AKTUALITY !!!

o vech novinkch a pravch :)&

&&Lidiky ahojka. Tuhle sekci jsem z&dila abych v&s mohla informovat o novink&ch a &prav&ch na m&m web&ku. Take pehledn zjist&te, co nov&ho je zde a mete bez hled&n& kuknout na to co jste je&t nevidli i neetli.& &&&

&&&Ozzy a Danny&&&&&

&&(* 11.8.2006 a * 29.6.2006) -&&&&

&&&&&&&

&&Novinky tak& na tchto webk&ch :&&&&

&&&&www.ozzy-danny.estranky.cz&&&&&&

& &&

&Obrazek&&&&&20.2.2008 &Nov& foteky ve fotogalerii - V&non& z&vody psovod - II. &st& &&&&&&19.2.2008 &Dops&n l&neek - Ozzy a Danny na cvi&ku :D& &&&&&&23.1.2008 &Nov& foteky ve fotogalerii - V&non& z&vody psovod - I.&st& &&&&&&&21.1.2008 &Upravila jsem trochu menu a pibyly nov& sekce : Bojov& psi, Literatura o &&&&&&&&&&Bulteri&rech, a kalend& Ozzy a Danny 2008&&& &&&& &&&&11.12.2007 &Nov& foteky ve fotogalerii: Na cvi&ku podruh& a OBRANA :D& &&&&&&&29.11.2007 &&Nov& foteky ve fotogalerii: Ozzy a Danny na cvi&ku :D&&&&&&&&9.11.2007 &Doplnny Chovn& stanice bulteri&r :D& &&+ upravena sekce kamar&di :)&&&&&&&&2.11.2007 &&Foteky ve fotogalerii - Fotografie kon& 2. &st&&&&&&&1.11.2007 &Foteky ve fotogalerii - Ozzy,Danny a mamut& kostika :)& &&&&&&10.10.2007 &Zavedena nov& sekce - BULL V NOUZI !!!!& &&&&&&19.9.2007 &Nov& foteky ve fotogalerii - bull verzus &nsk& chocholat& nah& :)& &&&&&&12.9.2007 &Pid&n l&nek o Canisterapii :)& &&&&&&31.8.2007 &Nkolik nov&ch foteek ve fotogalerii :)& &&&&&&29.8.2007 &Dal&& zaj&mav& l&neek &"H&r&n& a bezost fenek &"& &&&&&&&28.8.2007 &&Nov& fotky ve fotogalerii &'Ozzy a ke z divo&ka&'&&&&&&&&9.8.2007& &Dal&& l&neek z knihy &"Psovi p&telem v nesn&z&ch&" , tentokr&t s n&zvem Chov&n& psa v ordinaci.& &&&&&&&8.8.2007& &Nov& l&neek - &'nebezpe& v lese &'& &&&&&&&7.8.2007& &Tak jsem konen pidala fotky do fotogalerie ze srazu Bull. Kuknte stoj& za shl&dnut&. Ahoj Phoebe :& &&&&&&&4.8.2007& &Za&dila jsem novou sekci &'DEN&EK ze srazu BULL!!!&'... zde je pops&n n&& super str&ven& v&kend :)& &&&&&&&3.8.2007& &Ahoj v&ichni. Tak asi jste si v&imli a web&k nkolik dn& ne&el. Proto se jej budu snait v nejbli&&ch dnech &&&&&&&&aktualizovat. &&Minul& v&kend se konal sraz Bull. Fotky u jsou ale na web&k pid&m. Zat&m se mete pod&vat na mj &&&&&&&druh& AKTUALIZOVAN& WEB - &&&www.ozzy-danny.estranky.cz&&&&&&&&20.7.2007& &Pidala jsem dal&& foteky na t&ma - narv&no na koupali&ti :)& &&&&&&&18.7.2007& &l&neek - kupujeme bul&ka :)& &&&&&&&17.7.2007& &Nov& fotky ve fotogalerii - pesani a jez&rko :)& &&&&&&&13.7.2007& &Opt jsem pidala p&r foteek do sekce Kamar&di :)&&&&&&Tak jeliko je dneska 13-t&ho p&tek tak jsem u zp&stupnila sv& druh& webky...zat&m tam toho moc nen& ale&&&&&&kuknte : &&&www.ozzy-danny.estranky.cz&& &&&&&&&12.7.2007& &Na zkouknut& je p&r nov&ch foteek ve fotogalerii :)& &&&&&&&10.7.2007& &Pidala jsem p&r pkn&ch odkaz, stoj& za shl&dnut& :)& &,super test&k (odkaz v sekci V&te jak& jste pes???), &&&&&&taky jsem je&t pidala moc pknou povst o Duhov&m most.&&&&&&6.7.2007& &Nov& l&neek - bulteri&& shrnut&.&&&&&&&&2.7.2007& &Doplnila jsem foteky v sekci Kamar&di !!!, pid&n l&neek Pes a cestov&n& , dal&& l&neek Danny m& rok.&&&&&&&&30.6.2007& &Dal&& zaj&mav& l&neek - Pes a vedro :)& &&&&&&&28.6.2007& &Pid&no p&r kr&sn&ch animac& !!!& &&&&&&&22.6.2007& &Nov& foteky - z v&letu u s&gry....& &&&&&&&21.6.2007& &Nov& l&neek - v&let. a samozejm spousta foteek :)& &&&&&&&19.6.2007& &Pidala jsem moc kr&sn& l&neek - Jak jsi jen mohl???& &&&&&&&18.6.2007& &Foteky z v&kendu, a nov& Murphyho z&kony.&&&&&&&&14.6.2007& &Pidala jsem nkolik foteek do fotogalerie.& &&&&&&9.6.2007& &Pid&n l&nek - Zv&ec& rekordy dotetice.&&&&&&&&&8.6.2007& &Tak jsem dnes opt roz&&ila sekci Tro&ka humoru :) , dan& moudra jsou v&n shodn& se &&&&&&skutenost&.&&&&&&6.6.2007& &Tak lidiky, dnes jsem pidala nov& foteky kon& do galerie. A tak& opt dal&& novinky do sekce Tro&ka&&&&&&&humoru :)&&&&
&

Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  28. 11. 2022 - Dnes m svtek Ren, ztra  Zina >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

207775
77
10
0
2

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny