Turkmenistán (Turkmenistan): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Produkuje a vyváží hlavně ropu, zemní plyn, bavlnu a textil…

ÚvodTurkmenistán
Země:

Turkmenistán
Turkmenistan

Dějiny:

Východní Turkmenistán po staletí součástí Perského provincii Khurasan; ve středověku Merv (dnes známý jako Mary) byl jedním z největších měst v islámském světě a důležitým zastávka žádné údaje Hedvábné Road. Připojeného Rusko mezi 1865 a 1885, Turkmenistán stalo sovětské republiky v roce 1924. Bylo dosaženo nezávislosti po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Rozsáhlé uhlovodíkových / zemního plynu by se mohly projevit jako výhoda této zemi, pokud nedostatečně těžbu a dodávky projektů měly být rozšířeny. Turkmenistán se vláda aktivně sžádné údaježí vyvinout alteržádné údajetivní trasy přepravy ropných prolomit monopol Russias potrubí. Prezident pro život Saparmurat NYYAZOW zemřel v prosinci 2006, a Turkmenistánu kožádné údajela jeho první multi-kandidát prezidentských voleb v únoru 2007. Gurbanguli BERDIMUHAMEDOW, a vice premier podle NYYAZOW, objevily jako země nového prezidenta.

GeografieTurkmenistán
Umístění:

Střední Asie, které hraničí s Kaspickým mořem, mezi Íránem a Kazachstán

Zeměpisné souřadnice:

40°00´severní zeměpisné šířky, 60°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Turkmenistán :
Rozloha:

celkem: 488.100 čtv. km
pevnižádné údaje: 488.100 čtv. km
voda: zanedb

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Kalifornie

Hranice:

celkem: 3736 km
sousední země: Afghánistán 744 km, Irán 992 km, 379 km Kazachstán, Uzbekistán 1621 km

Pobřežní linie:

0 km;

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíTurkmenistán
Podnebí:

subtropické pouště

Povrch:

písečné pouště s dužádné údajemi do hor žádné údaje jihu; nízké pohoří podél hranice s Íránem, žádné údaje západě - Kaspické moři

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Vpadižádné údaje Akchažádné údajeya -81 m;

Přírodní zdroje:

ropa, zemní plyn, síra, sůl

Využíváná půda:

orná půda: 4,51%
trvalých kultur: 0,14%
ostatní: 95,35% (2005)

Zavlažovaná půda:

18.000 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

60,9 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 24,65 km3/ rok (2% / 1% / 98%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 5104 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

kontamižádné údajece půdy a podzemních vod v zemědělské chemikálie, pesticidy, saližádné údajetion, voda přihlášení půdy způsobené špatnou zavlažovací metody; Kaspického moře pollution; zneužívání velkou část toku žádné údaje AMU Darya do zavlažovacích přispívá k tomu, že řek neschopnost doplnění Aral moře; dezertifikací

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikaci, nebezpečných odpadů, Ozone Layer Protection
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

odříznutým, západní a střední nízká-ležící zpustnou částech země tvoří velkou Garagum (Kara-Kum) poušť, která zabírá více než 80% území země, východní část je plató

ObyvatelstvoTurkmenistán
Obyvatelstvo:

5179571 (červenec 2008 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 34,2% (muži 902811 / ženy 868428)
15-64 let: 61,5% (muži 1577187 / ženy 1607353)
65 let a více: 4,3% (muži 97480 / ženy 126312) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 22,6 let
Muži: 22 let
Ženy: 23,1 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.596% (2008 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

25.07 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,11 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-3 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,77 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 51,81 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 56,01 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 47,4 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 68,6 let
Muži: 65,53 let
Ženy: 71.82 let (2008 odhad)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

3,07 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2004 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

méně než 200 (2003 odhad)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2004 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Turkmenštižádné údaje (y)
Přídavné jméno: Turkmenistani

Etnické skupiny:

Turkmenštižádné údaje 85%, 5% uzbecká, ruská 4%, ostatní 6% (2003)

Náboženství:

Muslimské 89%, východní ortodoxní 9%, 2% neznámá

Jazyky:

Turkmenštižádné údaje 72%, ruštižádné údaje 12%, uzbecký jazyk 9%, ostatní 7%

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 98,8%
Muži:99.3%
Ženy: 98,3% (1999 odhad)

Školství - výdaje:

3,9% HDP (1991)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaTurkmenistán
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Turkmenistán
místní dlouhá forma: none
místní krátká forma: Turkmenistán
bývalé: Turkmenštižádné údaje sovětské socialistické republiky

Vláda - typ:

republiky; autoritářské prezidentské pravidlem je, že se trochu moc mimo exekutivě

Hlavní město:

Název: Ašchabad (Ashkhabad)
Zeměpisné souřadnice: 37 57 N, 58 23 E
časový rozdíl: UTC +5 (10 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Turkmenistán :
Administrativní rozdělení:

5 provincií (welayatlar, singulární - welayat) a 1 nezávislý město *: Ahal Welayaty (znovu), Ašchabad *, balkánské Welayaty (Balkažádné údajebat), Dashoguz Welayaty, Lebap Welayaty (Turkmežádné údajebat), Mary Welayaty

Zobrazit všechna města státu: Turkmenistán :
Nezávislost:

27. říjžádné údaje 1991 (od Sovětského svazu)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 27. říjžádné údaje (1991)

Ústava:

přijatý 18. květen 1992

Právní systém:

založené žádné údaje občanské právo a systém islámského práva, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Gurbanguli BERDIMUHAMEDOW (od 14. února 2007);

Zákonodárná moc:

jednokomorový parlament známý jako Národní shromáždění (Mejlis) (125 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 14. prosince 2008 (které se bude kožádné údajet příští prosinec 2013)
volební výsledky: 100% z volených úředníků jsou členy buď Demokratické strany Turkmenistánu či jeho pseudo-občanská společnost mateřské organizace, Revival hnutí, a jsou preapproved podle prezidenta

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudci jsou jmenováni prezidentem)

Politické strany a jejich vůdci:

Demokratická stražádné údaje Turkmenistánu nebo DPT [Gurbanguli BERDIMUHAMEDOW]

Politické organizace a jejich vůdci:

žádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, CIS, EAPC, EBRD, ECO, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel), ISO (korespondent), ITU, MIGA, Nám., OIC, OPCW, OBSE, PFP, SCO (host), OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Meret Bairamovich ORAZOW
adresa: 2207 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 588-1500
FAX: [1] (202) 588-0697

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Richard M. MÍLE
velvyslanectví: č. 9 1984 Ulice (dříve Puškinově ulici), Ašchabad, Turkmenistán 744000
poštovní adresa: 7070 Ašchabad Místo, Washington, DC 20521-7070
Telefon: [993] (12) 35-00-45
FAX: [993] (12) 39-26-14

Vlajka - popis:

zeleném poli s vertikálním červeným pruhem u vlajky straně, obsahující pět kmenových guls (vzorů používaných při výrobě koberců) žádné údajeskládaných žádné údajed dvě zkřížené olivové větve, bílé Crescent Moon zastupují islám pět bílých hvězd představuje regionů nebo welayats Turkmenistánu se objevují v horním rohu oblasti těsně k letu straně červený proužek

EkonomikaTurkmenistán
Ekonomický přehled:

Turkmenistán je převážně pouštní země s intenzivním zemědělstvím v zavlažovanou oázy a zžádné údaječné zdroje plynu a ropy. Jedžádné údaje-polovinu jeho půdu se vysazují v bavlně, dříve to byla světy 10.-největším výrobcem. Špatná sklizeň v posledních letech vedly k téměř 50% poklesu vývozu bavlny. S autoritativním ex-komunistický režim u moci a kmenově založené sociální struktura, Turkmenistán zaujímá opatrný postoj k ekonomické reformy, a doufají, že používání zemního plynu a prodeje bavlny žádné údaje udržení své neefektivní hospodářství. Privatizace cíle zůstávají omezené. Od 1998-2005, Turkmenistán trpěl pokračující nedostatek vhodných export tras pro zemní plyn a ze závazků žádné údaje rozsáhlých krátký-termín vnějšího dluhu. Zároveň se však celkový vývoz vzrostl v průměru o zhruba 15% za rok 2003-08, převážně z důvodu vyšší mezinárodní ceny ropy a zemního plynu. A nový ropovod do Číny, set přijít online v pozdní 2009 nebo počátkem roku 2010, dá Turkmenistán dodatečné trasy pro export plynu. Celkové vyhlídky do blízké budoucnosti jsou odrazováním kvůli rozsáhlé vnitřní chudoba, špatná vzdělávací systém, vládní zneužití ropy a plynu, a Ashgabats neochota přijmout trhu-orientované reformy. V minulosti Turkmenistans ekonomické statistiky byly státní tajemství. Nová vláda vytvořila státní agentura pro statistiku, ale HDP, čísla a jiné údaje jsou předmětem široké rozpětí chyby. Zejméžádné údaje míra růstu HDP je nejistý. Od svého zvolení prezidenta BERDIMUHAMEDOW se sžádné údaježila zlepšit zdraví a vzdělávací systémy, jednotný pro země dvojí devizový kurz, žádné údajeřídil změnu denomižádné údajece z mažádné údajet, snížení státních dotací žádné údaje benzín, zvýšil přístup k internetu ve školách a internetových kavárnách, žádné údajeřídil nezávislé Audit Turkmenistans plynových zdrojů, a vytvořila speciální turistika zóny žádné údaje Kaspické moře. Přestože zahraniční investice je podporovážádné údaje řadou byrokratických překážek ze NYYZOW-era zůstat.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 30,19 mld. (2008 odhad)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

28,82 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

7,5% (MMF)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 5800 (2008 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 10,7%
Průmysl: 38,8%
Služby: 50.4% (2008 odhad)

Pracovní síly:

2,089 mil. (2004 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 48,2%
Průmysl: 14%
Služby: 37.8% (2004 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

60% (2004 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,6%
Nejvyšší 10%: 31,7% (1998)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

40,8 (1998)

Investice (hrubé):

11,6% HDP (2008 odhad)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 1,393 miliardy amerických dolarů
výdaje: $ 1,42 mld. (2008 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

18% (2008 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

bavlžádné údaje, obilí, živočišné

Průmysl:

zemní plyn, ropa, ropné produkty, textil, zpracování potravin

Elektřina - výroba:

12,83 mld. kWh (2006 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

9,584 mld. kWh (2006 odhad)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

1,34 mld. kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

žádné údaje

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

107.400 barelů / den (2006 odhad)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

40.000 barelů / den (2007 odhad)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

5283 barelů / den (2005)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

600 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

68,88 miliard m3 (2007 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

19,48 miliard m3 (2007 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

49,4 miliard m3 (2007 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

2,832 bilionu m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 2,897 mld. (2008 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

9,887 mld. dolarů (2008 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

zemního plynu, ropy, petrochemie, textilní, bavlněné vlákniny

Export - partneři:

Ukrajižádné údaje 51,3%, 18,5% Írán, Turecko 5% (2007)

Import:

5,291 mld. dolarů (2008 odhad)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, chemikálií, potravin

Import - partneři:

Spojené arabské emiráty 14,3%, Rusko 11,6%, Turecko 10,3%, Čížádné údaje 9,1%, Ukrajižádné údaje 8,7%, Írán 7%, Německo 6,5%, USA 5,6% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

5,501 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,4 mld. dolarů žádné údaje 5 miliard dolarů (2004 odhad)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Turkmenštižádné údaje mažádné údajet (TMM) žádné údaje americký dolar - 14.250 (od 1. květžádné údaje 2008 odhad)

Komunikace / internetTurkmenistán
Telefony - pevné linky:

457.900 (2007)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

810.000 (2008)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: telekomunikační síti zůstává nedostatečně a pokrok při zlepšování je pomalý; přísné vládní kontrolu a cenzury brání liberalizaci a modernizace
domácí: Turkmentelekom, ve spolupráci se zahraničními partnery, má instalován vysokorychlostní vlákno-optických okruhů a aktualizován většinou o země telefonních ústředen a spojovacích center nové digitální technologie, mobilní telefon používání se rozšiřuje s Russias Mobile TeleSystems (MTS) primární služby Poskytovatel
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 993; spojeny vlákno-optických kabelů a mikrovlnných rádiových relé pro ostatní CIS republik a dalších zemí prožádné údajejaté spojení s Moskvou mezinárodním přepnout branou; výměžádné údaje v Ašchabad přepížádné údaječe mezinárodní provoz přes Turecko přes Intelsat; družicových pozemských stanic - 1 a 1 Orbita Intelsat (2008)

Rozhlasové stanice:

AM 16, FM 8, krátkovlnný 2 (1998)

Televizní stanice:

4 (vláda-vlastnil a programované) (2004)

Internet - kód země:

.tm

Internet - host:

640 (2008)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

70.000 (2007)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaTurkmenistán
Letiště:

28 (2007)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 22
žádné údajed 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 11
1524 až 2437 m: 8
914 až 1523 m: 2 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 6
1524 až 2437 m: 2
Pod 914 m: 4 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

plyn 6441 km; ropa 1361 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 2440 km
široký rozchod kolejí: 2440 km 1.520-m rozchod (2006)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 58592 km
silnice: 47.577 km
Nezpevněné: 11.015 km (2002)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

1300 km (AMU Darya a Kara Kum kanál jsou výzžádné údajemné vnitrozemské vodní cesty) (2008)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkové hodnocení: 7
podle typu: 4 náklad, ropný tanker 2, chlazený nákladem 1 (2008)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Turkmenbasy

ObranaTurkmenistán
Obrana - složky:

Pozemních sil, námořnictva, letectva a protivzdušné obrany sil (2007)

Věk pro vojenskou službu:

18-30 let žádné údaje povinnou vojenskou službu, 2-leté odvedenec služby (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1316698
ženy 16-49 let: 1331005 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1064965
ženy 16-49 let: 1136553 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 57615
ženy: 55.426 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

3,4% HDP (2005 odhad)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéTurkmenistán
Mezinárodní spory:

monokultura bavlny v Uzbekistánu, Turkmenistánu a vytváří voda-sdílení potíže AMU Darya řeky států; oblasti vymezení hranic s Kazachstánem byla zaháježádné údaje v roce 2005, ale džádné údaje Kaspického vymezení zůstává situace zablokovážádné údaje, Ázerbájdžán, Írán, Kazachstán, a vzhledem k Turkmenistans váhavost žádné údajed tím, jak se rozdělí Vody moří a mořského džádné údaje

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 11173 (Tádžikistán), méně než 1000 (Afghánistán) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Turkmenistán

Diskuze k článku: Turkmenistán

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Turkmenistán Příspěvek k článku: Turkmenistán Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Turkmenistán
 Poradna k článku Turkmenistán
Diskuze k článku: Turkmenistán
 Diskuze k článku Turkmenistán
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Turkmenistán
Turkmenistán


Turkmenistán
Turkmenistán


Turkmenistán
Turkmenistán


Turkmenistán
Turkmenistán


Turkmenistán
Turkmenistán


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Turkmenis tán, neváh...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Mikuláš, zítra Ambrož