Desatero zsad

jak jednat se svm psem&

&Desatero z&sad spr&vn&ho jedn&n& se psem&&&

&! ! ! Nikdy nenech&vejte dti se psem, a u vlastn&m nebo ciz&m, o samot.&&&

&! ! ! Ped psem neut&kejte, zvy&uje se t&m jeho pron&sledovac& pud. Cyklist& a bci jsou pro psy v&zvou. Jestlie za v&mi pes b&, zpomalte.&&&

&! ! !& & Neru&te psa, pokud ere nebo pije. Pes m& tendenci svoji potravu br&nit. Nikdy psa netahejte za u&i nebo za ocas.&&&

&! ! ! Stejn tak fena br&n& sv& &tata a nerozezn&, e si chcete nkter& pochovat bez zl&ch &mysl.&&&

&! ! ! Nezvedejte &dn& kus j&dla, kter& v&m ped psem spadne na zem. Pokus& se jej z&skat a pak jej br&n&, mysl& si toti, e ho od v&s dostal.&&&

&! ! !& & Nehlate psa za plotem. Me br&nit sv& teritorium.&&&

&! ! ! Ne pohlad&te ciz&ho psa, &dejte o svolen&. Jsou-li s v&mi dti, ptejte se, zda je na n zvykl&.&&&

&! ! ! Ven&-li psa d&t, me se st&t, e jej pivede do skupiny kamar&d. Dti ki&, kad& si chce pejska pohladit, ten me b&t stresov&n a vyprovokov&n k obrann& reakci.&&&

&! ! !& & D&t, kter& leze po tyech, pipom&n& psovi postoj pirozen&ho soupee nebo koisti.&&&

&! ! ! Cenn& zub, teba pi sm&chu, me pes br&t jako v&hrku.&&


Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  28. 11. 2022 - Dnes m svtek Ren, ztra  Zina >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

207775
78
11
1
2

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny