Náš první cvičák :)

Dannyho a Ozzyho perná hodinka&&&&

&&Chod&íme na cvič&ák ! &&&&&

&Ano, ano, sly&š&íte dobře, panička n&ás dovedla na cvič&ák abychom se pr&ý naučili l&épe se chovat . Chod&íme tam od listopadu 2007. Samozřejmě že jak jsme tam dojeli, nejprv jsme vůbec nevěděli co že tam budem dělat. Stra&šně jsme j&ásali, když jsme tam uviděli tu spoustu nov&ých kamar&ádů. A l&ítali jsme a běhali. Panička n&ás očkem pozorovala a ře&šila tam jak&ési blbosti s na&šimi očkovac&ími pap&íry u &š&éfa t&é lidsk&é smečky.&&&

&&Danny cvič&í &&&&&

&To už je konec z&ábavy??? Proč mě zav&ír&á? Ozzy se znovu ocitl v kufru auta. Kam jde Danny? V&šichni psi se ocitli zpět na vod&ítku a nastupuj&í do divn&é řady. Hm...na cvič&áku jsou pr&ý ostatn&í asi o 3 t&ýdny před n&ámi, což je pr&ý nic. Sedět u lev&é nohy...no toto...jsem si sem při&šel hr&át a oni na mě zvy&šuj&í hlas a tlač&í mi na zadek. Chjo... A vpřed...co ?? k noze...a už se mnou panička &škube a &škube. Poř&ád pr&ý k noze. Mě se nechce. Ale usoudil jsem že když netah&ám a jdu u nohy dost&áv&ám pi&škot....to je dobr&ý..na tom něco bude. Akor&át lep&š&í by to bylo kdybychom &šli rovně, m&ísto toho neust&ále sam&é vlevo, vpravo..a čelem zad..to o mě panička m&álem zakopla...ale &šlo to..pr&ý nejsem tak hrozn&ý. A t&éd mě nut&í poř&ád si sedat, lehat, vst&ávat..no nech&ápu proč? Inteligence je ov&šem OK. Tyto povely mi jdou vcelku dobře. Brzo jsem pochopil oč jde. Cvič&íme je&ště přivolačku na dlouh&ém vod&ítku ke mně ! Ačkoliv mě to t&áhne za ostatn&ími psy, tohle vcelku ch&ápu, po několika n&ácvic&ích v&ím že m&ám přiběhnout a sednou před paničku, a dostanu pi&škot. Občas m&ám tendence k paničce jen přiběhnout a ut&íkat pryč ale to se dopiluje. Hur&á můj z&ákladn&í tr&éning je ukonce...Můžu běhat hur&á&á&á&á&á...Aaa Ozzy už je tu. Po chv&íli už mě vede panička do auta...cože?? t&éd budu j&á zavřen&ý?? n&é&é&é....&&&

&&Ozzy cvič&í &&&&&

&Co?? kam mě vedou..no j&ít na vod&ítku mi neva, ale nějak&ý t&áhnut&í a že mus&ím vedle nohy..no to ne. Donutili mě sednout si k lev&é noze. Proč v&šichni tak mus&íme sedět? Nasadil jsem svůj star&ý zn&ám&ý v&ýraz - nechci, nebudu, nenuť mě ! A kouk&ám co bude. Pr&ý vpřed a k noze. No pomalu se pl&íž&ím. Nech&ápu proč tak m&ám chodit. Panička usoudila že se mnou to bude těžky ! Jsem pr&ý zabejčen&ý a vzpurn&ý. Tak na mě žvatl&á a mě to rozdivoč&í a hned jdu veseleji. Dostala pokyny, že pr&ý mě mus&í motivovat a blbnout se mnou. Sice nejdu předpisově u nohy, ale to chce pr&ý čas. Zat&ím mus&ím pochopit že mi chůze u nohy neubližuje...No i to zat&áčen&í doleva, doprava..čelem zad...když jdu za něk&ým tak ok. ale když jdu prvn&í, tak zdržuju a chci se ot&áčet za sebe..nevid&ím kdo mi kouk&á na zadek. Chjo..to je teda den..A co to děl&áme jako teď?? Sedni , lehni, vstaň..tak si přeci vyberte co m&ám dělat...Sedni um&ím..pi&škotky jsou OK. Lehni..tak to určitě..nejsem bl&ázen..tak se začnu v&álet..Proč po mě panička křič&í?? si nehrajem??? ona to moc žere..no jo no už lež&ím..a vstaň..no možn&á...Paničce asi do&šlo že se mnou to lehk&ý nebude. Trpělivost a to půjde. Je&ště přivolačka ke mně. To je lehč&í ,to mi jde..akor&át to předsednut&í je&ště moc neum&ím. Hur&á už je volno...a běh&áme a pov&íd&áme si s pesanama co a jak. N&ám s Dannym vysvětluj&í že tak to bude poř&ád..No tohle..chjo...&&&

&A hur&á prvn&í hodina je za n&áma. A od t&é doby chod&íme cvičit pravidelně 1-2 t&ýdně. Ze zač&átku jsme se učili z&ákladn&í povely, postupně přibyla ovladatelnost sedni, lehni, vstaň před psovodem. Pak přivolačka na d&álku k noze, odložen&í - to n&ám jde..teď to zkou&š&íme už i tak, že panička kolem n&ás dribluje balonem a překračuje n&ás atd.. sice v n&ás &škube ale jde to. Samozřejmě i chůze u nohy je těž&š&í a těž&š&í , různ&é křižov&án&í se atd..Pak přibyla i obrana...jooo to n&ás bav&í..to je super !!! a Stopa, nejprv jsme nech&ápali o co go, ale v&íme že tam je dlabanec a to se douč&íme. &&&

&Kamar&ádi na cvič&áku jsou moc fajn, s někter&ýma jsme si padli do oka hned, jindy to trvalo d&éle. Panička z n&ás m&á moc radost, pr&ý už n&ám někter&é věci jdou moc dobře. Ale občas m&áme svůj den a cvič&íme pr&ý hrozně...a taky když někter&á fenečka m&á svoje dny..to na n&í poř&ád mysl&íme a vůbec ale vůbec necvič&íme...&&&

Na cvič&áku n&ás postupně přib&ýv&á, jsme tam st&ál&á banda, ale pak i občas někteř&í nemůžou a tak chod&í m&álo. Na&še standartn&í banda je :&&

Rotvinka - Jesie&&

Rotvinka - Betty&&

Labrador - Snoopy&&

Labrador - Nero&&

Nyn&í byla poprv&é nov&á mal&á Labradorka Beky&&

Pak Carpatiň&áci pana vedouc&ího - Dyk, a Fugina &&

A mal&á staford&š&írsk&á bulinka&&

Dř&íve chodila i kn&íračka, ale dlouho nebyla.&&

S někter&ými se st&ýk&áme i mimo tr&éning. Bydl&í bl&ízko tak chod&íme na proch&ázky.&&

&&&

&&&

&&&

&&&

&&&

&&&

&&&

&&&&&

Náš první cvičák :) : 322-ozzy-danny-1203397929

Náš první cvičák :) : 322-ozzy-danny-1203398002

Náš první cvičák :) : 322-ozzy-danny-1203398108

Náš první cvičák :) : 322-ozzy-danny-1203398164

Náš první cvičák :) : 322-ozzy-danny-1203398236

Náš první cvičák :) : 322-ozzy-danny-1203398343

Náš první cvičák :) : 322-ozzy-danny-1203398448

Náš první cvičák :) : 322-ozzy-danny-1203398530

Náš první cvičák :) : 322-ozzy-danny-1203398562


Přidat komentář (0) >>>

Přidáno: 23.10.2007 000 05:49...

>> další článek >>

Kontakt · Kniha návštěv · CelySvet.cz
Dnes je  02. 02. 2023 - Dnes má svátek Nela, zítra  Blažej >>>
Angličtí bulteriéři a vše kolem nich !!!


Celkem
Týden
Dnes
Online
MaxOn

208156
208188
208156
1


Logo: BlogBulteriéři Ozzy a Danny