Multimediální pomůcka Smluvní vztahy ve výstavbě

Seznam smluv:

Smlouva kupní na koupi pozemku :

Smlouva o dílo na zhotovení projektu k územnímu souhlasu (územní rozhodnutí) :

Smlouva o dílo na zhotovení projektu ke stavebnímu povolení :

Smlouva na výkon koordinátora BOZP :

Smlouva o dílo na zhotovení stavby :

Smlouva na výkon TDS :

Smlouva o dílo (subdodávka) :

Smlouva na výkon stavbyvedoucího :

Smlouva o smlouvě budoucí kupní :

Výtah z vybraných zákonů:

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník :

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník :

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání :