Australsk Silky terier

SilkyFCI-Standard . 236 / 25. 05. 2005/ GB

AUSTRALIAN SILKY TERRIER

.
Australsk Silky terir

KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 3 terii.


Sekce 4 Toy terii.
Bez pracovnch zkouek.

.
ZEM PVODU: Austrlie

DATUM PUBLIKACE PVODNHO PLATNHO STANDARDU: 19.04.2005.

VYUIT: Terir.

CELKOV VZHLED:

Pes je kompaktn, stedn nzko posazen, stedn dlky, elegantn stavby tla, ale s dostatenou substanc, take psob oprvnn dojmem, e je schopen ulovit a zabt nedouc hlodavce v dom. Dlen hladk a hedvbn srst psob pstnm dojmem.

.

CHOVN / TEMPERAMENT:

Mus projevovat charakteristick povahov vlastnosti terir, ztlesuje horlivou ostraitost, inorodost, zdrav a vkonnost.

HLAVA: Stedn dlky, ponkud krat od piky nosu k spojnici o ne od spojnice o k tlnmu hrbolu. Hlava mus bt siln a vyjadovat povahu terira, mezi uima je stedn ky.

.

LEBEN PARTIE:
Mozkovna: Ploch, mezi oima nen vyplnn, s jemnou hedvbnou chocholkou, kter nespad pes oi (dlouh spadajc srst na tlam nebo lcch se psn postihuje).

.

OBLIEJOV PARTIE:
Nosn houba: ern.
Pysky: Pevn a dobe pilhajc.
elisti / zuby:
Siln elisti, zuby rovnomrn uspodan a ne stsnan, horn ezky tsn pekrvaj doln ezky (nkov skus).
Oi: Oi by mly bt mal, ovln, nikdy kulat ani vystupujc; mus bt co nejtmav barvy s inteligentnm a chytrm vrazem.
Ui:
Ui by mly bt mal, ve tvaru psmene V, jemn ke, nasazen vysoko na lebce. Jsou neseny vztyen a bez dlouh srsti.

.

KRK:

Stedn dlouh, elegantn, lehce klenut linie je ladn pechzejc do plec. Dobe pokryt dlouhou hedvbnou srst.

.

TRUP:

Stedn dlouh a v ve sprvnm pomru s vkou psa.
Horn linie: Vdy rovn horn linie (v postoji i v pohybu). Pronesen nebo vyklenut horn linie je vn vada.
Bedra: Siln.
Hrudnk: Stedn hloubky a ky.
ebra: Dobe klenut, dosahujc dozadu a k silnm bedrm.

.

OCAS:

Pednostn kuprovan, vysoko nasazen, nesen vztyen, ale ne pehnan vesele. Nemly by ho pokrvat dn praporce.
Je-li nekuprovan, prvn ti obratle jsou neseny vzpmen nebo lehce zahnut, ale ne zatoen nad hbet. Ocas nesm kroukovat. Dlka mus harmonicky ladit s celkem. V souladu s popisem mus bt kuprovan i nekuprovan ocas zcela prost jakchkoliv praporc.

.

KONETINY:

HRUDN KONETINY:
Hrudn konetiny maj elegantn, kulat kosti, jsou rovn a dobe postaven pod tlem, bez znmek slabosti v zpst.
Plece: Jemn a dobe vzad uloen, spolu s dobe zahlenou pan kost tsn pilhaj k ebrm.
Lokty: Nejsou vtoen dovnit ani vyboen ven.

PANEVN KONETINY:
Stehna: Mus bt dobe vyvinut.
Kolena: Mla by bt sprvn zahlen.
Hlezna: Dobe zahlen. Pi pohledu zezadu jsou hlezna nzko nad zem a navzjem rovnobn.

.

TLAPY:

Mal, s dobe vyvinutmi poltky, koi, s tsn uzavenmi prsty, drpy mus bt ern nebo velmi tmav.

.

CHODY / POHYB:

Pohyb mus bt voln a pmoarm, bez znmek ochablosti v plecch nebo loktech. Tlapy ani nadprst nesm bt vyboeny ven ani vtoen dovnit. Pnevn konetiny mus vykazovat siln posuv, piem kolena a hlezna jsou velmi prun. Pi pohledu zezadu nesm bt pohyb pli zk ani pli irok.

.

OSRSTN

SRST:

Srst mus bt hladce pilhajc a jemn, jej textura je hedvbn. Dlka srsti nesm bt takov, aby omezovala pohyb psa a nesm tak zcela zakrvat pohled pod psem (mus umoovat zahldnout denn svtlo pi pohledu pod psem). Tlapy hrudnch a pnevnch konetin nesm bt pokryty dlouhou srst.

BARVA:

Pijateln jsou vechny odstny modr a tslov; m sytj a bohat tyto barvy jsou a m jasnji jsou definovan, tm lpe. Stbrn a bl jsou nepijateln. Modr na ocasu mus bt velmi tmav. Stbit modr chocholka nebo chocholka v jelen barv je douc. Rozloen modr a tslov je nsledujc: tslov kolem zkladny u, tlamy a po stranch lc. Modr od zkladny mozkovny a po piku ocasu, stk dol po hrudnch konetinch tm a k zpst a dol po stehnech a ltkch a k hleznm; Tslov probh v linii dol pes kolena a od zpst a hlezen k prstm a kolem iti. Modr barva trupu nesm mt odstny ani ndech tslov ani bronzov. Tslov znaky mus bt ist, nesm mt uhlov odstny. ern barva je povolena u tat, ale mus bt pebarvena na modrou barvu do vku 18 msc vku.

.

VELIKOST:
Vka:

Psi: 23 a 26 cm (9 a 10') v kohoutku.
Feny mohou bt trochu men.
Hmotnost: 3,5 a 4,5 kg.

Hmotnost mus bt ve sprvnm pomru s vkou.

.

VADY:

Jakkoliv odchylka od ve jmenovanch bod se mus posuzovat jako vada, jej hodnocen mus bt v pesnm pomru k jejmu stupni zvanosti.

Diskvalifikovn mus bt kad pes, u kterho se zeteln projevuj fyzick abnormality nebo poruchy chovn.

.

Poznmka:

psi mus vykazovat dv viditeln normln vyvinut varlata, nachzejc se zcela v ourku.


Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  24. 10. 2021 - Dnes m svtek Nina, ztra  Beta >>>
jorkrsk terier a australsk silky terier


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

138742
70
2
0
1

Logo: BlogAneta a Kessy