Ps horoskop

HoroskopPes ve znamen Berana (21.3. - 20.4.)


Pes ve znamen Berana rd ukazuje svoj aktivn a ivou povahu. Bv to vtinou pes odvn a nem rd, chceme-li ho omezovat v jeho svobodn vli. Je si tak zcela jist, e mu nle patin volnost v jeho jednn. Tento pes nikdy nezavh, me-li pevzt iniciativu a nkdy pak postrd opatrnost. Pes ve znamen Berana ale nen dn bojovnk, jen m touhu bt vude a vdy jednikou. Tm se rozum, e me sv uplatnn najt pi rznch hrch nebo jinch psch aktivitch. Pes Beran potebuje pnka, kter je schopen dobe a dsledn se prosadit, ale zrove ho nebude pli omezovat.

Aries

Pes ve znamen Bka (21.4. - 20.5.)


Psi ve znamen Bka stoj pevn vemi tymi na zemi. Tm pdem je pro n nejdleitj svenou zemi dobe zabezpeit. To jim dv jistotu a stabilitu. Tento pes m silnou potebu plnit sv koly spolehliv a s pocitem povinnosti. Velk cit maj pro opatrnost, kter ale me perst a v uritou mru nedvry. Pes Bk vechno rd prozkoumv, vdy chce pesn vdt, na em vlastn je. Zrove ale nem rd zmny a radji zstv u toho, na je zvykl, co dobe zn. Tento pes potebuje klidnho a vyrovnanho psovoda, kter ale doke ze svho psa dostat skryt schopnosti.

Taurus

Pes ve znamen Blenc (21.5. - 21.6.)


Pes narozen ve znamen Blenc m smysl pro rozmanitost, zmny a novinky. Nic ho nezasmu vce, ne kdy mus stle zstvat u starch zvyk. Pes Blenec se sice u velmi lehce, ale rd zstv nad vc. V kynologick kole ho zajmaj mnohem vc jin psi ne jeho vlastn vuka, zkrtka vid ivot z nekomplikovan a leh strnky. Tento pes je velmi zvdav a siln zamen na ve nov. Jene pli asto trp nedostatkem koncentrace, protoe se rychle znud. Kdy nem k dispozici dn novinky, vdy si nco najde sm. Pes ve znamen Blenc potebuje tolerantnho majitele se spoustou novch npad.

Gemini

Pes ve znamen Raka (22.6. - 22.7.)


Pes ve znamen Raka se nejradji dr zsady dva kroky vped a jeden vzad, protoe v o sv vlastn zranitelnosti. Je to mimodn citliv pes a tak rd vyuv ochrany druhch. Jestlie mu tuto ochranu pnek odmtne poskytnout, ct se naprosto ztracen. Pak se me projevovat i bojcn a me bt postien i uritou nladovost. Tmto me ztovat ivot sm sob i druhm a proto by mohlo lovka napadnout, e jde o komplikovanho psa. Ale s odvnm a chpavm majitelem doke pes Rak opravdu mnoho a to i pes svou citlivou povahu.

Cancer

Pes ve znamen Lva (23.7. - 23.8.)


Pes narozen ve znamen Lva nle veker cta, protoe on je krl. A i kdy o tom nikdo jin nev, on je o tom pesvden. Pes Lev je rd stedem pozornosti a miluje, kdy se ve to kolem nj. To nen nic, o by musel svdt boj, to mu prost nle. Bojovho ducha uke a tam, kde o nco jde. Rd se vid na stran vtzu a miluje spch. Stejn jak doke vyvinout pln nasazen, doke se ukazovat i jako velk flegmatik a to kdy ho zrovna nic nebav. V tuto chvli s nm nikdo nepohne. Tento pes potebuje pnka, kter mu doke penechat st sv moci, ani by ho ale nechal skkat si po hlav.

Leo

Pes ve znamen Panny (24.8. - 23.9.)


Pes ve znamen Panny je pracovit a vdy pipraven nco podniknout. Nic pro nj nen pli mnoho a neustle hled nov lohy, kter by mohl plnit. Kdy se nic nenabdne, prost nco pivlee a tm se zabv. To zrove ale me zneklidovat jeho okol, to je jasn. Tento pes je vechno jen ne zmatka. Miluje d a kdy m ve vem jasno. Za tchto podmnek se me ukzat v tom nejlepm svtle a pedvst skvl vkony. Pesnost pi prci m prost v krvi. Pitom se ale me petovat a pemhat tak svj nervov systm. Potebuje psovoda, kter mu d pocit pevnho veden a poskytne mu mnoho pohybu.

Virgo

Pes ve znamen Vah (24.9. - 23.10.)


Tento pes ve znamen Vah nev pesn, komu by se ml snait vyhovt. Jestli pnkovi a nebo sm sob. Projevuje tak asto jako nerozhodn a sm tpe, co vlastn chce. Doke proto ocenit, kdy jeho majitel vdycky v, co se bude dt, protoe pes Vhy ct velkou potebu se pizpsobit lovku a t s nm ve shod. To ho tak ene k dobrm vkonm. Tohoto psa neskuten t, kdy ct, e si ho pnek cen. Budeme-li si od nho dret odstup, bude trpt. Miluje harmonick prosted a doke bt dobe vychovateln, poslunost u nj nebv problm. Potebuje pnka, kter mu doke poskytnou harmonick domov a vyrovnanost.

Libra

Pes ve znamen tra (24.10. - 22.11.)


Pes ve znamen tra doke sv okol fascinovat. Vyzauje z nj cosi tajemnho. Je to pes, kter chce ctit hranice, ale zrove reaguje na to, kdy mu je stanovme. Doke svho majitele testovat a stavt se ped nejrznj vzvy a asto v tom bvaj boje o moc. Ty se nemus odehrvat v zpornm smyslu, ale pes je nech svho majitele dkladn poctit. Tento pes vyaduje intenzivn vztah s lovkem a jedin tak je schopen absolutn poslunosti. Jeho majitel mu pat a ct-li se bt v tomto smru ohroen, doke reagovat rliv. Pnek by ml mt sprvn postoj k moci a vnst do jeho ivota hodn disciplny.

Scorpio

Pes ve znamen Stelce (23.11. - 21.12.)


Pes Stelec je mimodn ptelsk, rozum svmu okol a doke okouzlit neuvitelnm optimismem. Rd navazuje kontakty a m radost, kdy se me zapojit do kadodenn innosti. Bt pi vem je pro nj velmi dleit. Pi prci je ale sp vybrav, nem toti vrazn smyls plnit sv povinnosti. asto m pocit, e se narodil pro nco vyho. Kdy se ale pro nco nadchne, doke vyvinout ohromn eln, nesm ho ale ohrozit dn pekky, to pak rychle ztrc motivaci. Pes Stelec je vdy pipraven si hrt a trv u nj dle, ne-li dospje a stane se rozumnjm. Potebuje velkorysho majitele, kter vid ivot s nadhledem.

Sagittarius

Pes ve znamen Kozoroha (22.12. - 20.1.)

Pes ve znamen Kozoroha je kadm coulem pes, kter piel na svt, aby tu nco dokzal. Souhlas s pnkem, e prce a poslunost pat dohromady a miluje clenou innost. Je dleit vyzvat ho ke hrm. M vzorov postoj k prci a lze s nm dosahovat vysokch cl. Je to pes vytrval, odoln a houevnat. Kdy ho lid ignoruj, doke si postavit hlavu a pak u s nm nejde vbec nic. Tento pes potebuje korektnho pnka, pro kterho je dleit nejen prce a i hra.

Capricorn

Pes ve znamen Vodne (21.1. - 19.2.)

Pes Vodn je mezi psy nm zvltnm. Rd se toti odliuje od ostatnch a klade velk draz na svou individualitu. Pes ve znamen Vodne se doke projevovat velmi svhlav a kdy nechce, je velmi obtn ho k emukoliv pinutit. Rd se nechv prosit, ale kdy ct, e mu lid nechvaj uritou individualitu, je schopen velkch in. M ilou mysl, je velmi pozorn a jen tak nco mu neunikne. Je to pes aktivn a miluje novinky. Potebuje psovoda, kter se rd nechv inspirovat novinkami, take ne vdy probh ve podle zajetch kolej.

Aquarius

Pes ve znamen Ryb (20.2. - 20.3.)


Tento pes je velmi citliv a hraj u nho velkou roli pocity. Pes ve znamen Ryb je mimodn vnmav a proto reaguje rychle a citliv na nlady kadho druhu ve svm okol. Je to pes, kter se doke zcela odpoutat od okol a sthnout se do svho vnitnho svta. Pak u nic nesly a vypad to, jako kdyby vbec nebyl na pjmu. Tohoto psa musme doopravdy milovat a tm mu pak jsme schopni odpustit jeho eskapdy. Potebuje velmi chpavho a citlivho majitele, kter je vnitn vyrovnan. Pak je s nm mon i dobr spoluprce.

Pisces
Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  24. 10. 2021 - Dnes m svtek Nina, ztra  Beta >>>
jorkrsk terier a australsk silky terier


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

138746
75
7
1
2

Logo: BlogAneta a Kessy