WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Doporučené vakcíny: (Očkování koček a druhy vakcin)


KOČIČÍ SVĚT


Kočky se očkují u nás běžně proti panleukopenii, chlamydióze, caliciviroze / rhinotracheitis a vzteklině. Níže jsou doporučené vakcíny.


Kočky se očkují u nás běžně proti panleukopenii, chlamydióze, caliciviroze / rhinotracheitis a vzteklině. První 4 je vždy nutno přeočkovat jinak vakcína nefunguje. Doporučujeme očkování proti leukemii (FeLV), před tímto očkováním je vhodné kočku nejdříve sérologicky testovat, zda se virem již neinfikovala (může být dlouhá léta nositelem aniž by onemocněla). Neexistuje vakcína proti FIV ("kočičí AIDS") ani proti FIP - vakcína která je na trhu, není proti FIP ale proti coronaviroze, ze které může FIP vzniknout.

Očkovat začínáme v 8 týdnech.

QUADRICAT:
proti infekční panleukopenii, respiračním infekcím a vzteklině, kombinovaná čtyř valenční vakcína proti vzteklině, slintavce a respiračním virům koček (herpes-virus, koalici-virus).

LEUCORIFELIN (firma Ron-Mere, Francie) :
proti infekční panleukopenii a respiračním infekcím , kombinovaná troj valentní očkovací látka proti infekční slintavce a respiračním nákazám, vyvolaných herpes- nebo kalici- viry koček.

Fosprenil:
bezpečná profilační (ochranná) látka proti virovým infekcím koček. Tento přípravek se používá následně po jednorázovém kontaktu psů i koček s nemocnými zvířaty, před návštěvou výstavy nebo před dlouhým cestováním; je možné jej aplikovat spolu s vakcínou. Aplikují se jedenkrát per orální nebo injekční formou, a také se používají pro vnější ošetření slizu. Fosprenil není toxický a zvířata jej lehko snášejí. Takové vedlejší účinky, jako slinění, lehké zvýšení teploty, zrychlené dýchání, se obvykle hodnotí jako fyziologická norma. Jest-li ale tyto příznaky trvají déle jak tři dny, je nutné vyhledat lékaře.

CORIFELIN:
proti respiračním infekcím (herpes- a calici- virózy)

FELINIFFA:
proti infekční panleukopenii

LEUCAT:
proti infekci FeLV

RABISIN:
proti vzteklině

___________________________________________________________________________________