Turecko (Turkey): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Poměrně bohatá země, má velké množství nerostných surovin…

ÚvodTurecko
Země:

Turecko
Turkey

Dějiny:

Moderní Turecko bylo založeno v roce 1923 ze zbytků poražené Osmanské říše národním hrdinoou Mustafou Kemalem Pašou, který byl později poctěn přízviskem Atatürk neboli Otec Turků. Pod jeho vedením autoritativního, země přijala široké rozmezí-sociální, právní a politické reformy. Po dobu jednoho-pravidlo strany, experiment s multi-stranické politiky vedly k 1950 volební vítězství opoziční demokratické strany a mírové předání moci. Od té doby turecké politické strany znásobil, ale demokracie byl zlomený do období nestability a intermitentní vojenských převratů (1960, 1971, 1980), které v každém případě nakonec vedlo k návratu k politické moci civilisté. V roce 1997, armáda opět pomohl inženýr vypuzení - lidově přezdívaná post-puč - z té islámské-orientovaná vláda. Turecko vojensky zasáhly na Kypru v roce 1974 s cílem zabránit převzetí řecké části ostrova a od té doby působil jako mecenáš stav k Turecká republika Severní Kypr, který uznává pouze Turecko. A separatistické povstání začalo v roce 1984, které Kurdistan Workers Party (PKK) - nyní známý jako Peoples kongres Kurdistánu nebo Kongra-Gel (KGK) - dominuje turecké militarys pozornost a tvrdil, více než 30.000 životů. Po zadržení skupiny vůdce v roce 1999, se do značné míry povstalců stáhli z Turecka hlavně na severu Iráku. V roce 2004 KGK oznámil konec své příměří a proti útokům připsat na KGK zvýšil. Turecko vstoupilo do OSN v roce 1945 a v roce 1952 se stala členem žádné údajeTO, ale drží non-stálé křeslo v Radě bezpečnosti OSN od 2009-2010. V roce 1964, Turecko se stalo přidruženým členem Evropského společenství. Během posledních desetiletí bylo provedeno mnoho reforem, aby posílila své demokracie a ekonomiky, začala členství přístupových rozhovorů s Evropskou unií v roce 2005.

GeografieTurecko
Umístění:

Jihovýchodní Evropy a jihozápadní Asie (část Turecka, západně od Bosporus je geograficky součástí Evropy), které hraničí s Černým mořem, mezi Bulharskem a Gruzie a hraničí v Egejském moři a ve Středozemním moři, mezi Řeckem a Sýrie

Zeměpisné souřadnice:

39°00´severní zeměpisné šířky, 35°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Blízký východ

Zobrazit mapu státu: Turecko :
Rozloha:

celkem: 780.580 čtv. km
pevnina: 770.760 čtv. km
voda: 9820 čtv. km

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Texas

Hranice:

celkem: 2648 km
sousední země: Arménie 268 km, Ázerbajdžán 9 km, Bulharsko 240 km, Gruzie 252 km, Řecko 206 km, Irán 499 km, Irák 352 km, Sýrie 822 km

Pobřežní linie:

7200 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 6 mořských mil v Egejském moři; 12 mořských mil v Černém moři a ve Středozemním moři
výlučné ekonomické zóny: v Černém moři jen: na námořní hranici dohodl s bývalým SSSR

PodnebíTurecko
Podnebí:

mírného, horká, suchá léta s mírné, vlhké zimy; drsnější v interiéru

Povrch:

vysoká centrální plató (Anatolie); úzký pobřežní plain; několik pohoří

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Středozemní moře 0 m
Nejvyšší bod: Mount Ararat 5166 m

Přírodní zdroje:

uhlí, železná ruda, měď, chrom, antimon, rtuť, zlato, baryt, boritan, celestite (stroncium), smirek, živec, vápenec, magnezit, mramor, perlit, pemza, pyritů (síra), hlína, orné půdy, vodní

Využíváná půda:

orná půda: 29,81%
trvalých kultur: 3,39%
ostatní: 66,8% (2005)

Zavlažovaná půda:

52.150 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

234 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 39,78 km3/ rok (15% / 11% / 74%)
Na jednoho obyvatele: 544 m3 / rok (2001)

Přírodní nebezpečí:

těžké zemětřesení, zvláště v severním Turecku, podél oblouku rozšiřuje od Marmarského moře k jezeru Van

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění vody z ukládání chemických látek a čisticích prostředků, znečišťování ovzduší, zejména v městských oblastech; odlesňování; zájem o ropné skvrny z rostoucí Bosporus loď dopravní

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: Environmental Modifikace

Geografie - poznámka:

strategické poloze kontrolující Turkish Straits (Bosporus, Marmarského moře, Dardanelles), že odkaz Černého a Egejského moře; Mount Ararat, legendární přistávací místo Noahs truhlu, je v daleko východní části země

ObyvatelstvoTurecko
Obyvatelstvo:

71892808 (červenec 2008)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 24,4% (muži 8937515 / ženy 8608375)
15-64 let: 68,6% (muži 25030793 / ženy 24253312)
65 let a více: 7% (muž 2307236 / ženy 2755576) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 29 let
Muži: 28,8 let
Ženy: 29,2 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.013% (2008)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

16.15 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,02 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,03 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,84 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,02 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 36,98 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 40,44 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 33.34 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 73,14 let
Muži: 70,67 let
Ženy: 75.73 let (2008)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,87 narozených dětí na 1 ženu (2008)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1%;

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

225 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

227 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Turek (y)
Přívlastek: Turkish

Etnické skupiny:

Turkish 80%, 20% kurdskému (odhad)

Náboženství:

Nemuslimských 99,8% (většinou sunnitské), dalších 0,2% (většinou křesťané a Židé)

Jazyky:

Turečtina (úřední), kurdština, Dimli (nebo Záza), Azeri, Kabardian

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 87,4%
Muži:95.3%
Ženy: 79,6% (2004)

Základní vzdělání:

Celkem: 11 let
Muži:12 let
Ženy: 11 let (2006)

Školství - výdaje:

4% HDP (2004)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaTurecko
Země - jméno:

dlouhá forma: Turecká republika
krátká forma: Turecko
místní dlouhá forma: Turkiye Cumhuriyeti
místní krátká forma: Turkiye

Vláda - typ:

republikánská parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Ankara
Zeměpisné souřadnice: 39 56 N, 32 52 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Turecko :
Administrativní rozdělení:

81 provincií (iller, singulární - ili), Adana, Ad

Zobrazit všechna města státu: Turecko :
Nezávislost:

29. října 1923 (nástupce stav na Osmanské říši)

Národní svátek:

Den republiky, 29. října (1923)

Ústava:

7. listopadu 1982; změněna 17. května 1987; vědomí - novela prošla referendem o prezidentských volbách dne 21. října 2007

Právní systém:

občanského práva, systém pocházející z různých evropských kontinentálních právních systémů; vědomí - člen Evropského soudu pro lidská práva (ECHR), i když Turecko nároky na omezené výjimky ratifikovaly Evropskou úmluvu o lidských právech, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Abdullah Gül (od 28. srpna 2007)
předsedy vlády: premiér Recep Tayyip Erdo

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Velké národní shromáždění Turecka nebo Velké Turkiye Proso Meclisi (550 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
voleb: poslední konané dne 22. července 2007 (příští, který se bude konat v listopadu 2012)
volební výsledky: procento hlasů strany - AKP 46,7%, 20,8% CHP, MHP 14,3%, nezávislých 5,2% a ostatní 13,0%; sedadel strany - AKP 341, CHP 112, MHP 71, nezávislých 26;

Soudní moc:

Ústavní soud, Nejvyšší soud o odvolání (Yargitay), Státní rada (Danistay), nejvyššího kontrolního úřadu (Sayistay); vojenského vrchního soudu o odvolání; Vojenské vysoké správní soud

Politické strany a jejich vůdci:

Anavatan Partisi (Vlast Party) nebo Anavatan [Erkan MUMCU];

Politické organizace a jejich vůdci:

Svaz svazů veřejného sektoru nebo Kesk [Sami EVREN]; konfederace Revoluční pracovníků odborů nebo DISK [Süleyman CELEBI]; Nezávislí průmyslníků a Businessmens Sdružení nebo MUSIAD [Omerem Cihad VARDAN]; Osobnostní práva Workers Union nebo Hak-je [Salim USLU]; Turkish Konfederace zaměstnavatelských svazů nebo TISK [Tugurl KUDATGOBILIK]; Turkish konfederace práce nebo je-Turk [Mustafa KUMLU]; Turkish Svaz živnostníků a řemeslníků nebo TESK [Dervis GUNDAY]; tureckých průmyslníků a Businessmens sdružení nebo TUSIAD [Arzuhan Dogan YALCINDAG] ; Turkish Svazu obchodních komor a komoditních burzách nebo TOBB [M. Rifat HISARCIKLIOGLU]

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregional členů), Australská skupina, BIS, BSEC, CE, CERN (pozorovatel), EAPC, EBRD, ECO, EU (žadatel), FAO, G-20, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB , IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OIC, OPCW, OSCE, PCA, SECI, OSN, Rada bezpečnosti OSN (dočasný), UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIS, UNOCI, UNOMIG, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WEU (spolupracovníka), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Nabi SENSOY
adresa: 2525 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 612-6700
FAX: [1] (202) 612-6744
konzulát obecně: Chicago, Houston, Los Angeles, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec James F. Jeffrey
velvyslanectví: 110 Atatürkem Boulevard, Kavaklidere, 06100 Ankara
poštovní adresa: PSČ 93, Box 5000, APO AE 09823
Telefon: [90] (312) 455-5555
FAX: [90] (312) 467-0019
Konzulát obecně: Istanbul
konzulát : Adana,

Vlajka - popis:

červená s vertikální bílé půlměsíce (uzavřená část se směrem vlajky straně) a pěti-bílá hvězda na střed těsně mimo půlměsíc otevření

EkonomikaTurecko
Ekonomický přehled:

Krůty dynamické hospodářství je komplexní směs moderního průmyslu a obchodu spolu s tradičním odvětví zemědělství, které stále tvoří více než 35% pracovních míst. Má silnou a rychle se rozvíjejícím soukromém sektoru, ale stát stále hraje důležitou roli v základní průmyslu, bankovnictví, doprava a komunikace. Největší průmyslová odvětví textilní a oděvní průmysl, který tvoří jeden-třetina průmyslových zaměstnání, kterým čelí tvrdé konkurenci na mezinárodních trzích s koncem globální systém kvót. Avšak jiné sektory, zejména automobilového a elektrotechnického průmyslu, roste význam vývozu do Krůty promíchejte. Reálný růst HDP překročil 6% za mnoho let, ale tento silný růst byl přerušen prudkým poklesem výroby v letech 1994, 1999 a 2001. Ekonomika otočil s prováděním hospodářských reforem, a 2004 růst HDP dosáhl 9%, následuje zhruba 5% ročnímu růstu 2005-07. Vzhledem ke globální kontrakce, ročního růstu Odhaduje se, že klesl na 3,5% v roce 2008. Inflace klesla na 7,7% v roce 2005 - a 30-leté nízká - ale vyšplhal zpět na 8,5% v roce 2007. Navzdory silnému hospodářskému zisky 2002-07, které byly z velké části díky obnovené investor zájem o rozvíjející se trhy, MMF podpořily a přísnější fiskální politiky, hospodářství je stále zatížena vysokým schodkem běžného účtu platební bilance a vysokou vnějšího dluhu. Další ekonomické a soudní reformy a budoucího členství v EU se očekává na podporu přímých zahraničních investic. Akciový hodnota PZI v současné době asi 85 mld. $. Privatizace prodeje, jsou v současné době blíží $ 21 miliard. Ropa začala proudit přes Tblisi-Baku-Ceyhan potrubí v květnu 2006, označování významný mezník, že přinese až 1 milion barelů denně z Kaspického moře na trhu. V letech 2007 a 2008, turecký finanční trhy zvětralý významné domácí politické pozdvižení, včetně turbulence pobízeny by spor ohledně výběru bývalý ministr zahraničí Abdullah Gül jako Krůty 11. prezident a případné ukončení činnosti Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP). Ekonomické fundamenty jsou zdravé, poznamenána mírným ekonomického růstu a přímých zahraničních investic. Přesto je turecká ekonomika může být vystaven více negativních ekonomických ukazatelů v roce 2009 jako důsledek globálního ekonomického zpomalení. Kromě Krůty vysoký deficit běžného účtu opustí hospodářství zranitelní destabilizujících posuny v důvěru investorů.

HDP (v paritě kupní síly):

930,9 miliard dolarů (2008)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

798,9 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

4,5% (2008)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 12.900 (2008)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 8,5%
Průmysl: 28,6%
Služby: 62.9% (2008)

Pracovní síly:

23,21 milionu

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 29,5%
Průmysl: 24,7%
Služby: 45.8% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

7,9% (2008)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2%
Nejvyšší 10%: 34,1% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

43,6 (2003)

Investice (hrubé):

21% HDP (2008)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 164,6 miliard dolarů
výdaje: 176,3 miliardy dolarů (2008)

Státní dluh:

37,1% HDP (2008)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

10,2% (2008)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

25% (k 31. prosinci 2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 64,43 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

254,3 miliard dolarů (31. prosince 2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

358,1 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

tabák, bavlna, obilí, olivy, cukrová řepa, lískové ořechy, puls, citrusové plody, živočišné

Průmysl:

textilie, zpracování potravin, auta, elektronika, těžební (uhlí, chromit, měď, bor), ocel, ropa, stavby, dřevo, papír

Elektřina - výroba:

181,6 mld. kWh (2007)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

141,5 mld. kWh (2006)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

2,576 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

863 milionů kWh (2007)

Ropa - výroba:

42.800 barelů / den (2007)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

676.600 barelů / den (2007)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

286,6 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

114.600 barelů / den (2005)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

714.100 barelů / den (2005)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

300 milionů barelů (od 1. ledna 2008)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

893 miliónů m3 (2007)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

36,6 miliard m3 (2007)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

31 miliónů m3 (2007)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

35,83 miliard m3 (2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

8,495 miliard m3 (1. ledna 2008)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 51,68 mld. dolarů (2008)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

141,8 miliard amerických dolarů (2008)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

oblečení, potraviny, textil, kovové výrobky, dopravní zařízení

Export - partneři:

Německo 11,2%, Spojené království 8,1%, Itálie 7%, Francie 5,6%, Rusko 4,4%, Španělsko 4,3% (2007)

Import:

204,8 mld. dolarů (2008)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojní zařízení, chemikálie, semi-hotové výrobky, paliva, dopravní prostředky

Import - partneři:

Rusko 13,8%, Německo 10,3%, Čína 7,8%, Itálie 5.9%, USA 4,8%, Francie 4,6% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

82,82 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

294,3 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

124,8 mld. dolarů (2008)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

13,97 mld. dolarů (2008)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Turkish liras (TRY) na americký dolar - 1.3179 (2008), 1,319 (2007), 1.4286 (2006), 1.3436 (2005), 1.4255 (2004)

Komunikace / internetTurecko
Telefony - pevné linky:

18,413 milionu (2007)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

61,976 milionu (2007)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: komplexní telekomunikační síť prochází rychlou modernizaci a rozšíření zejména v mobilních-buněčné služby
domácí: další digitální výměny jsou umožňující rychlý nárůst předplatitelů; výstavby sítě technologicky vyspělých kufru meziměstských linkách, jak pomocí optických vláken-kabelu a digitálních mikrovlnných rádiových relé, je usnadnění komunikace mezi městskými centry, odlehlých oblastí je dosaženo pomocí domácí satelitní systém, počet účastníků na mobilní-celulární telefonní služby rychle roste
International: kód země - 90; mezinárodní služba je poskytována v SEA-ME-WE-3 podmořský kabel a ponorky vlákno-optických kabelů ve Středozemním a Černém moři, které propojují s Tureckem Itálie, Řecko, Izrael, Bulharsko, Rumunsko a Rusko; družicových pozemských stanic - Intelsat 12; družicové pohyblivé terminály - 328 v Inmarsat a Eutelsat systémy (2002)

Rozhlasové stanice:

AM 16, FM 107, krátkovlnný 6 (2001)

Televizní stanice:

635 (plus 2934 opakovačky) (1995)

Internet - kód země:

.tr

Internet - host:

tr
2,667 mil. (2008)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

13,15 milionu (2006)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaTurecko
Letiště:

117 (2007)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 90
Nad 3047 m: 15
2438 až 3047 m: 33
1524 až 2437 m: 19
914 až 1523 m: 19
Pod 914 m: 4 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 27
Nad 3047 m: 1
1524 do 2437 m: 2
914 až 1523 m: 7
Pod 914 m: 17 (2007)

Heliporty:

18 (2007)

Potrubní systém:

plyn 7511 km; ropa 3636 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 8697 km
normální rozchod: 8697 km 1.435-m rozchod (1920 km elektrizovaných) (2006)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 426951 km (zahrnuje 1987 km rychlostních silnic) (2006)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

1200 km (2008)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 612
podle typu: hromadný dopravce 101, náklad 281, chemický tanker 70, kombinace rudy / ropy 1, kontejner 35, zkapalněný plyn 7, osobní 4, osobní / nákladní 51, ropný tanker 31, chlazený nákladem 1, najet na / drmolit 28, specializovaných tankerem 2
cizí-vlastnil: 8 (Kypr 2, 1 Německo, Řecko 1, Itálie 3, SAE 1)
registrovaná v jiných zemích: 595 (Albánie 1, 6 Antigua a Barbuda, Bahamy 8, Belize 15, Kambodža 26, Komory 8, Dominika 5, 14 Gruzie, Řecko 1, Isle of Man 2, Itálie 1, 1 Kiribati, Libérie 7, Malta 176, Marshallovy ostrovy 50, Moldavská 3, Nizozemsko 1, 10 Nizozemské Antily, Panama 94, Rusko 80, Svatý Kryštof a Nevis 35, Svatý Vincenc a Grenadiny 20, Sierra Leone, 15, Slovensko 10, Tuvalu 2, UK 2, neznámé 2) (2008)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Aliaga, Diliskelesi, Izmir, Kocaeli (Izmit), Mercin LIMANI, Nemrut LIMANI

ObranaTurecko
Obrana - složky:

tureckých ozbrojených sil (TSK): Turkish pozemních sil (Turk Kara Kuvvetleri, TKK), Turkish námořních sil (Turek Deniz Kuvvetleri, TDK, zahrnuje námořní letecké a námořní pěchotu), Turkish Air Force (Turk Hava Kuvvetleri, THK) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

20 let (2004)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 20213205
ženy 16-49: 19432688 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 17011635
ženy16-49: 16433364 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 660452
ženy: 638527 (2008)

Obrana - poznámka:

Národní bezpečnostní politiku Dokument přijatý v říjnu 2005 se zvyšuje tureckých ozbrojených sil (TSK) roli v oblasti vnitřní bezpečnosti, zvýšení generální ředitelství pro bezpečnost a četnictva General Command (Jandarma); na TSK vedení nadále hrát klíčovou roli v politice, a domnívá se sama Krůty strážce sekulárního státu, v dubnu 2007, je varoval, že vládnoucí strany o každém pro-islámská schůzky, přes on-probíhající jednání o přistoupení k EU od října 2005, bylo omezeno při stanovení požadované civilní nadvládu nad armádou; primárním domácím hrozbám jsou uvedeny jako fundamentalismus (s definicí v některých sporů s civilní vládě), separatismus (kurdský problém), a krajní levé křídlo; Ankara silně proti vytvoření samostatného kurdského regionu; přepracování turecké Pozemek sil (TLFC ), které se konají v rámci sil 2014 program je vyrábět 20-30% menší, vysoce kvalifikované síly vyznačují větší pohyblivostí a palebnou schopné společných a kombinovaných operací, na TLFC vzal na rostoucí mezinárodní mírové úkoly, a vzali na starosti jeden žádné údajeTO Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF) v Afghánistánu velení v dubnu 2007; tureckého námořnictva je regionální vojenská moc, která chce rozvíjet schopnost projekt elektrárny mimo Krůty pobřežních vodách; námořnictva je silně zapojena do žádné údajeTO, nadnárodní a operací OSN , její role patří kontrola teritoriálních vod a zabezpečení námořních tratích komunikací; turecké letectvo přijalo Aerospace a konceptu raketové obrany v roce 2002 a zahájila práce na projektu na integrovaný systém protiraketové obrany, Air Force priority patří dosažení moderní rozmístitelné, přežitelný a udržitelné struktuře ozbrojených sil, a vytvoření trvale udržitelného systému velení a řízení (2008)

Výdaje na obranu:

5,3% HDP (2005)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéTurecko
Mezinárodní spory:

komplexu námořní, letecké a územní spory s Řeckem v Egejském moři; postavení severní Kypr otázkou zůstává, Sýrie a Iráku protest Turkish hydrologických projektů pro kontrolu horní Eufrates vod, Turecko vyjádřilo znepokojení nad postavení Kurdů v Iráku; hranice s Arménií zůstává zavřené o Náhorní Karabach-

Uprchlíků a hledaných osob:

KDOs: 1-1,2 milionu (1984-99 bojů mezi kurdské PKK a turecké armády, většina KDOs v jihovýchodní provincie) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Turecko

Diskuze k článku: Turecko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Turecko Příspěvek k článku: Turecko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Turecko
 Poradna k článku Turecko
Diskuze k článku: Turecko
 Diskuze k článku Turecko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Turecko
Turecko


Turecko
Turecko


Turecko
Turecko


Turecko
Turecko


Turecko
Turecko


Fotogalerie (47)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
06.06: Dobrý den, můžete prosím poradit, jak je to s cestováním do Turecka se psem...
23.03: Ráda bych se zeptala, jestli je možné se ubytovat na ostrově Heybeli ada v T...
26.03: Potřeboval bych poradit, kde najdu info o liberalizaci obchodu službami, su...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Alois, zítra Pavla