Pe o Jorkiho

pe o srst, itn u, stihn drpk, vitamnyDobe oetovan a zdrav pes se pozn na prvn pohled podle svho zevnjku

Jeho srst se leskne, oi jsou jasn a je sprvn iven

( ani tlust ani huben )

.

.

Pe o srst

.

Zatmco pokud jde o krmen, cvien nebo msto, nepotebuje jorky nijak zvltn pi, starost o jeho srst klade na chovatele podstatn vt poadavky. Pokud jde o srst, nen toti prava to hlavn.

Vstinji eeno: NAPED KOICH LECHTME, PAK HO KRMME

Hebelcovn, kartovn a koupn jsou druhotn.

Jorky je prav dlouhosrst plemeno, co znamen, e jeho dlouh, hedvbn a jedinen mode zbarven srst pat k jeho znakm. Pln dlouh koich se jorkm obvykle ponechv jen kvli vstavnm elm, protoe vyaduje zvlstn pi. Ostatn majitel jork vtinou nechvaj srst pistihnout do pimen dlky.

Na jorkiho se srst v pln dlce je teba pi he nebo bhn pod dohlet, protoe srst se lehce zni nebo zamot. Vtina majitel jorkr svazuje psm jednotliv prameny srsti, aby se mohli snadnji pohybovat a dovdt. Dlouh srst by se nikdy nemla upednostovat na kor hran a zbavy.

balkovn

Majitel vstavnch ps se mus seznmit s umnm jak balkovat srst, co je velmi nron postup naten vlas do vce paprovch balk. Balkovnm se srst chrn ped pokozenm a zacuchnm. Bohuel postup balkovn se ned dost dobe popsat, a proto by jste mli podat o radu zkuenho chovatele, kter vm jej urit rd nzorn pedvede.

.

Balkujc: Jarmila Podzemsk
Fotografie: Martina Smetanov

.

kartovn

Snate se, aby si mlad tn co nejdve zvyklo na kododenn kartovn. Nen nic pjemnho zpasit kad rno se psem, abyste ho mohli vykartovat. Vtina jork va pozornost urit uvt, ale jak se k: m dv tm lp.

U ttka se vyplat pouvat kart s dlouhmi ttinami. Peliv se vyhbejte tvi, protoe i drobn sklouznut ruky me zpsobit vn porann o. Jeliklo tata bvaj velmi il, je teba pejska obas vykoupat, aby zstal i nadle ist a upraven. Pokud tn jet krmte tekutou stravou, je teba mu po kadm jdle umt obliej. Doporuuji tedy pejt na suchou stravu, udrte tak pejska v istot. Kadodenn kartovn pomh odstraovat odumel vlay a podncuje innost mazovch l, tm pes zskv lesk a zdrav vzhled srsti. Snte tm tak riziko zacuchvn a odstrante usazen prach, lupy a ji zmiovan odumel vlasy.

Pro dosplho psa je nejvhodnj kart s prodnmi ttinami. Kartujte pejska od konk ke konekm, ve vech stranch. Pokud je srst pli zacuchan, pouijte ped kartovnm hydratan sprej s norkovm olejem, nechte chvli psobit a pot postupn uvolnte zacuchan vlasy prsty a a pak pouijte kart, a to nejprve od zacuchanch konek a ke konkm. Nikdy nekartujte psa, kter m suchou srst. Srst se pak lme a vytrhv. Doporuuji pouvat oleje nebo lanolin, aby se jorkiho srst krsn leskla a tak proto, e srst stimuluj s zamezuj jejmu zacuchvn.

Nevynechvejte kadodenn pi, nebo dal den bude prava srsti mnohem sloitj. Vyvarujte se tak plinho kartovn, protoe zpsobuje roztepen konek. Na pravu chocholky, vousk a vytvoen pinky pouvm tzv. vivk, seenete ho v kad drogerii.

.

koupn

Psi se nemus mt tak asto jako lid, ale pravidlen koupn je dleit pro zdravou ki a zdravou, lesklou srst. Je teba, aby se pes ve van ctil pohodln, jinak to pro vs pro oba me skonit jako pkn mokr, namydlen a pinav zitek.

Psa ped navlhenm prokartujte. Zabrnte tm vzniku vtch chum a zacuchn, kter se z mokr srsti odstruj velmi patn. Pes by ml stt na neklouzav podloce.

Zante zvlhenm srsti. K jejmu dkladnmu proplchnut a namoen je teba sprchy nebo hadice. voda by nemla bt ani pli hork, ani pehnan studen. Potom koich naamponujeme a dkladn vymyjeme. Mli byste pouvat speciln ampony pro psy a nepouvat vrobky uren lidem!

Hlavu umyjeme a nakonec, proto aby se jorkimu nedostal ampon do o.

Vtrejte ampon a do ke. V prbhu si mete vimnout, jestli jorki nem njak boule, krbance i jin zvady. Nevynechvejte dnou st tla. Po na amponovn je teba psa podn splchnout. Nesplchnut ampon drd pokoku.

Chrate oi psa rukou a smujte proud vody tak, aby stkal na opanou stranu. Mli byste tak zabrnit vniknut vody do unch kanlk ( tampnky do u ). Nechte psa podn oklepat.
.


Po koupeli rozesvejte srst s nejvt opatrnost, aby nedolo k jejmu pokozen.

Jemn vysuovn malm fnem je lep ne nechat srst prost jen tak uschnout. Proud teplho vzduchu by neml bt pli hork. Pi vysouen si vypomhejte pendlkovm hebenem, aby se srst nezacuchala.

Nakonec nezapomete na culek, je pro jorkiho nezbytnost.


.

itn u

Ui mus bt ist.

Pebytenou srst vevnit vysthejte nebo vtrhejte. J sama srst trhm.

Ui istte vatou a specilnm istcm ppravkem nebo t unm pudrem pro psy. Ppravek je k dostn ve vech chovtelskch potebch. Drte se nvodu napsanho na etiket. Interval pouit ppravku se li v zvislosti na jeho sloen.

Nikdy psovi neitte ui hloubkov. Vdy radi zajdte k veterini.

Psovi kpnte uren mnostv do sluchovodu a podn promasrujte, pak psa nechte podn vyklepat. Pot vememe vatu a un boltec dkladn oistme.

Vmejte si jakchkoli znmek infekce nebo rozto. Pokud pes tese asto hlavou nebo si krbe ui, vtinou to znamen un problm. Pokud jsou jeho ui nezvykle ctit, je to jasn znmka rozto nebo infekce a signl k nvtv veterine.

.

sthn drpk

Pes s dlouhmi drpky me nkoho zranit, kdy na nj ske nebo ho nemysln krbne. Dlouh drpky se tak astji zatrhvaj a krvcej nebo zpsouj rozen nohy.

Chovatelsk pravidlo k, e slyte-li cvakn drpk na podlaze, kdy pes jde, m je pli dlouh.

Sthn si na poprv nechte ukzat od odbornka. Stedem kadho drpku toti prochz de, v n je cva, kter kon pmo blzko u konce drpku. Jestlie ji omylem nastihnete, bude krvcet a psa to bude dost bolet, protoe v deni jsou nervov zakonen.

Mjte po ruce prostedky zastavujc krvcen, jako kamencov pudr nebo tyinku ( pouvaj se pi holen ).

Kdy u se stane, e de omylem nastihnete, nepanikate, zastavte krvcen a pitom na psa konejiv hovote. Jakmile se uklidn, pokraujte sthnm ostatnch drpk.

Je lep sthat mn a astji , zvlt u ernch drpk.

V obchodech pro chovatele prodvaj pro tento el speciln ps kletiky. j pouvm tzv. gilotinu.

.

vitamny a viva

Urit se vyplat

1)

Pravidelnm podvnm biotinu zabezpete Vaemu psovi dokonale jemnou, bohatou a lesklou srst.

U dlouhosrstch plemen se podvnm biotinu prodluuje dlka srsti ( nejlep efekt doshnete pi kombinaci s ppravkem Hyper-coat).

Podvnm biotinu pedejdete zdravotnm problmm, kter zpsobuje jeho nedostatek. Nedostatek biotinu se projevuje:

- suchou srst, drsnou a lmavou, strcejc lesk a pigment.

- Ke se loupe, vykazuje svdivost, pes se krbe. Na ki se objevuj fleky, lmaj se drpky.

- Zpsobuje poruchy plodnosti.

- Nedostaten zsobovn bezch a kojcch fen biotinem, m nepzniv vliv na vitalitu tat.

- U starch ps pi nedostatku biotinu dochz k problmm se srst a ztrt vitality.

2)

Cartivet je modern veterinrn chondroprotektivum navren veterini pro udrovn optimln funkce kloub a normln mobility ps, pro regeneraci kloubnch chrupavek, kost a vaz.

Zkladem ppravku je extrakt z novozlandskho mkke slvky zelenost (Perna canaliculus). Je zdrojem ltek, kter maj protizntliv, protiotokov a lubrikan inky.

Zvyuj schopnost chrupavky vzat vodu, m dochz ke zvyovn prunosti chrupavky, kter je tak odolnj proti porannm a odolv lpe strnut.

Dal sloky ppravku (mangan, vitamin C, zinek) psob jako antioxidanty a ochrana proti volnm radiklm, kter vznikaj pi rozkladu kloubn chrupavky a mohou dle zhorovat jej stav.

Cartivet je doporuovn pro vechny druhy ps:

- nejvt uitek m pro psy star

- pro psy tce pracujc

- pro psy, na kter je kladena vt zt

- pro psy v rekonvalescenci

- pro psy trpc artrzou

3)


Canni Imunn
psob rychle a spolehliv.

Pro psa je svoj chut pamlskem a je ochotn pijmn.

Zvyuje pirozenou obranyschopnost a je zejmn a vhodn v tchto situacch:

- oslaben imunity tat po dostavu

- pomh peklenout obdob pirozenho oslaben imunity u tat

- nejastj pinu prjm a infekc dchacch cest ps v tomto ivotnm obdob

- stav spojench s nedostatenou funkc imunitnho systmu dosplch ps

- snen pirozen obranyschopnosti ve st

- sta psi jsou vnmavj v dsledku tohoto oslaben k infekcm, kterm se mlad pes ubrn

- u vysokho klimatickho stresu, fyzick zte

- v obdob rekonvalescence po nemoci, operaci

- u ps s astmi onemocnnmi dchacch cest, trvicho traktu a infekcemi vbec
Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  24. 10. 2021 - Dnes m svtek Nina, ztra  Beta >>>
jorkrsk terier a australsk silky terier


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

138746
75
7
1
2

Logo: BlogAneta a Kessy