostřed bílý pás

EkonomikaJemen
Ekonomický přehled:

Jemen, jedné z nejchudších zemí v arabském světě, vykazují průměrný roční růst v rozmezí 3-4% v letech 2000 až 2007. V roce 2008 růst klesl pod 3%, pokud se cena ropy klesla a zpomalující globální ekonomiky sníží poptávku po ropě. Yemens ekonomický osud závisí hlavně na klesající zásoby ropy, ale v zemi se snaží rozšířit své zisky. V roce 2006 začal Jemen ekonomické reformní program navržen tak, aby pozvedla non-olej odvětvích hospodářství a zahraničních investic. V důsledku toho, že program, mezinárodní dárci přislíbili asi 5 miliard dolarů pro rozvojové projekty. A zkapalněného zemního plynu zařízení se plánuje otevřít v roce 2009. Jemen má omezenou expozici, která je součástí mezinárodní finanční systém a ne kapitálových trzích se však, že globální finanční krize zřejmě omezí mezinárodní podpory v roce 2009.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 60,48 mld. (2008)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

27,56 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

3,2% (2008)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 2600 (2008)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 9,4%
Průmysl: 52,4%
Služby: 38.1% (2008)

Pracovní síly:

6,494 mil. (2008)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra nezaměstnanosti:

35% (2003)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3%
Nejvyšší 10%: 25,9% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

37,7 (2005)

Investice (hrubé):

26,3% HDP (2008)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 9,097 miliardy dolarů
Výdaje: 10,55 mld. $ (2008)

Státní dluh:

31,8% HDP (2008)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

18% (2008)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

18% (k 31. prosinci 2007)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

3,076 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 4,526 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

2,224 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, ovoce, zelenina, luštěniny, qat, kávy, bavlny, mléčných výrobků, hospodářských zvířat (ovce, kozy, skot, velbloudi), drůbež, ryby

Průmysl:

těžbě ropy a rafinace ropy malé-měřítku produkci bavlny textilní a kožené zboží, zpracování potravin, rukodělných malé hliníkové výrobky továrny, cement; obchodní opravy lodí

Elektřina - výroba:

5,017 mld. kWh (2006)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

3,804 mld. kWh (2006)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

320.600 barelů / den (2007)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

135.400 barelů / den (2006)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

336.600 barelů / den (2005)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

62.850 barelů / den (2005)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

3 miliardy barelů (od 1. ledna 2008)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

478,5 miliard m3 (1. ledna 2008)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 2,175 mld. (2008)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

9,234 mld. dolarů (2008)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropa, káva, sušené a solené ryby

Export - partneři:

Čína 23.3%, Indie 20.4%, Thajsko 19.1%, Japonsko 7,2%, SAE 5%, USA 4,2% (2007)

Import:

9,215 mld. dolarů (2008)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potraviny a živá zvířata, stroje a zařízení, chemikálií

Import - partneři:

Spojené arabské emiráty 15,1%, Čína 11.6%, USA 7,8%, 7,1% Saúdská Arábie, Kuvajt 5,3%, Německo 4,8% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 8,306 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 6,472 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Jemenská rials (YER) na americký dolar - 199,76 (2008) 199,14 (2007) 197,18 (2006) 192,67 (2005) 184,78 (2004)

Komunikace / internetJemen
Telefony - pevné linky:

968.300 (2006)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

2,978 mil. (2006)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: od sjednocení v roce 1990 bylo vynaloženo úsilí na vytvoření národní telekomunikační síti
domácí: vnitrostátní síť se skládá z mikrovlnné rádiové relé, kabel, troposférických rozptýlím, GSM a CDMA mobilních-buňkové telefonní systémy, pevné a mobilní-line-buněčné teledensity zůstává na nízké úrovni regionální normy
International: kód země - 967; přistávací místo pro mezinárodní podmořský kabel Fiber-Optic Link na celém světě (vlajka), družicových pozemských stanic - Intelsat 3 (2 v Indickém oceánu a 1 Atlantský oceán), 1 Intersputnik (Atlantského oceánu), a 2 Arabsat, mikrovlnná rádio relé do Saúdské Arábie a Džibuti

Rozhlasové stanice:

6 AM, FM 1, krátkovlnný 2 (1998)

Televizní stanice:

3 (včetně jednoho Egypt-založená stanice, která vysílá v Jemenu), plus několik opakovačky (2007)

Internet - kód země:

.ye

Internet - host:

167 (2008)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

320.000 (2007)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaJemen
Letiště:

50 (2007)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 17
Nad 3047 m: 4
2438 až 3047 m: 8
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 33
Nad 3047 m: 3
2438 až 3047 m: 8
1524 až 2437 m: 5
914 až 1523 m: 13
Pod 914 m: 4 (2007)

Potrubní systém:

71 km plyn, zkapalněný plyn 22 km; ropa 1309 km (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 71300 km
silnice: 6200 km
Nezpevněné: 65.100 km (2005)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 4
podle typu: nákladem 1, chemický tanker 1, ropný tanker 1, najet na / drmolit 1
registrovaná v jiných zemích: 13 (North Korea 2, Moldávie 1, Panama 6, Svatý Kryštof a Nevis 1, 2 Sierra Leone, neznámá 1) (2008)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Aden, Hudaydah, Mukalla

Doprava - poznámka:

Mezinárodní námořní úřad zpráv pobřežní vody v zálivu Aden je vysoké riziko pirátství; mnoha plavidel, včetně obchodní a námořní rekreační plavidla, byla napadena a unesena obou kotvících a zároveň probíhají, posádky, cestujících a nákladu, které jsou drženy za výkupné

ObranaJemen
Obrana - složky:

Armáda (zahrnuje republikánské gardy), námořnictvo (zahrnuje námořní pěchotu), Jemen Air Force (Al Quwwat al Jawwiya al Jamahiriya al Yemeniya; zahrnuje letecké obrany síly) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

dobrovolné vojenské služby program autorizovaného v roce 2001, 2-leté služby (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 5080038
ženy 16-49 let: 4852555 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 3585947
ženy 16-49 let: 3619195 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 268468
ženy: 258196 (2008)

Obrana - poznámka:

pobřežní hlídka byla založena v roce 2002

Výdaje na obranu:

6,6% HDP (2006)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéJemen
Mezinárodní spory:

Saúdská Arábie byla posílena jeho beton-bezpečnostní bariéry podél obsazena oddíly plně vymezených hranic s Jemenem se zastavit nelegální překročení hranic-aktivity


Zobrazit všechny obrázky: Jemen

Diskuze k článku: Jemen

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Jemen Příspěvek k článku: Jemen Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Jemen
 Poradna k článku Jemen
Diskuze k článku: Jemen
 Diskuze k článku Jemen
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Jemen
Jemen


Jemen
Jemen


Jemen
Jemen


Jemen
Jemen


Jemen
Jemen


Fotogalerie (14)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Jemen, neváhejte a ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Sabina, zítra Teodor