Literatura o Bulteriérech

...počteníčko...&&&&Bulteri&ér&&&&Autor: Gibson Bethany&&&&Cena: cca 291,58 Kč&&&&Form&át: 170 x 215 mm , 157 stran , barevn&é fotografie , kř&ídov&ý pap&ír , pevn&á vazba&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Zavř&ít okno&&&&
&Tato kniha v&ás z&ásob&í potřebn&ými fakty o bulteri&érovi a jeho předc&ích, o jeho povaze a standardu plemene stejně jako o vhodn&ém v&ýběru, krmen&í, v&ýcviku, preventivn&í zdravotn&í p&éči a chov&án&í tohoto plemene. Nov&í majitel&é přiv&ítaj&í rady o př&ípravě domova na př&íchod &štěněte a o předch&ázen&í př&ípadn&ým probl&émům se &štěňaty.&
Tento velmi zaj&ímav&ý text doplňuje přes 135 barevn&ých fotografi&í, kter&é jsou stejně poučn&é jako přitažliv&é. Užitečn&é pokyny a zaj&ímav&é informace jsou zdůrazněny tak, aby umožnily snadn&ý př&ístup čten&áře ke v&šemu, co potřebuje vědět o životě s bulteri&érem. Ať už jde o probl&ém s v&ýcvikem k čistotnostim s alergiemi nebo blechami, tato kniha je n&ávodem, jak pot&íž&ím předch&ázet, poskytne čten&áři informace, kter&é bude jako majitel bulteri&éra potřebovat od jeho &štěněc&ího věku až po st&ář&í psa. Je doporučena &špičkov&ými chovateli a cvičiteli. Pečliv&é pročten&í t&éto knihy je prvn&ím spr&ávn&ým krokem každ&ého nov&ého majitele bulteri&éra.&
Zpracov&áv&á n&ásleduj&íc&í t&émata: &&&&&&Předkov&é bulteri&éra &&&&&&Proč bulteri&éra &&&&&&Plemenn&ý standard &&&&&&Va&še &štěně &&&&&&Každodenn&í p&éče &&&&&&Dom&ác&í v&ýchova a v&ýcvik bulteri&éra &&&&&&P&éče o zdrav&í va&šeho psa &&&&&&Když v&á&š bulteri&ér zest&árne &&&&&&V&á&š pes na v&ýstavě &&&&


Přidat komentář (0) >>>


Kontakt · Kniha návštěv · CelySvet.cz
Angličtí bulteriéři a vše kolem nich !!!


Celkem
Týden
Dnes
Online
MaxOn

212264
85
1
0
0