Úvod

o našem blogu, založen 28.1.2008&

&&&&
&&
&& &

&&&& &Ahojky lidičky &&&&&& &

&&
&& &

&&&&M&áme novinku, blog se přesouv&á a to na str&ánky&&&&& &

&&&&&&
&&&
&
&& &

&&&&&&&http://memoriesofdreams.wbs.cz/jorek/index2.html & (př&ímo )&
&&&&
&
&& &

&&&&&&nebo &&&&&&& &

&&&&&&&http://memoriesofdreams.wbs.cz/index.html& (rozcestn&ík )&&&&&&& &

& & &

&&&&&&&
&&&&
&
&& &

& & &

& & &

& & &


&

&&&V&ít&áme V&ás na na&šem blogu&&&& &

&&&na blogu Anetky a Kessy&&&& &

& & &

& & &

&&&budeme se snažit, aby se V&ám na na&šem blogu moc l&íbilo&&&& &

&&&najdete zde mnoho zaj&ímavost&í o n&ás, ale nejom o n&ás&&&& &

& & &

&&&taky budeme r&ády, když n&ám tady zanech&áte vzkaz&ík&&&& &

& & &

& & &

&&&tak se bavte&&&& &

&&&d&íky za n&áv&štěvu&&&& &

&. && & &

&&&&Str&ánky na&š&í chovatelsk&é stanice&&&&& &

&&
&&& &

&&&&&& & & & & &&&&&Přehled:& &&&& & & & & &&&&&1) Poradna&&& - dozv&íte se zde odpovědi na nejčastěj&š&í ot&ázky, pokud odpověd nenaleznete, napi&ště svou ot&ázku do koment&ářů a j&á se pokus&ím na ni odpovědět nebo naleznu odpov&ídaj&íc&í čl&ánek...&& &&&&&2) Čl&ánky &&&- najdete zde videa m&ých holek a videa, kter&á by v&ás mohla zaj&ímat..., tak&é přibyl čl&ánek o m&é tvořivosti, uvid&íte zde v&še, co jsem prozat&ím pro holky vyrobila... && &&&&&3) Kamar&ádi &&&- pokud i vy se budete cht&ít st&át na&šimi kamar&ády, stač&í poslat na můj e-mail 7 fotek a popis podobn&ý tomu co zde najdete&& &&&&&&4) Fotogalerie&&& - st&ále přib&ývaj&í nov&é fotečky...&& &&&&&5) Ps&í l&áska&&& - v&še o chovu ( h&ár&án&í, kryt&í, březost, porod... )&& &&&&&&6) Chovatelsk&é stanice&&& - v&ýčet chovatelsk&ých stanic ( 51 ChS ) s odkazem na jejich str&ánky&& &&&&&7) Sporty pro psy&&& - přibl&ížen&í sportů pro va&še mazl&íčky i s video uk&ázkami&& &&&&&&8) Cheilla&&& - na&še panička už vytvořila Miminku str&ánečky určo na ně jukněte odkaz najdete v odkazech nebo v Chovatelsk&ých stanic&ích - Ketrys chovatelsk&á stanice && & & & & &

& & &

& & &

.& &

& & &&&&&Prosba psa &&&&& & & & &&&&Můj život trv&á 10-15 roků. Každ&é odloučen&í od Tebe pro mne znamen&á utrpen&í. Mysli na to než si mne koup&í&š.&
&
Dej mi dostatek času, abych pochopil, co ode mne ž&ád&á&š.&
&
Důvěřuj mi a měj mne r&ád, protože pouze tehdy m&á můj život smysl.&
&
Nikdy se na mne nehněvej př&íli&š dlouho a za trest mne nikam nezav&írej!&
&
Ty m&á&š pr&áci, rozpt&ýlen&í, př&átele, ale j&á m&ám jen a jen Tebe.&
&
Často si se mnou pov&ídej! I když v&šemu nerozum&ím, Tvůj hlas budu st&ále r&ád poslouchat.&
&
Mus&í&š vědět, že nikdy nezapomenu, jak se mnou zach&áz&í&š!&
&
Rozmysli si, když mě bude&š cht&ít udeřit, protože m&ými ostr&ými zuby bych Ti mohl ubl&ížit, ale j&á jich proti Tobě nikdy nechci použ&ít.&
&
Když se na mne při na&š&í společn&é pr&áci hněv&á&š, protože se Ti zd&á, že jsem l&ín&ý, mysli na to, že m&ám možn&á ž&ízeň, nebo že jsem dlouho na slunci a moje srd&íčko to těžko sn&á&š&í.&
&
Opatruj mne až zest&árnu. I Tobě se to jednou stane. Pomoz mi prož&ít ve st&ář&í každ&ý hezk&ý den, protože s Tebou překon&ám v&še lehčeji. &&
&
&
&
& & & &

.& &

& & & &&&!!!! FOTOSOUTĚŽ !!!!&&& &

&&&&( aby jste mohli hlasovat, mus&íte b&ýt zaregistrov&áni a přihl&á&šeni )&&&&& &
& & & & &

& & &
&&&kliknut&ím na obr&ázek budete přesměrov&áni&
&
&
&& &
&&&& Bohužel nyn&í nem&áme ž&ádnou fotografii v soutěži&
&
&
&&
& & & && & && & & & & &

& & && & &&
&
&

&
& &&& &
&&&&Materi&ál k čl&ánkům je čerp&án:&&&& &&&&z knihy: Jork&š&írsk&ý terier od Rachel Keyesov&é&&&& &&&&&ze str&ánek: http://www.sweb.cz/silkyterrier/&&&&& &

& & && &


Anetka


Anetka


Kessy


Kessy


Anetka


Kessy


Kessy


Přidat komentář (0) >>>


Kontakt · Kniha návštěv · CelySvet.cz
jorkšírský terier a australský silky terier


Celkem
Týden
Dnes
Online
MaxOn

143561
53
5
0
0