Cestování se psem !!!

...co nejlépe....&

&&Cestujeme se psem&&&&

&Dlouh&é cestov&án&í může b&ýt pro psa velmi n&áročn&é jak fyzicky, tak psychicky. Nez&álež&í ov&šem jen na jeho povaze, na dopravn&ím prostředku, na d&élce cesty nebo na počas&í. Různ&á plemena sn&á&šej&í různě pr&ávě rozmary letn&ího obdob&í. Psi s extr&émně zkr&ácenou nosn&í parti&í jsou tak&é extr&émně citliv&í na přehř&át&í organismu a proto by např. buldoci měli cestovat v parn&ých dnech jen v&ýjimečně a rozhodně nikdy ne v poledn&ích hodin&ách.&&&

&Vždy je třeba se na del&š&í cestu připravit. Velmi nebezpečn&é je za letn&ího slunečn&ého počas&í ponechat psa zavřen&ého v autě. Parkov&án&í na slunci představuje velk&é riziko i za oparu a mlhav&ého počas&í. Karoserie auta se velmi rychle zahř&ív&á a okna auta vytv&ářej&í sklen&íkov&ý efekt. Za hraničn&í tělesnou teplotu, při kter&é doch&áz&í k po&škozen&í tk&án&í, selh&án&í z&ákladn&ích životn&ích funkc&í a n&ásledn&é smrti, se u psů považuje 42 stupňů Celsia. V prostřed&í o teplotě okolo 50 oC se tělesn&á teplota může k t&éto hranici přibl&ížit již za 20 až 50 minut v z&ávislosti na relativn&í vlhkosti vzduchu. Přitom teplota vzduchu měřen&á na slunci uvnitř auta může dosahovat až 70 oC.&&&

&O tom, jak&á opatřen&í učin&íme pro vlastn&í cestu, se zmiňujeme na jin&ém m&ístě tohoto vyd&án&í: psa del&š&í dobu před cestou nekrm&íme, s sebou si připrav&íme l&áhev s dostatkem vody a misku. Bezprostředně před n&ástupem do dopravn&ího prostředku ho vyvenč&íme. Nedovol&íme, aby pes vystrkoval za j&ízdy hlavu z vozidla. Během cesty často zastavujeme, při extr&émně vysok&ých teplot&ách psovi nam&áč&íme hlavu a nikdy nenech&áv&áme psa v zaparkovan&ém autě.&&&

&Z&ávazn&ými pravidly pro cestov&án&í psa v autě se zab&ýv&á nov&ý silničn&í z&ákon, kter&ý vstoupil v platnost 1. července 2006. Paragraf 52, bod 5 ukl&ád&á majiteli vozidla povinnost zajistit bezpečnou přepravu zv&ířat tak, že... &"při jejich přepravě nesm&í b&ýt ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovan&ých osob a ani zv&ířat.&" Určitě lze vyložit tento z&ákon i tak, že řidič-chovatel by neměl psa ohrozit ani př&íli&šn&ým horkem. Kromě toho - neriskujte ztr&átu cenn&ých bodů a opatřete si pro psa p&ásy, přepravky, s&ítě či mř&íže předěluj&íc&í prostor v autě pro bezpečnost v&šech ve voze i mimo něj. P&ásy i ostatn&í v&ýrobky jsou prod&áv&ány v různ&ých velikostech a s různ&ým stupněm komfortu pro psa: existuj&í nejm&éně čtyři z&ákladn&í velikosti bezpečnostn&ích p&ásů, různ&é typy polstrov&án&í i up&ín&án&í. V&ýrobci dbaj&í na rychlou a jednoduchou možnost upnut&í, vět&šinou ke st&ávaj&íc&ím p&ásům. Oproti p&ásům maj&í z&ávěsn&á lůžka jak&ýsi bonus nav&íc - kromě zaji&štěn&í bezpečnosti ochr&án&í interi&ér auta před &šp&ínou, vlhkost&í i l&ínaj&íc&ími chlupy. Mř&íže a s&ítě dokonale předěl&í prostor v automobilu, ale nezabr&án&í př&ípadn&ému zraněn&í psa během hav&árie, a přepravky se mohou st&át při nenad&ál&ém zabrzděn&í či n&árazu nebezpečnou střelou.&&


Přidat komentář (0) >>>

Přidáno: 02.07.2007 000 17:05...

<< předchozí článek <<>> další článek >>

Kontakt · Kniha návštěv · CelySvet.cz
Dnes je  08. 02. 2023 - Dnes má svátek Milada, zítra  Apolena >>>
Angličtí bulteriéři a vše kolem nich !!!


Celkem
Týden
Dnes
Online
MaxOn

208206
50
8
1
1

Logo: BlogBulteriéři Ozzy a Danny