Poradna

nejastj dotazyPojdn vlastnch nebo cizch vkal

Dalo by se c, e je to ps zlozvyk, ketr ve vtin ppad odezn do jednoho roka vku psa. A nebo je to nsledek, chybjcch vitamn. Pokud si jste jisti, e v pejsek dostv dostatek vitamn - zkuste pejskovi podat voav sr ( tvarky, niva, atd...).

Citace ze strnek veterinrn kliniky GABRID - http://img.clubzone.cz/index.php

Dobr den,pojdn vlastnch (i cizch) vkal nen u tat nijak vjimen jev. Existuje nkolik teori, pro k tomuto dochz, ale dn neposkytuje uspokojivou odpov. Ve vtin ppad jde o zlozvyk, kter me pramenit z vrozen zvdavosti tat (pachy vkal jsou pro tn holt lkadlem), z nudy, nedostatku podnt pro zvdav tn (nap. u tat, kter bvaj dlouho doma sama a tmto upoutvaj pozornost majitele atd., me to bt nsledek trestn za 'bobek na koberci' - tn me mt snahu pak po sob tmto zpsobem 'uklzet', napodobovn jinch ps atd.) Tento zlozvyk vak obvykle po prvnm roce vku odeznv.Mn astou pinou jsou zdravotn dvody - dlouhodob hladovn, zvanj poruchy trven, nemoci slinivky, nedostatek vitamn a minerli (uvd se zejmna jd), masvn napaden stevnmi parazity.... Pokud ovem je tn jinak zdrav, prospv, jeho stolice je normln konzistence,krmte ho kvalitn stravou (kam Eukanuba i Royal Canine bezpochyby spad)a pravideln odervujete, jsou tyto piny velmi nepravdpodobn. Dleitmi opatenmi jsou - pravideln odklzen vkal a vasn zamezen pstupu psa k nim, dsledn vchova, vnovn dostatku asu zamstnn psa (pobyt venku, hry, hraky..),pravideln venen, pravideln odervovn dle doporuenho schmatu pro tata (vhodn je i preventivn koprologick vyeten stolice na ptomnost parazit), sprvn viva,zejmna nepekrmovn...a hlavn dostatek trplivosti s psm dorostencem obecn...S pozdravem MVDr.Lucie Nejedlkov, Vet.klinika Gabrid

Okovn

Prbh okovn vm sdl kady veterin. Naplnuje termny okovn a vae povinnost je dochzet v tchto termnech. Chrnte tm zdrav vaeho pejska.

Citace ze strnek veterinrn kliniky GABRID - http://img.clubzone.cz/index.php


Dobr den,po zkladnm okovn v 6.tdnu obvykle nsleduj dal dv peokovn v 9. a 12.tdnu. Tmto je ukoneno tzv. zkladn schma (zkladn kombinace inf. psch nemoc typu psinka, parvovirza, leptospira....vetn vztekliny). Dle je mono pejska naokovat i nad rmec zkladnho schmatu (nap. proti borelize, tetanu...), toto lze v ppad zjmu provst a po 12. tdnu (po dokonen zkladn vakcinace) a je nutno v rozestupu 2-4 tdnu peokovat.S pozdravem MVDr.Lucie Nejedlkov, Vet.klinika Gabrid

Jak krmen je pro pejska nejlep?

Jsou rzn druhy krmiv, ale podle mho soudu kvalitn krmiva jsou od ROYAL CANIN, PROPLAN, EUKANUBA, HILL"S

Citace ze strnek veterinrn kliniky GABRID - http://img.clubzone.cz/index.php

Dobr den,ob zmiovan krmiva ( Royal Canin a Proplan ) pat k superprmiovm adm, tedy k tomu nejlepmu, co na trhu je, proto preference zle ist na Vs a na tom, co bude Vaemu pejskovi nejlpe vyhovovat. Pokud ovem plnujete pejt na nov krmivo, je nutn postupn nvyk (postupn pidvn novho krmiva do pvodn stravy se zvyujcm se podlem, pechod bhem 7-10 dn) jako prevence zavacch pot.Granule je vhodn menm tatm namet, granule jsou kompletnm krmivem, take nemuste mt obavy, e by pejsek strdal. Konzervu samozejm pidat mete, ovem je zapoteb opt volit kvalitn znaky, stejn tak mete krmivo obas spestit i vaenm masem s r - vhodn je libov kuec.S pozdravem MVDr. Lucie Nejedlkov, Vet.klinika Gabrid

Zklidn pejska kastrace?

Kastraci pejska bych brala jako posledn monost, vdy se d pejsek zvldnout vcvikem a tm, e psovi ukete, kdo je pn, a kdo je dominantn.

Citace ze strnek veterinrn kliniky GABRID - http://img.clubzone.cz/index.php

Dobr den,pinou stet ps v jedn domcnosti bvaj nevyjasnn vztahy dominance a podzenosti mezi psy. Situaci lze eit v prvn ad vchovnmi opatenmi - zmnou pstupu majitele (vyhbn se problmovm situacm, nepodporovat slabho psa, nezasahovat do drobnch stet, ktermi si psi 'ujasuj' sv postaven...), zvenm dominance majitele (neustl trnovn poslunosti, aby lo povelem zabrnit vnjmu stetu) atd.Kastrace je dal monou metodou volby, kastruje se mn dominantn pes (obvykle to bv ten star). Pach kastrovanho psa potom toti neprovokuje, kastrac se pes zklidn a snze se podd dominantnmu partnerovi. Ovem pozor - efekt kastrace vak vdy nemus bt zaruen, literatura udv efektivnost pouze kolem 60%.S pozdravem MVDr.Lucie Nejedlkov, Vet.klinika Gabrid

Cestovn se psem po EU

Citace ze strnek veterinrn kliniky GABRID - http://img.clubzone.cz/index.php


Dobr den,pro vycestovn do zem EU je zapoteb mt platn mezinrodn pas pro zvata, pes mus bt tetovn nebo ipovn a mt platn okovn proti vzteklin. Pokud bude Vae jmno zapsno v pasu (mohou bt zapsny a ti rzn osoby), nen problm, abyste se psem cestovala bez babiky.S pozdravem MVDr.Lucie Nejedlkov, Vet.klinika Gabrid

rn a kakn

Mte problm s tm, e vae ttko neum rat a kakat venku? Nejste jedin.

Nejprve je si teba uvdomit, e zatm nemlo anci zjistit, kde se m a kde se nem vyprzdnit. Je teba ho to nauit.

tn se potebuje vyprzdnit po hran, po kadm jdle, po spnku a pokad, kdy hled msto, kde by vykonalo potebu.

Pokud jste se rozhodli, e si pejska naute vyprazdovat venku, budete s nm muset chodit a to asto. U osmi tdennho nejlpe kadou hodinu, m je tn star, tm dle vydr bez prochzky. U dosplho psa venme 3-5x denn.

Je dobr pejska nauit na urit povrch - teba trvu a skombinovat to s povelem - teba rej nebo kakej a je tak dobr se ped kadou prochzkou pejska zeptat - Chce rat?. Vdy kdy pejsek vykon potebu sprvn a v danou chvli kdy m, je teba ho podn pochvlit.

Poku jste pomrn asto v prci, vyplat si dom podit zchod nebo plnku ( j pouvm pebalovac podloky pro miminka, pln stejn el jako speciln rac plnky pro pejsky, pouze cena je pijatelnj )a uit ho na ni.

Ale vdy byste mli dt pednost prochzce ( zejmna, kdy jste cel den doma a nebo kdy se z prce vrtte ).
Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  24. 10. 2021 - Dnes m svtek Nina, ztra  Beta >>>
jorkrsk terier a australsk silky terier


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

138743
72
4
2
2

Logo: BlogAneta a Kessy